ทางลัดโครเมี่ยม - ไทย - Chrome
ทางลัดโครเมี่ยม - ไทย -Chrome


IDOSหมวดหมู่ทางลัดการทำงาน
1Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างCtrl+Nเปิดหน้าต่างใหม่
2Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างCtrl+Tเปิดแท็บใหม่
3Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างCtrl+Shift+Nเปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน
4Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างกด Ctrl+O แล้วเลือกไฟล์เปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณใน Google Chrome
5Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างกด Ctrl และคลิกลิงก์เปิดลิงก์ในแท็บใหม่บนพื้นหลัง
6Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างกด Ctrl+Shift และคลิกลิงก์เปิดลิงก์ในแท็บใหม่แล้วสลับไปยังแท็บที่เพิ่งเปิดนั้น
7Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างกด Shift และคลิกลิงก์เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่
8Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างCtrl+Shift+Tเปิดแท็บสุดท้ายที่คุณปิดอีกครั้ง Google Chrome จะจำ 10 แท็บล่าสุดที่คุณปิด
9Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างลากลิงก์ไปที่แท็บเปิดลิงก์ในแท็บนั้น
10Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างลากลิงก์ไปยังพื้นที่ว่างบนแนวแท็บเปิดลิงก์ในแท็บใหม่
11Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างลากแท็บออกจากแนวแท็บเปิดแท็บนั้นในหน้าต่างใหม่
12Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างลากแท็บออกจากแนวแท็บ แล้ววางลงในหน้าต่างที่เปิดไว้เปิดแท็บในหน้าต่างที่เปิดไว้นั้น
13Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างกด Esc ขณะลากแท็บให้แท็บกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิม
14Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างCtrl+1 จนถึง Ctrl+8สลับไปยังแท็บที่มีหมายเลขตำแหน่งระบุไว้ในแนวแท็บ
15Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างCtrl+9สลับไปที่แท็บสุดท้าย
16Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างคลิกขวาหรือคลิกค้างที่ลูกศร "กลับ" หรือ "ไปข้างหน้า" ในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์แสดงประวัติการเข้าชมในแท็บ
17Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างกด Backspace หรือกด Alt และลูกศรซ้ายพร้อมกันไปที่หน้าเว็บก่อนหน้าในประวัติการเข้าชมของแท็บนั้น
18Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างกด Shift+Backspace หรือกด Alt และลูกศรขวาพร้อมกันไปที่หน้าเว็บถัดไปในประวัติการเข้าชมของแท็บนั้น
19Windows และ Linuxทางลัดสำหรับแท็บและหน้าต่างดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างในแนวแท็บขยายหรือย่อหน้าต่าง
20Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeAlt+F หรือ Alt+E หรือ F10เปิดเมนู Chrome ซึ่งจะทำให้คุณกำหนดค่าและควบคุมการตั้งค่าใน Google Chrome
21Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeCtrl+Shift+Bสลับการเปิดและปิดแถบบุ๊กมาร์ก
22Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeCtrl+Hเปิดหน้าประวัติการเข้าชม
23Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeCtrl+Jเปิดหน้าดาวน์โหลด
24Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeShift+Escเปิดตัวจัดการงาน
25Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeShift+Alt+Tตั้งโฟกัสไปที่เครื่องมือแรกในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์ จากนั้นคุณสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อเคลื่อนไปมาในแถบเครื่องมือ กด Tab, Shift+Tab, Home, End, ลูกศรขวา และ ลูกศรซ้าย เพื่อย้ายโฟกัสไปยังรายการอื่นๆ ในแถบเครื่องมือ กด Spac
26Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeF6 หรือ Shift+F6สลับโฟกัสไปยังบานหน้าต่างที่เข้าถึงแป้นพิมพ์ได้ถัดไป บานหน้าต่างประกอบด้วย ไฮไลต์ URL ในแถบที่อยู่เว็บ แถบบุ๊กมาร์ก (ถ้ามองเห็นได้) เนื้อหาเว็บหลัก (รวมทั้งแถบข้อมูลต่างๆ) แถบดาวน์โหลด (ถ้ามองเห็นได้)
27Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeCtrl+Shift+Jเปิดเครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
28Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeCtrl+Shift+Deleteเปิดช่องโต้ตอบ "ล้างข้อมูลการท่องเว็บ"
29Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeF1เปิดศูนย์ช่วยเหลือในแท็บใหม่ (รายการโปรดของเรา)
30Windows และ Linuxทางลัดสำหรับคุณลักษณะของ Google ChromeCtrl+Shift+Mสลับไปมาระหว่างผู้ใช้หลายคน

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir