Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
16651Gel ey gül-i nâzik-edâRast (Nişaburek)Hâşim BeyŞarkıAksak_gel_ey_gul-i_nazik-eda.pdf
16652Mefâtih-ül Hüdâ oldu hilâlin yâ ResûlallahRast (Rehavi)Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)TevşihFahteHasan Kenzî Efendimefatihilhuda_oldu_hilalin_ya_resulallah.pdf
16653Aile yuvasını kadındır cennet yapanRast-NihavendSâdettin KaynakŞarkıSofyan-SemaiVecdi Bingölaile_yuvasini_kadinlar_cennet_yapan.pdf
16654Âşıklığıma gözlerimin yaşı nişandırRastıcedidM. İsmail Hakkı BeyYürük SemaiYürük Semai_asikligima_gozlerimin_yasi_nisandir.pdf
16655Aşk-ı tü nihâl hayret âmedRastıcedidDede Ef.- Mahmud Ef.KarHafifHâfız-ı Şirâzîask-i_tu_nihal_hayret_amed.pdf
16656Ateş mi döktüler dertli sîneneRastıcedidM. İsmail Hakkı BeyMarşSofyan_ates_mi_doktuler_dertli_sinene.pdf
16657Bâ tü yek dem baht-ı bedRastıcedidAcem'lerinAğır SemaiSengin Semai_ba_tu_yek_dem_baht-i_bed.pdf
16658Ben bugün Kınığa vardımRastıcedid_ŞarkıAksak_ben_bugun_kiniga_vardim.pdf
16659Bir merd-i Hakk'ı bul intisâb etRastıcedidLâtif AğaİlahiSofyan_bir_merd-i_hakk'i_bul_intisab_et.pdf
16660Çeksem o şûhu sîneye hülyâlarım gibiRastıcedidSultan III.Selim (İlhâmî)BesteHafifSultan III.Selim (İlhâmî)ceksem_o_suhu_sineye_hulyalarim_gibi.pdf
16661Ey andelib-i hoş-nevâRastıcedidHâfız Mehmet EfendiŞarkıDüyek_ey_andelib-i_hos-neva.pdf
16662Ey baht-ı denî ve'y necm-i siyâhRastıcedidHâşim BeyŞarkıSofyan_ey_baht-i_deni_ve'y_necm-i_siyah.pdf
16663İsm-i Rahman mazharısın yâ Muhammed MustafaRastıcedidHüseyin Tolan (Hâfız)TevşihEvsatSüreyyâ Efendiism-i_rahman_mazharisin_ya_muhammed_mustafa.pdf
16664Malakof'dan giyme merâmRastıcedidNikoğos AğaŞarkıDüyek_malakof'dan_giyme_meram.pdf
16665Nâvek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hûn ederRastıcedidDede EfendiBesteÇenber_navek-i_gamzen_ki_her_dem_bagrimi_pur-hun_eder.pdf
16666Ne bağın hasretindendir bu âh ü zârın ey bülbülRastıcedidNeyzen Rızâ BeyAğır SemaiAksak Semai_ne_bagin_hasretindendir_bu_ah_u_zarin_ey_bulbul.pdf
16667Oynar yürek terennüm-i çeng ü çegânedenRastıcedidDede EfendiYürük SemaiYürük Semai_oynar_yurek_terennum-i_ceng_u_ceganeden.pdf
16668Öksüz ettin bîmecâlim cân ü dilden inledimRastıcedidRüştü EriçŞarkıMüsemmenCâhit Öneyoksuz_ettin_bimecalim_can_u_dilden_inledim.pdf
16669Saçının telleri göğsünde perîşan yaraşırRastıcedidRüştü EriçŞarkıAksakF. Nafiz Çamlıbelsacinin_telleri_gogsunde_perisan_yarasir.pdf
16670Zannetme meyli ol gül-i âlin vefâyadırRastıcedidNûman AğaBesteRemelEnderûnî Vâsıfzannetme_meyli_ol_gul-i_alin_vefayadir.pdf
16671Açılmaz gonce gönlüm gül gibiRehaviAli Rıza Bey(Neyzen)Ağır SemaiAksak Semai_acilmaz_gonce_gonlum_gul_gibi.pdf
16672Afet-i sad dûdimânî âteş-i sad harmenîRehaviGulâm ŞâdîKarHafif_afet-i_sad_dudimani_ates-i_sad_harmeni.pdf
16673Aldı aklım nâz ile bir dilberin nazzâresiRehaviAli Rızâ Bey(Neyzen)ŞarkıDevr-i Hindi_aldi_aklim_naz_ile_bir_dilberin_nazzaresi.pdf
16674Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ıRehaviİ. Hümâyi ElçioğluİlahiSofyanMehmet Emin Efendiallah_emrin_tutalim_gel_zikredelim_hakk'i(1).pdf
16675Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindânRehaviAli Dede(Nâ'lizâde)Ağır SemaiAksak Semai_amade_olur_zevk-i_cem'e_zumre-i_rindan(1).pdf
16676Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldıRehaviAhmet Efendi(Kaptanzâde)BesteFirengifer_arz_etmedigim__yare_meger_yare_mi_kaldi(2).pdf
16677Aşk ateşine yanma gönül nâfileRehaviM. İsmail Hakkı BeyŞarkıSengin Semai_ask_atesine_yanma_gonul_nafile.pdf
16678Bir semâvî aşka benzer canda cânân nâlesiRehaviFâruk ŞâhinŞarkıMüsemmenYılmaz Karakoyunlubir_semavi_aska_benzer_canda_canan_nalesi.pdf
16679Bu kemâl-i hüsn ile ey meh-likaRehaviİstavri EfendiŞarkıAğır Aksak_bu_kemal-i_husn_ile_ey_meh-lika.pdf
16680Cân ü dilden ey melek sevdim seniRehaviM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAksak_can_u_dilden_ey_melek_sevdim_seni.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir