Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
18121mısır glüteniMısır işleme tekniği ve elde ediliş biçimine göre mısır glüten yemi ve mısır glüten unu olmak üzere iki kısma ayrılan, proteince zengin, mısır nişasta endüstrisi yan ürünü
18122mısır gritiÖğütülmüş mısırın, hiç kepek veya embriyo içermeyen veya çok az eden orta irilikte çok sert kısmı.
18123mısır griziMısır gluten yemi.
18124mısır hardalıHardalgiller familyasından tek ve iki yıllık geniş yapraklı yabancı ot.
18125mısır hasılıBuğdaygiller familyasından olan mısırın, tanelerinin süt hamur oluşum döneminde biçilmesi.
18126mısır hasılı silajıKuru maddesi % 30-40 düzeyinde, taneleri süt hamur oluşum döneminde ve 4-5 cm uzunluğunda doğranan mısırdan yapılan silaj.
18127mısır ıslatma suyuMısırdan nişasta elde edilmesi sırasında tanelerin ıslatılmasında kullanılan suyun süzülmesiyle elde edilen yan ürün. Düşük sıcaklık derecesi ve basınç altında yoğunlaştırılmasıyla mezoferm adı verilen proteince zengin ürün elde edilir, mezoferm.
18128mısır kepeğiMısır tanesinin dışını örten az bir miktar nişastalı kısım veya embriyo içeren veya hiç etmeyen en az % 5 ham protein ve en çok % 19 ham selüloz içeren bir yan ürün.
18129mısır kırmasıMısır tanesi bütününün öğütülmüşü veya kırılmışı olan, % 4'den fazla yabancı madde içermeyen bir ürün.
18130mısır koçanıMısır taneleri ve koçan kılıfları ayrıldıktan sonra geriye kalan kısım.
18131Mısır maularkedisiMısır’dan köken alan, vücudu orta büyüklükte, vücudunda boyundan aşağı doğru azalan çizgiler ve benekler bulunan, rengi gümüş, bronz, duman ve siyah duman, burnu kırmızı, patileri siyah, en sosyal kedi ırkı olan, sevimli yapıda, canlı, neşeli, oyuncu, atl
18132mısır melasıMısırdan mısır şekeri üretimi sırasında elde edilen şeker bakımından zengin, protein oranı düşük yan ürün.
18133mısır özü küspesiMısır nişastası, mısır şurubu veya diğer mısır ürünleri fabrikasyonunun yaş öğütme işleminde suda çözülebilenlerin çoğu ayrıldıktan sonra ele geçen embriyonun (mısır özünün) yağının hidrolik, ekspeller veya özütleme işlemiyle alındıktan sonra elde edilen
18134mısır rüşeymiGeleneksel bir değirmen sisteminde kepek azaltma pasajlarında elde edilen, bütün tanenin % 2-3 ünü oluşturan ve gıdalarda, farmasotiklerde aranabilen değerli bir yan ürün.
18135mısır samanıMısır saplarından koçanlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kısmın öğütülmesiyle elde edilen, diğer samanlara göre daha değerli bir kaba yem.
18136mısır sapı hastalığıDiplodia maydis adı verilen mantarla enfekte mısır saplarıyla beslenen hayvanlarda görülen ve sinirsel bulgularla belirgin hastalık.
18137mısır şurubu işleme kalıntısıMısır şurubunun rafinasyonu sırasında elde edilen büyük bir çoğunlukla protein, geriye kalan karbonhidrat ve mısır nişastasının yağlı kısımlarından oluşan su içerebilen ve susuz madde esası üzerinden en çok % 7 kül ve en az % 50 yağ içeren bir ürün.
18138mısır unuKepek veya embriyo içermeyen veya çok az eden öğütülmüş mısırın çakmak taşına benzeyen sert kısmının çok inceltilmesiyle oluşan ürün.
18139mısır yağıMısır bitkisi tanelerinin embriyolarından elde edilen doymamış yağ asitlerince zengin bitkisel yağ.
18140mısır yemlik unuKırılmış mısır tanesinin elenmesinden elde edilen ve eleme sırasındaki aspirasyon ürünleri de eklenmiş olabilen, ince elek altı.
18141mızrak virüsüMızrakbaşı virüsü.
18142mızrakbaşı virüsüYılanlarda solunum sistemi hastalıklarına neden olan bir virüs, mızrak virüsü, ferdilens virüsü.
18143Miana böceğiKerpiç kenesi.
18144miatSon kullanım tarihi.
18145mibefradilTetralol türevi bir kalsiyum kanal kapatıcı ilaç.
18146MİC 90[MİC 90] En düşük baskılayıcı yoğunluk.
18147Michaelis sabitiEnzimatik reaksiyonlarda, enzim maksimum hızla çalışırken enzime bağlı substrat konsantrasyonunun yarısı, Km.
18148Michaelis-Menten eşitliğiEnzimle katalize olan birçok reaksiyonda, reaksiyon hızıyla substrat konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi gösteren eşitlik.
18149MichaelisboyasıAlkolde metilen mavisi ve asetondaki eozin çözeltilerinin karıştırılmasıyla elde edilen bir boya. Kanın biçimli elemanlarının ortaya konmasında kullanılır.
18150MicrobacteriumSüte uygulanan pastörizasyon ısıl işlemlerine dayanıklı olan, Gram pozitif, sporsuz, hareketli veya hareketsiz, aerobik, fermentatif, pleomorfik bakteri cinsi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir