קיצורי דרך כרום - &#14
קיצורי דרך כרום - בעברית - Chrome


IDOSקטגוריהקיצור דרךפעולה
1Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותCtrl+Nפותח חלון חדש.
2Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותCtrl+T‏פותח כרטיסייה חדשה.
3Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותCtrl+Shift+Nפותח חלון חדש לגלישה בסתר.
4Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Ctrl+O‏ ובחר קובץפותח קובץ מתוך המחשב שלך ב-Google Chrome.
5Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Ctrl‏ ולחץ על קישורפותח את הקישור בכרטיסייה חדשה ברקע.
6Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Ctrl+Shift ולחץ על קישורפותח את הקישור בכרטיסייה חדשה ועובר לכרטיסייה החדשה שנפתחה.
7Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Shift‏ ולחץ על קישורפותח את הקישור בחלון חדש.
8Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותCtrl+Shift+Tפותח שוב את הכרטיסייה האחרונה שסגרת. Google Chrome זוכר את עשר הכרטיסיות האחרונות שסגרת.
9Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותגרור קישור לכרטיסייהפותח את הקישור בכרטיסייה.
10Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותגרור קישור לשטח ריק בשורת הכרטיסיותפותח את הקישור בכרטיסייה חדשה.
11Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותגרור כרטיסייה אל מחוץ לשורת הכרטיסיותפותח את הכרטיסייה בחלון חדש.
12Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותגרור כרטיסייה אל מחוץ לשורת הכרטיסיות ולתוך חלון קייםפותח את הכרטיסייה בחלון הקיים.
13Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Esc‏ בעת גרירת כרטיסייהמחזיר את הכרטיסייה למקומה המקורי.
14Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותCtrl+1‏ עד Ctrl+8‏עובר לכרטיסייה שבמספר המיקום שצוין בשורת הכרטיסיות.
15Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותCtrl+9עובר לכרטיסייה האחרונה.
16Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותלחיצה ימנית או החזקה של החץ 'קדימה' או החץ 'אחורה' בסרגל הכלים של הדפדפן.מציג את היסטוריית הגלישה של הכרטיסייה.
17Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותלחיצה על Backspace‏ או על Alt‏ ביחד עם החץ שמאלה.עובר לדף הקודם בהיסטוריית הגלישה שלך בכרטיסייה.
18Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותלחיצה על Shift+Backspace‏ או על Alt‏ ביחד עם החץ ימינה.עובר לדף הבא בהיסטוריית הגלישה של הכרטיסייה.
19Windows ו-Linuxמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותלחיצה כפולה על השטח הריק בשורת הכרטיסיות.מגדיל או ממזער את החלון.
20Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏Alt+F‏‏, Alt+E‏ או F10‏פותח את תפריט Chrome‏ , שמאפשר לך להתאים אישית את ההגדרות ב-Google Chrome ולשלוט בהן.
21Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏Ctrl+Shift+Bמפעיל ומשבית את סרגל הסימניות.
22Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏Ctrl+Hפותח את הדף 'היסטוריה'.
23Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏Ctrl+Jפותח את הדף 'הורדות'.
24Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏Shift+Escפותח את 'מנהל המשימות'.
25Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏Shift+Alt+Tמגדיר את המוקד בכלי הראשון שבסרגל הכלים של הדפדפן. לאחר מכן תוכל להשתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לעבור בין פריטי סרגל הכלים: לחץ על Tab‏, Shift+Tab‏, Home‏, End, החץ ימינה והחץ שמאלה כדי להעביר את המוקד לפריטים האחרים בסרגל הכלים.
26Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏F6‏ או Shift+F6‏משנה את ההתמקדות לחלונית הבאה הניתנת לגישה באמצעות המקלדת. החלוניות כוללות: מדגיש את כתובת האתר בסרגל הכתובות סרגל סימניות (אם מוצג) תוכן האינטרנט הראשי (כולל סרגלי מידע קיימים) סרגל הורדות (אם מוצג)
27Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏Ctrl+Shift+Jפותח את 'כלים למפתחים'.
28Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏Ctrl+Shift+Deleteפותח את תיבת הדו-שיח 'נקה נתוני גלישה'.
29Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏F1‏פותח את 'מרכז העזרה' בכרטיסייה חדשה (ההגדרה המועדפת שלנו).
30Windows ו-Linuxמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏Ctrl+Shift+Mעובר בין משתמשים מרובים.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir