Gökbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Gökbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1aberasyonbk. sapınç.
2acunDüzenli bir bütün olarak düşünülen evren.
3acunbilimEvrenin yapısını ve gelişimini inceleyen bilim.
4acundoğumEvrenin yaratılışını inceleyen bilim.
5açık kümeDağınık olarak bir arada bulunan yıldızlar yığınağı. Ülker, Arıkovanı, Samanyolu dizgesinin açık kümeleridir.
6açıklıkIrakgörür fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği deliğin çapı.
7açıklık oranıOptik araçlarda açıklığın odak uzaklığına oranı.
8açılımbk. bahar açısı.
9açısal çapAy ve güneş gibi gökcisimlerinin gerçek çap uçlarını gözlemciye birleştiren iki doğru arasındaki açı.
10açısal hızDevinen bir cismi duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının (yarıçap vektörü) birim zamanda taradığı açı.
11açısal ivmeAçısal hızın birim zamanda değişim niceliği.
12açısal uzaklıkİki cismi gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.
13adhara (cma)Büyükköpek'in e yıldızı.
14ağ, optik ağBeyaz ışığı renklere ayırmak için nesne merceklerinin ya da aynaların önüne konulan koşut teller örgüsü. Tel yerine ince çizgiler de kullanılır.
15ağ tayfıOptik ağlardan elde edilen tayf.
16ağcıkBir takımyıldızın adı.
17ağırlıkBir cisme Yer'in ya da başka bir gökcisminin uyguladığı çekim kuvveti.
18ağırlık merkeziBir cismi oluşturan parçacıkları etkileyen çekim kuvvetleri bileşkesinin uygulandığı kuramsal nokta. Cisim ister Yer'de, ister başka bir gezegende olsun, her konumu için bu nokta değişmez.
19ağırlıklı saatIrakgörürleri yer hızıyle (saatte 15°) döndüren düzen.
20ağlı aynaPrizma kullanılmadan beyaz ışığı renklere ayırmak için, üzerine ince koşut teller ya da çizgiler yerleştirilmiş ırakgörür aynası.
21ağlı tayfçekerOptik ağlardan yapılmış tayfçeker.
22akanyıldız, ayYer'in havayuvarına girince sürtünmeden dolayı akkor duruma gelen ve ardından bir ışık çizgisi bırakarak geçen meteor.
23akanyıldız yağmuruBir meteor sürüsünün Yer'in havayuvarına girmesinden doğan çok sayıda akan yıldız.
24akıBirim yüzeyden birim zamanda geçen (giren ve çıkan) madde ya da ışınım niceliği.
25akıntı, akımBir topluluğun (yıldız ya da cisimler) belli bir doğrultudaki devinmesi.
26akıntı ıraklık açısıBir yıldız kümesinin toplu devinmesinden elde edilen ıraklık açısı.
27aklık, aklık derecesiIşınım yapmayan bir gökcisminin yansıttığı ışığın aldığı ışığa oranı.
28akrepBir takımyıldızın ve bir burcun adı Akrep takım yıldızı, Akrep burcu.
29akrep yüreği(a Sco) Akrep'in a yıldızı.
30akşamGün batması ile tam karanlık olması arasındaki zaman.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir