Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17881meş deri greftiAlınmış bir deri parçasının içinde delikler açılması.
17882meşe palamudu buzağısıBuzağılarda, annenin beslenme yetersizliğine bağlı oluşan, baş ve uzun bacak kemiklerinin kısalığı, eklem bükülmeleri ve kasların spastik olmasıyla belirgin bir cücelik çeşidi, akorn buzağı. Meşe palamuduyla beslemenin bu lezyonların oluşumundaki etkisi b
17883meşe palamudu zehirlenmesiMeşe zehirlenmesi.
17884meşe zehirlenmesiMeşe ağacı palamut ve yapraklarının geviş getirenler ve atlarda, aşırı miktarlarda yenmesiyle oluşan, hidrotoraks, asites, böbrek çevresinde ödem, sindirim kanalı ülserleri ve akut tubulus nekrozlarıyla belirgin zehirlenme, meşe palamudu zehirlenmesi, Que
17885meşimeEtene.
17886metaanat. 1. Sonra, sonra gelen. 2. Ortasında.
17887meta silikatAşındırıcı etkileri azaltılmış, orta derecede alkali deterjanlardan biri.
17888meta-analizSeyrek görülen akut yan etkilerin ortaya konması için geniş ölçekli rastgele kontrollü inceleme yapılması veya ufak çapta yapılan çok sayıdaki bu tür incelemelerin sonuçlarının üst üste konularak toplu bir biçimde incelenmesi esasına dayanan istatistiksel
17889metabatik1. Tedavi değişebilir. 2. Tedavi değişikliğine ait olan.
17890metabazisTedavi değişikliği, tedavi tarzını değiştirme.
17891metabolikMetabolizmaya ait olan.
17892metabolik alkalozAnatomik ve işlevsel piloris daralması, ileus durumlarında şirden bağırsak geçişinin engellenmesi nedeniyle baz artışı sonucu ortaya çıkan durum.
17893metabolik asidozAçlık, dehidrasyon, ketozis, sürekli salya akışı, kolay sindirilebilir karbonhidratla ön midelerin aşırı dolgunluğu, rumen asidozu, sürekli ishal sonucu ortaya çıkan standart bikarbonatın azalmasıyla ve asit artışıyla belirgin tablo.
17894metabolik azotSindirim kanalına gelen azot sekresyonu ve bağırsak döküntülerinden oluşan sindirilmeyen yem azotu.
17895metabolik canlı ağırlıkFareden file kadar bütün hayvanlarda yaşama payı enerji gereksinimini hesaplanmasında kullanılan canlı ağırlığın 0.75 kuvveti, CA0.75, MCA.
17896metabolik enerjiBir yem maddesinde ham enerjiden kanatlılarda gübre enerjisi, geviş getirenlerde gübre, idrar ve fermantasyon gazlarıyla kaybolan enerjinin çıkarılmasıyla geriye kalan enerji, çevrilebilir enerji, metabolize olabilir enerji, ME.
17897metabolik enerjinin kullanım etkinliğik harfiyle gösterilen ve metabolik enerjinin net enerjiye dönüşüm oranının ifadesi, k değeri.
17898metabolik hastalıkNormal metabolik olayların enzim kusurları nedeniyle bozulması sonucu oluşan hastalık grubu.
17899metabolik miyopatiYetersiz lizozomal glikosidaz etkinliğine bağlı olarak kaslarda glikojen birikimiyle belirgin lizozomal depo hastalığı. Sığır ve köpeklerde sistemik glikojenozisin bir parçası olarak görülür.
17900metabolik polinöropatiÜremi, hipotiroidizm ve şeker hastalığı gibi metabolik bir hastalığa bağlı olarak birçok sinirde biçimlenen dejeneratif değişim.
17901metabolik suVücutta biyolojik oksidasyonla meydana gelen, 1 kilogram yağın metabolize olması sonucunda yaklaşık 1 kilogram, 1 kilogram karbonhidratın metabolize olmasında ise 0.5 kilogram açığa çıkan, develer ve kış uykusuna yatan hayvanlarda büyük önem taşıyan su.
17902metabolit1. Herhangi bir maddenin doku ve organlarda yıkımı sonucu oluşan madde, yıkım ürünü, metabolizma artığı. 2. Metabolik yol olarak adlandırılan ve ardı ardına gerçekleşen reaksiyonlarda öncül moleküller üzerinden oluşan ara ürünler.
17903metabolize olabilir enerjiMetabolik enerji.
17904metabolize olabilir proteinMikrobiyal kaynaklı proteinlerle işkembede yıkımlanmayan sindirilebilir proteinlerin gerçek emilebilir amino asitleri.
17905metabolize olabilir protein sistemiMikrobiyal kaynaklı proteinlerle işkembede yıkılmayan sindirilebilir proteinlerin azot miktarının 6.25 katsayısıyla çarpılmasıyla elde edilen sonuç.
17906metabolizmaHücrede gerçekleşen fiziksel ve kimyasal olayların tümü, anabolizma ve katabolizmanın toplamı.
17907metadonFarmakolojik etkileri kalitatif olarak morfininkilere benzeyen difenilpropilamin türevi sentetik bir ilaç.
17908metaetikFelsefenin temel görevinin, dilin mantıksal analizi veya kavram çözümlemesi olduğunu öne süren analitik felsefenin etik alanındaki tavrı ve yaklaşımını ifade eden, normatif etik kurallar koyma yerine ahlaki durumları analiz etmeyi ve içyüzünü incelemeyi s
17909metafazanat. Mitoz bölünmede kromozomların ortada bir düzlem üzerinde toplandığı ve mayoz bölünmenin birinci ve ikinci olgunluk bölünmelerinde de gözlenen ikinci evre.
17910metafilaksiBir işletmeyi beklenen hastalık çıkmadan önce koruyan, işletmedeki ve işletme dışındaki diğer hayvanlara veya insanlara yatay ve dikey yayılımını engelleyen, asıl tahribatların henüz ortaya çıkmadığı zamanda bozucu faktörlere karşı kauzal etki eden ilaçla

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir