Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17941metandriyolAndrostenodion türevi anabolik etkili steroit.
17942metandrostenolonAlkil testosteron türevi anabolik etkili sentetik madde.
17943metanefridyaSülüklerin boşaltım organları.
17944metanefrozanat. Böbrek gelişiminde insan, memeli hayvan ve kanatlılarda esas böbreğin oluştuğu son böbrek.
17945metanefroz tomurcuğuanat. Esas böbreklerin gelişmesini ve mezonefroz kanalın kaudal ucunun evaginasyonuyla nefronların oluşmasını sağlayan tomurcuk.
17946metanolonDihidrotestosteron türevi anabolik etkili steroit.
17947metantelinKuvarterner amin türevi gangliyon engelleyici bir ilaç.
17948metaöstrüsMetöstrüs.
17949metaplastik1. Metaplaziyle ilgili olan. 2. Metaplazi gösteren, metaplazi sonucu oluşan.
17950metaplaziÖzelliğini kazanmış bulunan bir hücrenin sahip olduğu özelliklerini kaybederek embriyolojik bir yapı kazanması veya belirli fizyolojik ve patolojik şartlar altında bir hücre tipinin başka bir hücre tipine değişim göstermesi, geri farklılaşma. Sadece epite
17951metapodozomAkarların üçüncü ve dördüncü çift bacaklarının çıktığı podosoma kısmı.
17952metapopülasyonBelirli bir ekosistemdeki konak türlerinin bireyleri içerisindeki paraziter türlerin infrapopülasyonlarının tamamını ifade eden terim.
17953metaraminolAntihipotansif olarak kullanılan alfa-uyarıcı ilaç.
17954metasentrikSentromeri kromatid boyunun tam orta noktasında yer alan kromozomlar.
17955metaserkerBirçok digenetik trematodun yaşam siklusunda görülen serker ve erişkin arasındaki kistlenmiş evre.
17956metasestodSestodlarda onkosferin metamorfozundan sonra görülen larval evresi.
17957metasiklikBir parazitin yaşam siklusunda, son konak için enfektif olan evre.
17958metaskoleksBölünmüş skoleksin posteriyör kısmı.
17959metasomaAkantosefalaların üzeri sinsityal tegument tarafından örtülü, katı bir vücut duvarı tarafından sınırlandırılan, erkek ve dişi üreme organları tarafından dolu olan yalancı vücut boşluğunu çevreleyen tüp biçimindeki gövdesi.
17960metastatikMetastazla ilgili, metastaza ait, metastaz sonucu oluşan.
17961metastatik kireçlenmeHiperkalsemi sonucu oluşan kireçlenme. Damar duvarlarındaki elastiki doku iplikleri gibi kalsiyuma duyarlı doku elementlerinde, kalsiyum tuzları çökerek yerleşir.
17962metastatik pnömoniVücudun değişik kısımlarından köken alan trombüslerin akciğerlerde oluşturduğu septik emboluslardan kaynaklanan akciğer yangısı.
17963metastaz1. Mikroorganizmaların veya tümör hücrelerinin i bir organdan veya vücudun bir bölümünden diğerine taşınması veya aktarılması. 2. Hastalığın bir organdan diğer bir organa geçmesi. 3. Birincil odak dışında patojen mikroorganizmaların ve anormal hücrelerin
17964MetastigmataKeneler.
17965Metastriataİksodid kenelerin bir bölümünü içersine alan grubu.
17966metastrongilozisGeviş getiren hayvanlarda Metastrongyloidae’den kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.
17967MetastrongylidaeStrongyloidea aile üstünde bulunan Metastrongylus cinsini içeren nematod ailesi.
17968MetastrongylusMetastrongylidae ailesinde bulunan, domuzlarda verminöz bronşite neden olabilen nematod cinsi.
17969Metastrongylus elongatusGenellikle domuzlarda parazitlenen seyrek olarak insan ve geviş getiren hayvanlarda hafif enfeksiyonlara neden olabilen akciğer kıl kurdu türü, Strongylus longevaginatus, Strongylus paradoxus.
17970metatarsusanat. Arka ayak tarak kemikleri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir