Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17581megakaryoblastanat. Memelilerde kemik iliğinde trombosit olma yönünde uyarılan progenitör hücrelerin bölünüp çoğalması sonucu oluşan hücre.
17582megakaryoblastik lösemiBaşlıca genç köpeklerde görülen, akut seyirli, ateş, deri altı hematom, mide bağırsak kanalında kanama, anemi ve dolaşım kanında normal dışı, iki buçuk-üç alyuvar çapında kan pulcuklarının görülmesiyle belirgin tümöral hastalık.
17583megakaryositİleride kan pulcuklarını oluşturacak, iri, kemik iliği hücresi.
17584megakaryositik lösemiMegakaryositik miyelozis.
17585megakaryositik miyelozisKlinik olarak kanama, kuyruk ve kulak ucundaki damarlarda tromboz, yaygın trombositozis ve tedaviye cevap vermeyen anemiyle belirgin, akut megakaryoblastik löseminin kronik karşılığı, megakaryositik lösemi. Beş yaşından büyük köpek ve kedilerde ender görü
17586megakaryositozisKanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.
17587megakolon1. Egzersiz yetersizliği, prostat hipertrofisi ve beslenme bozuklukları sonucu, kolonun normal dışı biçimde genişlemesi ve büyümesi. 2. Kolon agangliyonozisi.
17588megalo-özofagusMegaözofagus.
17589megaloblastik anemiKemik iliğinde ve makrositer alyuvarda megaloblastların bulunmasıyla belirgin anemi. B-12 vitamin yetersizliğinde, kobalt ve folik asit yetersizliğinde ve kedilerin myeloproliferatif hastalıklarında biçimlenir. Olgunlaşma yetersizliği anemisi ve pernisiyö
17590megaloenteronBağırsak genişlemesi.
17591megaloftalmusGöz küresinin aşırı büyük olması.
17592megalogastriMide genişlemesi.
17593megaloglobusGöz yuvarının genişlemesi. Özellikle genç hayvanlarla skleranın ince olduğu kediler ve laboratuvar hayvanlarında glaokomun bir sonucu olarak biçimlenir.
17594megaloglosiMakroglosi.
17595megalohepatiKaraciğer büyümesi.
17596megalokorneaGöz yuvarının normal büyüklükte olmasına karşın, korneanın aşırı büyük oluşu.
17597megalositozis1. Hücre sitoplazmasının ve çekirdeğinin aşırı derecede büyümesi. Alkilleyici maddelerin etkisi sonucu, mitoz bölünmenin baskılanmasına karşın protein sentezinin devam etmesi nedeniyle karaciğer, böbrek ve akciğer dokularında biçimlenir ve dejeneratif bir
17598megalospleniDalak büyümesi.
17599megaözofagusYemek borusu kaslarında tonus kaybı, yumuşama veya gevşeme nedeniyle yemek borusunun tümünde oluşan genişleme. Great Dane, Alman çoban köpeği, İrlanda setter ırkı köpeklerde ve Siyam kedilerinde genellikle kalıtsal nedenlerle veya miyasteni gravis gibi nö
17600megarektumRektum genişlemesi.
17601MegarhinusTropik ve subtropik bölgelerde yaşayan büyük, zararlı sivrisinekler.
17602megasekumKör bağırsağın genişlemesi.
17603MegatrypanumTrypanosoma melophagium ve T. theileri türlerini içeren strecorarian tripanosoma alt cinsi.
17604megesterol asetatKızgınlık senkronizasyonu, kızgınlık döngüsünün baskılanması, meme ve endometriyal neoplazmların tedavisinde kullanılan, antiandrojenik etkiye de sahip bir progestagen, MA.
17605meglumin antimonatLeishmania tropica’ nın neden olduğu deri hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilaç.
17606mehlehlk. Sığır gövde etinde, boynun arka kısmını oluşturan bölgedeki omurların üzerinden elde edilen, dikdörtgen biçiminde pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.
17607Mehlis bezleriTrematod ve sestodlarda ootipi çevreleyen tek hücreli müköz ve seröz bezler.
17608Mehraban koyunuİran’ın kuzeyinde bulunan, öncelikli olarak et verimi için yetiştirilen, döl verimi iyi, doğumdan sonra yaşama gücü yüksek, yapağı rengi açık kahverengi, baş ve bacaklar ise koyu kahve renkte olan koyun ırkı.
17609Meibombezlerianat. Glandula tarsales.
17610MeibomianadenomuGöz kapağı Meibomian bezi epitelinden köken alan iyicil tümör. Köpeklerde göz kapağı tümörlerinin yaklaşık yarısını oluşturur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir