Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
6031Daha bilmem kaç mevsim böyle sensiz geçecekHisarbuselikAkın ÖzkanŞarkıDüyekŞâhin Çandırdaha_bilmem_kac_mevsim_boyle_sensiz_gececek.pdf
6032Dalma gönlüm dalma hayâleHisarbuselikŞ. Ayhan ÖzışıkŞarkıSengin SemaiŞ. Ayhan Özışıkdalma_gonlum_dalma_hayale.pdf
6033Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın seninHisarbuselikH. Sadettin ArelDurakDurak EvferiSeyfullah Nizamoğlu(Sey)deldi_bagrim_bulbul-i_bi-care_nalanin_senin.pdf
6034Dost visâlin leblerinde etti mahrûm gönlümüHisarbuselikFâruk ŞâhinBesteDevr-i KebirYılmaz Karakoyunludost_visalin_leblerinde_etti_mahrum_gonlumu.pdf
6035Dök zülfünü meydâne gelHisarbuselikTanbûri Mustafa ÇavuşŞarkıRaks AksağıÂşık Hıfzîdok_zulfunu_meydane_gel(1).pdf
6036Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâliHisarbuselikTanbûri Mustafa ÇavuşŞarkıDüyekTanbûri Mustafa Çavuşdu_cesmimden_gitmez_askin_hayali(1).pdf
6037Düştüler birer birer takvimin yapraklarıHisarbuselikSâdun AksütŞarkıCurcunaSâdun Aksütdustuler_birer_birer_takvimin_yapraklari.pdf
6038Efendim kadrini bildimHisarbuselikİbrâhim Efendi (Kıpti)ŞarkıAğır Aksak Semai_efendim_kadrini_bildim.pdf
6039Elinle ağrımı kestin dilinle sancımı senHisarbuselikMetin EveresŞarkıAksakM. Turan Yararelinle_agrimi_kestin_dilinle_sancimi_sen.pdf
6040Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tüHisarbuselikDede EfendiAğır SemaiSengin Semai_ey_huma-yi_padisahi_ber_ser-i_bala-yi_tu.pdf
6041Ey sünbülî siyeh ber semenHisarbuselikHamparsum LimoncuyanKarMuhammesSultan Hüseyin Baykaraey_sunbuli_siyeh_ber_semen.pdf
6042Ey şeh-i evreng-i vâlâ-yı hilâfet pür-sehâHisarbuselikHâşim BeyŞarkıAğır Aksak_ey_seh-i_evreng-i_vala-yi_hilafet_pur-seha.pdf
6043Eyle kerem uşşâkına ağlatma amanHisarbuselikNûman AğaŞarkıAksak_eyle_kerem_ussakina_aglatma_aman(1).pdf
6044Eyyâm-ı bahar erdi yeşillendi çemenlerHisarbuselikM. İsmail Hakkı BeyBesteHafif_eyyam-i_bahar_erdi_yesillendi_cemenler.pdf
6045Fer almışken tulû-i Kibriyâ'danHisarbuselikH. Sadettin ArelDurakDurak EvferiY. Kemal Beyatlıfer_almisken_tulu-i_kibriya'dan.pdf
6046Gamdan beni etmez misin Allah için âzâdHisarbuselikMekkîzâdeŞarkıSemai_gamdanbenietmezmisinallahicinazadpdf1485029565.pdf
6047Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdümHisarbuselikZekâî DedeYürük SemaiYürük Semai_gonlum_heves-i_zulf-i_siyehkare_dusurdum.pdf
6048Görülmemiş böyle güzelHisarbuselikRif'at BeyŞarkıDüyek_gorulmemisboyleguzelpdf1485031450.pdf
6049Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktanHisarbuselikZeki AtkoşarŞarkıAksakM. Fâik Ozansoyguller_ki_butun_mevsim_usanmis_kanamaktan.pdf
6050Hamiyyetle gönüller doldu sevdâ-yı şehâdettenHisarbuselikZekâî DedeŞarkıYürük Semai_hamiyyetle_gonuller_doldu_sevda-yi_sehadetten.pdf
6051Hani sevdâya dalıp cennete yaklaştığımızHisarbuselikAkın ÖzkanŞarkıSemaiM. Turan Yararhani_sevdaya_dalip_cennete_yaklastigimiz.pdf
6052Hasretle geçen her gece âteşlere yandımHisarbuselikO. Nûri ÖzpekelŞarkıAksakÖzgen Bilgiselhasretle_gecen_her_gece_ateslere_yandim.pdf
6053Hasta gönlüm inledikçe derdime derman mı varHisarbuselikZiyâ TaşkentŞarkıMüsemmenHalil Soyuerhasta_gonlum_inledikce_derdime_derman_mi_var.pdf
6054Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâmHisarbuselikDede EfendiBesteHafif_her_sozun_ussaka_ihsan_her_kelamin_lutf-i_tam.pdf
6055Her şey sana benziyor görünen şu âlemdeHisarbuselikİsmâil DemirkıranŞarkıDüyekYalçın Benlicanher_sey_sana_benziyor_gorunen_su_alemde.pdf
6056İkimizin şarkısını duymasın ellerHisarbuselikAydın OranŞarkıAksakAydın Oranikimizin_sarkisini_duymasin_eller.pdf
6057İntizâr-ı makdeminle nev-bahar eyler hulûlHisarbuselikSaatçı Mustafa EfendiŞarkıAksak_intizar-i_makdeminle_nev-bahar_eyler_hulul.pdf
6058Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zaferHisarbuselikHamparsum LimoncuyanBesteHafifEnderûnî Vâsıfkim_olur_zor_ile_maksuduna_reh-yab-i_zafer.pdf
6059Koşturmağa fer kalmadı dizde güzelim gelHisarbuselikİsmâil DemirkıranŞarkıAksakHalil Soyuerkosturmaga_fer_kalmadi_dizde_guzelim_gel.pdf
6060Mah-peyker dil-rübâHisarbuselikKemençeci Usta YaniŞarkıDüyek_mah-peyker_dil-ruba.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir