Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17611meibomitisMeibomian bezinin yangısı.
17612MeishandomuzuAmerika’da geliştirilen, oluşumunda ayrıca Çin’in domuz ırkı olan Fengjing ve Minzhu domuzlarının da önemi bulunan, büyüme ve yağ oluşumu yavaş olmasına rağmen oldukça iyi et lezzetine ve buruşuk yüze ve deriye sahip, oldukça doğurgan, cinsel olgunluğa 2.
17613Meissner ağıSindirim sisteminde kas tabakası içinde yerleşmiş olan ve mide-bağırsak salgısını kontrol eden gangliyon hücresi, Meissner pleksusu.
17614Meissner cisimciğianat. Derinin dermasıyla mukozaların submukozasında bulunan ve dokunum duyusunun alınmasını sağlayan sinir sonlanmaları.
17615Meissner pleksusuMeissner ağı.
17616Meisterdöngüsüİnce bağırsak hücrelerinde zara bağlı bir enzim olan gama-glutamil transferazın ve hücre içindeki glutatyonun katıldığı imino asitler dışındaki bütün amino asitlerin taşınmasını sağlayan bir etkin taşıma sistemi, gama-glutamil döngüsü.
17617mejestrol asetatKanser tedavisinde kullanılan projestinlerden birisi.
17618mekamilamin hidroklorürİkincil amin türevi gangliyon engelleyici ilaç.
17619mekanik ekstraksiyonYem maddesindeki yağın, ısı ve mekanik basınç yardımıyla çıkarılması.
17620mekanik hemolitik anemiMikroanjiyopatik hemolitik anemi.
17621mekanik kayıpKuru ot üretiminde biçilen otların kurutulması, tırmık çekilmesi, balyalama, depoya taşıma ve hayvanlara yedirme sırasında oluşan yaprak vb. kısımların dökülmesiyle meydana gelen kayıp.
17622mekanik piloris tıkanıklığıŞirden veya mide çıkışının kıl yumağı, naylon, sentetik elyaf ve paçavra gibi bağırsak taşı oluşturan yabancı maddeler, yavru zarları, taş, kum vb. küt yabancı cisimler, kaba yemler ve tümöral oluşumlar tarafından tıkanması.
17623mekanik sarılıkTıkanma sarılığı.
17624mekanik sıkışmış aspur küspesiAspur tanesinin mekanik sıkma yöntemiyle yağı alındıktan sonra geriye kalan kalıntısının öğütülmesiyle elde edilen bir yan ürün.
17625mekanik solunum güçlüğüSolunum hareketlerinin mekaniksel olarak engellenmesi sonucu ortaya çıkan solunum güçlüğü.
17626mekanik vektörBiyolojik vektörün aksine hastalığa neden olan organizmayı yalnızca mekanik olarak bulaştıran vektör.
17627mekanik yemlemeBir motor gücüyle hareket ettirilen, halkalı zincir veya helezon sistemi gibi götürücüler aracılığıyla yem deposundan yemi devamlı surette hayvanın önünden geçirmek suretiyle yapılan yemleme.
17628mekanoterapiMasaj ve aletlerle yapılan tedavi yöntemi.
17629mekik sistemleriSitoplazmada glikolizis sonucu biçimlenen ve mitokondri zarını geçemeyen NADH+H+’in proton ve elektronlarının mitokondrideki NAD ve FAD’e taşınmasını sağlayan özel taşıyıcı sistemler.
17630mekik vektörİki veya daha çok farklı konakçı türünde kopyalanan rekombinant bir DNA vektörü.
17631mekitazinFenotiyazin grubu, antihistaminik amaçlı kullanılan bir ilaç.
17632meklizinPiperazin türevi, antihistaminik olarak kullanılan ilaç.
17633mekloretaminNeoplazmalar ve mast hücre tümörlerinin tedavisinde kullanılan alkilleyici bir ilaç.
17634mekonyumYeni doğanın kalın bağırsağı içindeki ilk dışkı.
17635mekonyum aspirasyonuMekonyum parçalarının dölüt akciğer ve hava yollarına aspire edilmesi. Birçok bakteriyel ve kimi mikotik enfeksiyonların son devresinde biçimlenen yavru zarları işlev bozukluğundan kaynaklanır.
17636mekonyum ileusuMekonyum retensiyonu.
17637mekonyum retensiyonuYeni doğanlarda kalın ve sert mekonyum sebebiyle şekillenen bağırsak tıkanması, mekonyum ileusu. Yeni doğmuş sıpalarda ve kuzuların suluağız hastalığında görülür. Karın ağrısı, huzursuzluk, ıkınma ve kalın bağırsaklarda timpaniyle belirgindir.
17638Meksika tahtakurusuGüney Amerika ve Meksika’da Triatoma cinsinden ısırıcı reduvid böceklerin herhangi biri.
17639meksiletinVentriküllerde otomatisiteyi baskılayarak atriyum ve a-v düğüm üzerinde belirgin bir depresyon yapmayan antiaritmik olarak kullanılan ilaç.
17640melanefidrozisSiyah ter çıkarma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir