Türk Sanat Müziği Nota Arşivi
20000 den fazla Türk Sanat Müziği ederlerinin nota bilgilerini içerir


IDEser AdıMakamıBestekarıFormuUsulüSöz YazarıNota
5971Ettin bu benim sînemi tîr-i gama amaçHicazzemzemeM. İsmail Hakkı BeyBesteHafif_ettin_bu_benim_sinemi_tir-i_gama_amac.pdf
5972Ey meh gece rüyâda görüp zülfün uyandımHicazzemzemeM. İsmail Hakkı BeyYürük SemaiYürük Semai_ey_meh_gece_ruyada_gorup_zulfun_uyandim.pdf
5973Gideyim de göreyim tonbulumuHicazzemzemeM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAksak_gideyim_de_goreyim_tonbulumu.pdf
5974Gönül yandı yine bir meh-cemâleHicazzemzemeM. İsmail Hakkı BeyŞarkıDüyek_gonul_yandi_yine_bir_meh-cemale.pdf
5975Hayâl-i ârızın bağ-ı tecellide gül olmuşturHicazzemzemeM. İsmail Hakkı BeyAğır SemaiAksak Semai_hayal-i_arizin_bag-i_tecellide_gul_olmustur.pdf
5976Kasdın öldürmek midir ben âşıkı ser-bülendHicazzemzemeM. İsmail Hakkı BeyŞarkıDevr-i Hindi_kasdin_oldurmek_midir_ben_asiki_ser-bulend.pdf
5977Mest-i aşkım kûşe-i meyhâneden kıldım ferağHicazzemzemeM. İsmail Hakkı BeyBesteFirengifer_mest-i_askim_kuse-i_meyhaneden_kildim_ferag.pdf
5978Yine hicrinle derdim tâzelendiHicazzemzemeM. İsmail Hakkı BeyŞarkıAğır Aksak_yine_hicrinle_derdim_tazelendi.pdf
5979A zâlim kanıma girdinHisarDede EfendiŞarkıAksak_a_zalim_kanima_girdin.pdf
5980Ateşindir a güzel sevgiyi sevdâ ediciHisarAlâeddin YavaşcaBesteÇenber (Ağır)Mustafa Tahralıatesindir_a_guzel_sevgiyi_sevda_edici.pdf
5981Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısıHisarAlâeddin YavaşcaŞarkıMüsemmenT. Başer Üçokbahcelerden_yukselirken_kuslarin_son_sarkisi.pdf
5982Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmezHisarAlâeddin YavaşcaYürük SemaiYürük SemaiKânûnî Sultan Süleymanbir_sencileyin_ruhlari_gul_yar_ele_girmez.pdf
5983Bir siyah perçemli şah-ı bi misalim var benimHisarMustafa UyanŞarkıMüsemmenFevzizade Hilmi Ef.bir_siyah_percemli_sah-i__bi_misalim_var_benim.pdf
5984Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymânedenHisarHalûk RecâîŞarkıDevr-i HindiHalûk Recâîbir_yudum_nus_eyle_cana_kohnemis_peymaneden.pdf
5985Câm lâ'lindir senin âyine rûy-i enverinHisarItrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)BesteDevr-i KebirBâkîcam_la'lindir_senin_ayine_ruy-i_enverin.pdf
5986Cihânı gark eden bâran değil eşk-i revanımdırHisarAlâeddin YavaşcaAğır SemaiAksak SemaiKânûnî Sultan Süleymancihani_gark_eden_baran_degil_esk-i_revanimdir.pdf
5987Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensizHisarItrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)Ağır SemaiAksak Semai_dil-i_pur-iztirabim_mevce-i_seylabdir_sensiz.pdf
5988Ebrûleridir ki kıt'a-i hüsne iki mısraHisarTâhir EfendiYürük SemaiYürük Semai_ebruleridirkitayihusneikimisrapdf1460226731.pdf
5989Endam güzel yüz güzel huyun yüzde yüz güzelHisarNecdet TokatlıoğluŞarkıRaks AksağıCevdet Aslangülendam_guzel_yuz_guzel_huyun_yuzde_yuz_guzel.pdf
5990Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadımHisarHalûk RecâîŞarkıMüsemmenHalûk Recâîgecti_hicranlarla_omrum_turlu_yasla_solmadim(1).pdf
5991Gönül ol gonce-fem'in bülbül-i âşüftesidirHisar_(Dede Efendi-Y.Öztuna'da)BesteÇenber_gonulolgonceifeminbulbuliasiftesidirpdf1460226769.pdf
5992Görmemiştim böyle dilberHisarM. İsmail Hakkı BeyŞarkıDevr-i Hindi_gormemistim_boyle_dilber_boyle.pdf
5993Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdirHisarMehmet Ağa (Çiroz)BesteZencir_gubar-i_hak-i_payin_cesmime_kuhl-i_cevahirdir.pdf
5994Güller kurusun solmaya dursun heder olsunHisarErtuğrul OttekinYürük SemaiYürük SemaiAzmi Aytaçguller_kurusun_solmaya_dursun_heder_olsun.pdf
5995Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdürHisarDede EfendiYürük SemaiYürük Semai_hava_guzel_yine_gulsende_gosteris_gunudur.pdf
5996Hülyalı sestir bir gül nefestirHisarErtuğrul OttekinŞarkıRaks AksağıAzmi Aytaçhulyali_sestir_bir_gul_nefestir.pdf
5997Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ MustafaHisar_NaatDurak EvferiHakkımatla-i_nur-i_ilahidir_yuzun_ya_mustafa(1).pdf
5998Meh-i nev gibi bir kâş-ı keman mihr-i münîrim varHisarHâfız PostBesteDevr-i KebirMehmet Kâmil Çelebimeh-i_nev_gibi_bir_kas-i_keman_mihr-i_munirim_var.pdf
5999Sanman ki mugan zâhide sunarlarHisarItrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)Ağır SemaiAksak Semai_sanmankimuganizahidepeymanesunarlarpdf1460226832.pdf
6000Sevgi dolu çağlardaHisarHüseyin SoysalŞarkıDevr-i TuranFerhat Sarmusaksevgi_dolu_caglarda.pdf

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir