Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17731meme başı deliğiMeme başı kanalının dışa açılan deliği.
17732meme başı fistülüSüt fistülü.
17733meme başı kanalıanat. Sinus lactifer pars papillaris ile ostium papillare arsında, memeden sütün dışarı çıkmasında görev yapan kanal, duktus papillaris.
17734meme başı sinüsüMeme başı süt boşluğu.
17735meme başı yangısıMeme başında bulunan kanal ve sinüsün yangısı, mamillitis, telitis.
17736meme başlığıSağım başlığı.
17737meme bezianat. Corpus mammae’deki meme parenkimini oluşturan ve süt yapan bezler, glandula mammaria, glandula laktifera, süt bezi.
17738meme bezi fibroadenomatozisiMeme bezi fibroadenomatöz hiperplazisi.
17739meme bezi fibroadenomatöz hiperplazisiBir veya daha fazla meme lobunun, hormonal uyarımlarla hücrelerin çoğalmasına bağlı büyümesi. Dişi ve genç kedilerde kendiliğinden oluşabileceği gibi progesteron enjeksiyonundan da kaynaklanabilir, meme bezi fibroadenomatozisi, kedilerin meme hipertrofisi
17740meme bisturisiMeme içi cerrahisinde kullanılan özel bisturi.
17741meme kanalı genişlemesiDamızlık köpek ve kedilerde, tek veya çok sayıdaki süt kanalının proteinli bir sıvının ve hücresel artıklarla dolarak genişlemesi, meme kanalı hiperplazisi.
17742meme kanalı hiperplazisiMeme kanalı genişlemesi.
17743meme küretiMeme başı kanalındaki üremeleri kazımak için kullanılan küret.
17744meme lobuBağımsız meme başına sahip meme kompleksi. İneklerde 4, kısrak, koyun ve keçide 2, köpeklerde 10 (8-12) ve kedilerde 8 adet meme lobu bulunur. Köpeklerde 4’ü göğüs, 4’ü karın ve 2’si de kasık bölgesinde bulunur.
17745meme makasıMeme başı kanalında yapılan kapalı ameliyatlarda kullanılan özel makas.
17746meme mühürlemeKuru dönemde mikroorganizmaların meme içine girmesine engel olmak amacıyla meme başı kanalı içine antibiyotik olmayan, steril, yoğun mum benzeri bir yapışkan madde uygulanması.
17747meme neoplazmıMeme tümörü.
17748meme ödemiDeğişik nedenlerle meme derisi ve dokusunda sıvı birikmesi sonucu memede biçimlenen hamur kıvamında şişlik. Doğum öncesi dönemde biçimlenip doğum sonrası birkaç hafta devam eden fizyolojik meme ödemlerinin yanı sıra, meme yangısı, dolaşımla ilgili bozuklu
17749meme papillatomuMeme başı kanalındaki küçük papilla tarzı üremeleri uzaklaştırmak amacıyla kullanılan özel ekstraktör.
17750meme papillomatozisiMeme siğili.
17751meme parenkimiMemenin süt sentezleyen kısmı.
17752meme puanıMemenin büyüklüğü, derinliği ve meme ucunun konumuna göre morfolojik olarak hesaplanan skor.
17753meme ruamıKısraklarda ruamın seyri sırasında memede biçimlenen tipik ruam lezyonları.
17754meme siğiliÖzellikle meme başı derisinde epitelden köken alan iyicil tümörler, meme papillomatozisi.
17755meme sondasıMeme başı kanalı veya deliğinin kısmen veya tamamen tıkalı olduğu durumlarda ve meme başı operasyonları sonrası memedeki sütün boşaltılması veya meme başı kanalı ve deliğindeki küçük çaplı üremeleri gidermek için kullanılan sonda.
17756meme tıkacıKuru dönemde mikroorganizmaların meme içine girmesine engel olmak amacıyla meme başı kanalı içine uygulanan, antibiyotik olmayan, steril, yoğun mum benzeri bir yapışkan.
17757meme tüberkülozuÇoğunlukla vücudun diğer organ ve dokularından tüberkülozun kan yoluyla yayılması sonucu oluşan, sinsi bir seyir izleyen, insan sağlığı yönünden önemli ve tehlikeli süt ineklerine özgü hastalık, mastitis tüberküloza.
17758meme tümörüMeme dokusu veya derisinde bulunan iyicil veya kötücül tümörler, meme neoplazmı.
17759meme üstü bölgesianat. Lymphonodi supramammaria’nın bulunduğu bölge, regio supramammaria.
17760meme yangısıGenelde enfeksiyon oluşturma yeteneği olan mikroorganizmalar tarafından oluşturulan memenin kanal ve bez sisteminin veya intertisiyel dokusunun yangılarına verilen genel ad, mastitis, mastadenitis, hlk. yilinsiye, sütü gidik, sütü kesik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir