Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17821mera kapasitesiÇayır ve meralarda her baş hayvan için ayrılan kuru madde üzerinden yeşil ot miktarı.
17822mera keneleriSert keneler.
17823mera menajmanıMera idaresi.
17824mera otuTabiatta kendiliğinden bir arada yetişen, biçilebilecek yüksekliğe ulaşamayan bitkilerden oluşan ve hayvanların otlatılmaları suretiyle değerlendirilen bitkiler topluluğu, mera bitkileri.
17825mera yemlemesiEk yem verilmeksizin hayvanların merada otlatılması.
17826mera yoğunluğuGenelde hektara düşen hayvan sayısı olarak ifade edilen, çayır ve merada birim alana düşen hayvan sayısı.
17827merada ek yemlemeMeraya dayalı beslemelerde merayı desteklemek amacıyla ek olarak verilen yem.
17828meraların geliştirilmesiMeraların gübrelenmesi, eksik olan besin maddelerinin eklenmesi, yabani otların temizlenmesiyle yem kapasitesinin artırılması.
17829merbrominAntiseptik ve dezenfektan etkili bir organik cıva bileşiği.
17830mercimekBaklagiller familyasından, mavimsi beyaz eflatun çiçekleri olan, insan gıdası olarak kültürü yapılan, kırık, zayıf, elek altı tohumları hayvanlar için protein kaynağı olarak kullanılan, tanelerinde kanın pıhtılaşmasına yol açan phasin içeren bir yıllık ot
17831mercimek samanıMercimek bitkisinin sap ve yapraklarının öğütülmesiyle elde edilen, genç hayvanlara bile tereddüt etmeden verilebilen, hoş tadı ve besin madde içeriği zengin baklagil samanı.
17832merdiven dişlerKarşıt dişler arasında sertlik yönünden biçimlenen farklılıklar nedeniyle dişlerde farklı derecelerde aşınmaların oluşması.
17833merhemVazelin, lanolin, bal mumu, reçine gibi maddelerin taşıyıcı maddelerin etken maddelerle karışımlarıyla hazırlanan ve dışarıdan kullanılan ilaç biçimi, oinment, pomat.
17834meridyanianat. Göz küresinin ön ve arka kutbu arasında uzanan yarım daire.
17835Merinizzataİtalyan koyunu1992 yılında geliştirilmeye başlanan, Gentile di Puglia ve Sopravissana ırklarının melezlenmesiyle elde edilmiş, ayrıca Ile de France, Merinolandschaf ve Merinos ırkları da kullanılan, İtalya’nın güney bölgesinde bulunan, yapağı rengi beyaz, baş ve bacakl
17836MerionesOrta Asya’da Leishmania major’a rezervuarlık yapan gerbil benzeri kemiriciler.
17837merkaptanProteinlerin anaeorbik yıkımlanması sonucunda meydana gelen kötü kokulu gaz.
17838merkaptitProteinlerin veya sistein aminoasidinin tiyol gruplarına civa, gümüş gibi ağır metallerin veya bazı organik maddelerin bağlanmasıyla oluşan bileşik.
17839Merkel hücre tümörüNöroendokrin hücre tümörü
17840MerkeldiskiMerkel hücresi.
17841MerkelhücresiEpidermiste ve ağız mukozasında bazal tabakada ve sinir sonlanmalarının yakınında yer alan basınç almacı olarak görev yapan nöroendokrin hücre, Merkel diski.
17842merkezî eğilim ölçüleriVeri dağılımının nerede toplandığını gösteren aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, tepe değeri ve ortanca gibi ölçüler.
17843merkezî ilerleyici retina atrofisiKöpeklerde retinanın pigment epitelinde lipopigmentlerin birikimi ve epitelin hiperplazisiyle belirgin patolojik değişim. Özellikle, yaşlı av ve sürü köpeklerinde görülür.
17844merkezî kan hacmiKinetik modellerde, merkezi bölme olarak kabul edilen kan plazması ile yapısında fazla kan bulunan karaciğer, böbrek, akciğer, kalp, beyin ve iç salgı bezleri gibi organlardaki toplam kan hacmi.
17845merkezî sirozKonjestif siroz.
17846merkezî solunum güçlüğüÇeşitli nedenlere bağlı olarak doğrudan solunum merkezlerinın uyarılması sonucu ortaya çıkan solunum güçlüğü, sentrojen dispnö.
17847merkezî toplardamar basınç kateteriAnestezi sırasında merkezî venöz basıncı ölçen alet, sentral venöz basınç katateri.
17848mermeanat. Burun aynası.
17849mermer dalak hastalığıKanatlı grup-2 adenovirüslerı tarafından, 3-8 haftalık sülünlerde ve birçok kanatlı türünde, dalağın beneklenmesi sonucu, âdeta mermer görünümünü kazanmasıyla ve sindirim organları haricinde tüm organlarda çekirdek içi inklüzyonların biçimlenmesiyle belir
17850mermer kemik hastalığıOsteopetrozis.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir