Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
17971metatrofiYetersiz veya dengesiz beslenme sonucu kasların atrofi göstermesi hâli.
17972MetazoaÇok hücreliler.
17973metazolamitİşetici olarak kullanılan karbonik anhidraz baskılayıcısı ilaç.
17974metenaminAmonyak ve formaldehidin kondensasyon ürünü, özellikle küçük hayvanların idrar kanalı enfeksiyonlarında bir antibiyotikle birlikte kullanılan, vücutta hidrolize edildikten sonra formaldehit ve amonyağa dönüşen, etkin olabilmesi için asidik idrara ihtiyaç
17975metenamin gümüş boyasıGomori metenamin gümüş boyası.
17976metensefalonanat. Beyin gelişiminde arka beyin adını alan bu oluşumdan beyincik ve ponsun geliştiği üç kabarcıktan biri.
17977meteorismusBağırsaklarda gaz birikmesi.
17978meteorismus intestiniBağırsaklarda gaz birikmesi.
17979metforminMolekülünde birbirleriyle birleşmiş iki guanidin grubu içeren ve hiperglisemiyi azaltmak için kullanılan ilaç.
17980methemoglobinSülfanamit, anilin, nitrit vb. çeşitli oksitleyici maddelerin hemoglobin molekülündeki ferro demirin, ferri demire oksidsyonu sonucu meydana gelen ve oksijenle kararlı bir bileşik yapan koyu renkli bileşik, ferrihemoglobin. Anemik hipoksi ve siyanoza nede
17981methemoglobin redüktazOksijeni taşıyamayan methemoglobindeki Fe+3’ü NADPH veya NADH varlığında Fe+2’ye çeviren ve hemoglobini yeniden oksijen taşıyabilir duruma getiren enzim.
17982methemoglobinemiKanda methemoglobin bulunuşu.
17983methemoglobinüriİdrarda methemoglobin bulunuşu.
17984metiaminoantiripirinMetamizol sodyumun mide suyunda dönüştüğü etkin metaboliti.
17985metil indolİndol.
17986metil kırmızısı testiGlikozun fermentatif metabolize edilmesi sonu besi yerinde organik asitlerin meydana geldiğini ve pH düştüğünü ortaya koymak için yapılan bir test, MR testi.
17987metil yeşil-pironin boyasıDNA’nın RNA’dan ayrımında kullanılan, metil yeşili ve pironinden oluşan boya çözeltisi. DNA mavi-yeşil, RNA pironinden dolayı kırmızı renkte boyanır.
17988metilamfetaminAlfa-uyarıcı ilaçlar grubunda amfetamin türevi ilaç.
17989metilasyonHerhangi bir molekülün yapısına metil grubunun katılması olayı.
17990metilatropin nitratKuvarterner amin türevi parasempatolitik etkili ilaç.
17991metildopaAdrenerjik sinir uçlarında noradrenalin üretiminde kullanılan L-dopa’nın alfa metil türevi.
17992metilen mavisiMethemoglobinin tedavisinde kullanılan bir ilaç.
17993metilen mavisi testiGeviş getirenlerde işkembedeki infusoriaların etkinliğinin belirlenmesinde kullanılan test.
17994metilendioksiamfetaminAlfa almaç uyarıcı ilaçlar grubundan amfetamin türevi bir ilaç.
17995metilergonovin maleatOksitosik etkiye sahip olan ergot alkaloidi ilaç.
17996metilheksaminMerkezî sinir sistemini uyarmadan dolaylı olarak sempatik sinir sistemini uyarıcı etkinlik gösteren alifatik amin grubu ilaç.
17997metilkobalaminB12 vitamininin dokularda bulunan etkin koenzim biçimi.
17998metilksantinCoffea arabica C. liberica ve C. canephora bitkilerinde bulunan kafeinle teobromin’in ana maddesi olan alkaloit.
17999metilmalonik asidemiMetilmalonil-CoA mutaz enziminin kalıtsal eksikliği veya B12 vitamini eksikliği sonucu kanda metilmalonik asit miktarının artması.
18000metilmalonil-CoA mutazMetilmalonil-CoA’nın süksinil CoA’ya dönüşümü katalize eden ve koenzim olarak deoksiadenozilkobalamine gereksinim duyan izomeraz sınıfından bir enzim. Enzimin eksikliğinde metilmalonik asidemi oluşur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir