Bilişim Terimleri Sözlüğü - XML
Bilişim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1abeceBir dilde kullanılan yazaçların sıralanmış tüm takımı.
2abecesayısal düğümVerilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm.
3abecesel damga dizgisiYalnız belli bir abece'nin yazaçlarından oluşan dizgi.
4abecesel damga takımıYazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı.
5abecesel düğümVerilerin bir abecesel damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm.
6abecesel sözcükYalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük.
7abecesel veriBir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri.
8adresBirincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. Genellikle, Özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. Erişki sözcüğü de kullanılabilir.
9adreslemeÖzdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan ve adres ya da erişki denilen verinin fiziksel olarak oluşturulup bu amaçla kullanılması, örn. bir bellek sözcüğünün, bir yazmacın, bir çevre biriminin adreslenmesi.
10Birçok nokta ile bunlar arasındaki bağlantılarla gösterilebilen bir dizgeye ilişkin yapı. örn. karayolu ağı, bilişim aği.
11ağaçÇizimsel gösterimi, bir dizi dallanmalardan oluşması bakımından, bir ağaca benzeyen veri yapısı.
12ağırlıkBir konumsal gösterimde, her bîr basamağın, gerçek sayıya eklenen katkısının değerini belirtmek üzere, o basamaktaki sayı değerinin çarpılacağı katsayı.
13aibbk. Ana işlem birimi. Merkez işlem birimi anlamında MIB kısaltması da kullanılır.
14akış çizeneğiBir sorun'un tanımı, çözümlenmesi ya da çözüm yönteminin çizimsel bir gösterimi. Akış çizeneğinde işlemler, veriler, bunların akışı, donanım vb. öğeler çizimsel simgeler kullanılarak gösterilir.
15akış çizeneği simgesiBir akış çizeneği üzerinde, işlemleri, veriyi, akışı ya da donanımı göstermek üzere kullanılan simgelerin her biri.
16akış çizgisiBir akış çizeneği üzerinde, akış çizeneğî simgelerini birbirlerine bağlayan herhangi bir yolu gösteren çizgi.
17akış yönüBir akış çizeneği üzerinde, simgeler arasında öncel-ardıl ilişkisi.
18aksaklıkBir dizgenin işleyişini engeller nitelikte herhangi bir bozukluk.
19aksaklık giderici bakımKoçuyucu bakım ya da sürekli bakım hizmetleri dışında, saptanan aksaklıkları gidermeye yönelik ivedi bakım, onarım.
20aksaklık süresiBir dizgenin herhangi bir nedenle kullanılamaz durumda bulunduğu toplam süre.
21aktarmaKaynak verilerde hiçbir değişiklik yapmadan, verileri bir veri ortamından okuyup, değişik de olabilen bir fiziksel biçimde, başka bir ortama yazma. örn. bir deste delikli kartı mıknatıslı kuşağa aktarma. Sonuç, aktarmanın yapıldığı koşullara bağlı olarak,
22alçak düzeyli dilHer komutun genellikle bir tek makine komutunu karşıladığı simgesel izlenceleme dili. bk. çevirici dili, yüksek düzeyli dil.
23algolMatematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili.
24algoritmaBir sorunun çözümü için, sonlu sayıda adım biçiminde iyice tanımlanmış, sonlu bir kurallar kümesi, örn. sin x değerini belirtilmiş bir duyarlıkla hesaplamak için, tümüyle belirlenmiş bir aritmetiksel yordam. IX. yüzyılda Orta Asya'da Harizm bölgesinde yaş
25alındı damgasıBir duraktan, bağlantı kurulan başka bir durağa, karşıdan gönderilen iletinin başarılı biçimde alındığını bildirmek üzere, olumlu yanıt olarak gönderilen bir gönderim güdüm damgası.
26altdizgeBir dizge oluşturmak üzere başka nesneler ya da altdizgelerle etkileşen ve kendi başına bir dizge niteliği taşıyan nesne. Bir dizgenin, yapısında görev aldığı daha karmaşık bir dizgeye göre niteliği.
27altılıAltı ikili öğeden oluşan çoklu.
28altyordamBir izlencede gereksenen belli bir işlevi, parametreler aracılığıyla kendisine verilen değişkenlerden yararlanarak, bunlara uygun işlem dizilerini yürüterek gören bir yordam ya da izlence kesimi. Yordamlıkta saklanan bir altyordamı birçok izlence gerektik
29amaç izlenceBir izlenceleme dilinde yazılmış kaynak izlencenin derlenmesiyle elde edilen İzlence.
30ana bellekBir bilgisayarın ana işlem birimince yürütülen işlem dizilerinin ve işlenen verilerin iş sürerken yerleştiği ana işlem birimiyle birlikte düşünülen bellek. İç bellek deyimi de kullanılır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir