Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17371margo etmoidalisanat. Alın kemiğinin lamina interna'sının, kalbur kemiğinin üstünde ve onun üst yaprağıyla kaynaşan kemerli kenarı.
17372margo frontalisanat. 1. Duvar kemiğinin, alın kemiğine sınır olan ön kenarı. 2. Kamamsı kemiğin alın kemiğiyle kaynaşan ön kenarı.
17373margo inferiyoranat. Karaciğerin facies diaphragmatica’siyle facies visceralis'i arasındaki kenar.
17374margo insiyalisanat. Kesici ve köpek dişlerinin keser kenarları.
17375margo interalveolarisanat. Köpek dişleriyle molar dişler arasında yer alan ve diş kapsamayan kısım.
17376margo interosseusanat. Baldır kemiğinde, membrana interossea’nın bir kısmının yapıştığı bir kemik çizgisi.
17377margo interpariyetalisanat. Duvar kemiğiyle ara duvar kemiği arasındaki sınır.
17378margo kaudalisanat. Arka kenar.
17379margo koronalisanat. 1. Atgillerde üçüncü parmak kemiğinin facies parietalis’i ile facies articularis’ini birbirinden ayıran ve proc. extensorius’u kapsayan kenar kısmı. 2. Capsula ungulae’nin üst kenarı.
17380margo lateralisanat. Yan kenar.
17381margo liberanat. Serbest kenar.
17382margo lingueanat. Dilin dişlere temas eden yan kenarı.
17383margo mastoideusanat. Squama occipitalis’in, duvar kemiğiyle birleşen kenarı.
17384margo mediyalisanat. Orta kenar.
17385margo mezovarikusanat. Cornu uteri’nin iç bükey olan kenarı.
17386margo nazalisanat. Alın kemiğinin burun kemiğiyle birleşen ön kenarı.
17387margo oksipitalisanat. 1. Duvar kemiğinin art kafa kemiğiyle birleşen kenarı. 2. Şakak kemiğinin art kafa kemiğine sınır olan kenarı.
17388margo orbitalisanat. Göz çukuru kenarı.
17389margo pariyetalisanat. 1. Alın kemiğinin ve kamamsı kemiğin geride duvar kemiğine sınır olan kenarları. 2. Atgillerde solea ungulae'nin, paries ungulae’nin margo solearis’ine komşu olan kenar.
17390margo plikatusanat. Atgillerde ve domuzda kutan mukozayla bezli mukozanın sınırını veren kenar.
17391margo pupillarisanat. İris'in göz bebeğini sınırlandıran kenarı.
17392margo sentralisanat. Solea ungulae’nin pulvinus ungulae’yi sınırlayan kenarı.
17393margo sinisteranat. Sol kenar.
17394margo skuamozusanat. Duvar kemiğinin, kamamsı kemik ve şakak kemiğiyle birleşen kenarı.
17395margo supraorbitalisanat. Squama frontalis ile pars orbitalis’in birleştiği kenar.
17396margo uteri dekster ve sinisteranat. Corpus uteri’nin sağ ve sol kenarı.
17397margo ventralisanat. Alt kenar.
17398margo ventralis partis petrozaanat. Şakak kemiğinde pars petrosa’nın alt kenarı.
17399margo ventrikularis dekster ve sinisteranat. Kalbin sağ ve sol kenarı.
17400margo zolearisanat. 1. Atgillerde üçüncü parmak kemiğinin taban yüzüyle duvar yüzünü birbirinden ayıran kenar. 2. Paries ungulae’nin, solea ungulae'ye sınır olan kenarı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir