Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1acı çekmeÜzüntü ya da büyük bunalım duygusu içinde olma.
2acı duyarlığıAcı veren duyumları algılama gücü.
3acı duygusuGövdenin içi ile deri yüzeyi altında, türlü yoğunlukta yayılmış olan duyarlı sinir uçları aracılığıyle acı uyaranlarını duyma yeteneği.
4acı verme ilkesiKarşısındakine acı verme, öldürme, yıkıp yok etme biçimindeki bilinçsiz çaba.
5acı yitimiAcı duyumlarına karşı duyarlığın yitirilmesi.
6acıkmaGenellikle boş kalan sindirim örgeninin düzenli biçimde sıkışıp açılmasından ileri geldiği sanılan, ama öğrenme ve alışkanlıkla da ilişkisi güçlü olan yemek yeme özlemi.
7acımaBaşka bir kişinin ya da canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü.
8açarYazılı bilgi ve anlak ölçerlerinde, sorulara yapılan tepkilerin hızla değerlendirilmesinde kullanılan doğru yanıtlar listesi.
9açık davranışDıştaki bir gözlemcinin kolayca gözleyebileceği davranış.
10açık kümeYeni üyeler almaya istekli olan topluluk.
11adamcıllıkKimi canlı türlerinde görülen, küme halinde ya da bir arada yaşama eğilimi. (Kavram içgüdüsel bir davranış anlamına alınmamalıdır.)
12âdet kesimiKadınlarda dölüt yapma süresinin sonu sayılan ve bazen fizyolojik ve ruhsal sıkıntılara neden olan, aylık âdetlerin kesilme dönemi.
13Adler kuramıGerçek ya da düşsel olan, ten, tin ya da toplumla ilgili bir yetersizliğin kişide yarattığı aşağılık duygusunun sonucu olan çatışmaların, ödünleyici davranışlarla giderildiğini savunan kuram.
14agulamaKonuşma gelişiminde bebeğin anlamsız birtakım sesler çıkarması.
15agulama basamağıKonuşma öğreniminde bebeklerin tek heceli sesleri yinelediği gelişim dönemi.
16ağır işitenİşitme gücünde en çok 60 desibel dolaylarında yitimi olan (kişi).
17ağır öğrenen1. İçinde bulunduğu bir topluluğun çoğunluğundan daha çok çaba ve zaman harcayarak daha az öğrenen (kişi). 2. Okul öğreniminden ancak özel eğitim koşulları altında yararlanabilecek durumda olan (geri anlaklı çocuklar).
18ağırkanlıHipokrat'ın ortaya attığı ağırcanlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi.
19ağız kösnüllüğü1. Emme ve benzeri ağız hareketlerinde olduğu gibi, dudakların ve ağzın iç zarının uyarılmasından doygunluk elde etme. 2. (Ruhsal çözümleme) Çocuk cinselliğinin ilk gelişim basamaklarından biri. (Aşırı gelişmiş ağız kösnüllüğü gösterenler, ya ağız kösnüll
20ağız sadistliği(Freud) Isırma ya da ısırarak yok etmeye karşı duyulan bilinçsiz istek.
21ağız saldırganlığı(Freud) Ağızcıl ısırma döneminin yüceltilmesi sonucu olarak saldırganlık, imrenme, hırs, başkalarını sömürme gibi kişilik özellikleri gösterme.
22ağızcıl bağımlılık(Freud) Ana kucağında ve onun memesinden sağlanan güçlü doygunluğun verdiği güvenliği yeniden ele geçirme özlemi.
23ağızcıl kaygı(Freud) Sevgecin ağızcıl gelişim döneminde yarattığı kaygı.
24ağızcıl kişilik(Ruhsal çözümleme) Süt çocukluğu döneminde emzirilmeyle sağlanan haz ve doygunluğa tutkunluğun sonucu olarak geliştiği ileri sürülen bencil kişilik.
25ağtabaka yarışmasıİki gözden her birinin ayrı ayrı alanlara bakması sonucu olarak birleştirici bir tasarımın gelişmemesi yüzünden renklerin düzensiz görünmesi.
26aile salkımıAile üyelerinin sayı, yaş, cinsellik, kişilik özellikleri ile bireyler arasındaki bağların durumunu gösteren salkım biçiminde yapılmış şema.
27akçıllıkKalıtımsal nedenlerle saç, deri, iris ve göz akının doğuştan renksiz olma durumu.
28aktarma1. (Ruhsal çözümleme) Bir varlığa karşı olan duyguları başka bir varlığa yöneltme. 2. Hastanın, ana babası, karısı ya da kocası gibi yakınlık duyduğu kişilere ilişkin duygularını sağaltımcıya yöneltmesi.
29aktarma direnci(Ruhsal çözümleme) Aktarma konusu olan duygulardan kimilerini baskı altına alma.
30alan bölgeleriRuhsal bir alanda her noktası, büyüklüğü ve yönü açısından belirlenmiş olan bölgelerden her biri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir