Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1abece1. Bir dilin seslerini gösteren harflerin kararlaşmış bir sıraya göre dizilmiş takımı. 2. Okuma öğreneceklere harfleri ve okuma yolunu gösteren kitap.
2abece öğretimiÇocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandırmak amacını güden öğretim.
3abece yöntemiÖnce harflerin, sonra ab, ac, ad gibi bileşimlerin ve en sonunda sözcüklerin tanıtılmasına dayanan bir okuma öğretimi yöntemi.
4acıyitimiSinir bozukluğu, çok ilâç alma ve donma gibi nedenlerle acı duyumunun bir bölüğünün ya da bütününün yok olması.
5açık hava okuluÇocukların, temiz havadan ve güneşten bol bol yararlanmalarını sağlamak amacıyla derslikleri ve öteki bölümleri özel olarak yapılmış ve donatılmış olan okul.
6açık hava oyun araçlarıÇocukların açık havada oynadığı salıncak, tırmanma merdiveni, kaydırak, tünel ve kum havuzu gibi araçlar.
7açık hava öğretimiÖğretim programlarında yer alan kimi derslerin ya da ders konularının derslik dışında açık havada işlenmesi.
8açık oturumKüçük bir konuşmacı öbeğinin bir konuyu ya da sorunu doğal bir ortam içinde tartışması amacıyla düzenlenen toplantı yuvarlak masa görüşmesi.
9açıklamaBir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalının kurallarına uyarak aydınlatma, çözümleme işi.
10açıklama yöntemiBir olayı yaratan gerçek nedeni ya da nedenleri ortaya çıkarmayı amaç edinen öğretim yöntemi.
11açımlamaBir konuyu, bir sorunu ya da bir yazıyı ayrıntılarına değin gözden geçirerek anlatma, yorumlama ve çözümleme işi.
12aday öğrenciBir eğitim kurumuna geçici olarak alınan, ancak kesin yazılma için gerekli işlemleri sonuçlandırmamış olan öğrenci.
13adaylık eğitimiBelli bir görev dalında çalışmak ya da görevle ilgili bir san kazanmak için gerekli koşulları ve yetenekleri taşıdıkları belgelenmiş kişilere o dalda göreve başlamadan önce belirli bir süre uygulanan eğitim.
14ağaç işleriGenellikle ilk ve ortaokul öğrencilerine resim-iş dersi çerçevesinde ağacın kesilmesi, delinmesi ve biçimlendirilmesi ile ilgili becerileri kazandırma amacını güden çalışma alanı.
15ağır derecede geri zekâlılarZekâ bölümü türlü ölçeklerde sürekli olarak 40 ile 45'in altında olanlar.
16ağrı duymazlığıbk. acıyitimi.
17ahlak1. Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış kurallarına verilen ad. 2. Bir kimsenin içinde yaşadığı toplumsal çevrenin törelerine uyma yetisi.
18ahlak eğitbilimiGenel ahlak ilke ve kurumları ile uğraşan, ahlakın eğitimle olan ilişkileri üzerinde duran eğitbilim dalı.
19ahlak olgunluğuBir kimsenin ya da bir topluluğun ahlak ilkelerine göre doğru ve yanlış davranışlar konusunda usa uygun kararlar verebilmesi için erişmesi gerekli gelişme düzeyi.
20ahlakçı1. Eylem, davranış ve düşüncelerinde ahlak kurallarına çok önem veren kimse. 2. Ahlak bilgini ahlak dersi veren filozof.
21ahlakçılık1. Eğitim ve öğretim çalışmalarında ahlaka üstünlük tanıma. 2. Toplum düzeninin sağlanmasında ahlakın büyük bir etkisi olduğunu, birçok toplumsal sorunların çözüme kavuşmasının ahlaka bağlı bulunduğunu ileri süren görüş.
22aile bilgisiÖğrencilere günlük ev işlerini yapmanın yollarını öğretmek mutlu bir aile düzeni için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak ve onların aileye bağlılık duygularını güçlendirmek amacıyla ilk ve ortaokullarda okutulan ders.
23aile eğitimi1. Aile kurmuş olan kadın ve erkeklere, aile mutluluğunu gerçekleştirmek ve arttırmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak üzere verilen eğitim. 2. Aile kurmaya aday genç ve yetişkinlere onların iyi birer ana ya da baba olmalarını sağlam
24akademi1. Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapan kimi okullara verilen ad. 2. Üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşan bilim ve sanat kuruluşu.
25akademik anıklıkOkuldaki akademik çalışmalarda başarı göstermek için gerekli olan, doğuştan ya da sonradan edinilen yeteneklerin bileşimi.
26akademik hazırlık1. Belli bir bilim ya da meslek dalında çalışmak için gerekli öğrenimi tamamlamış olma. 2. Yüksek öğretimin herhangi bir dalında öğrenim yapmak için gereken ön hazırlık.
27akademik zekâSoyut kavramları kolayca kavramaya yatkın zekâ.
28akıl yürütmebk. usavurma.
29akılcılıkbk. usçuluk.
30akşam erkek sanat okuluİlkokulu bitirip de herhangi bir sanat sahibi olmayan ya da çalıştığı sanat kolunda ilerlemek isteyen kimselere iş saatlarından sonra kısa süreli kurslarla gerekli bilgi ve becerileri kazandıran öğretim kurumu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir