İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11 Temmuz bankacılığıbk. Temmuz bankacılığı
210 Ağustos Kararlarıbk. 9-10 Ağustos 1970 İstikrar Kararları
3100 nolu Eşit Ücret Sözleşmesibk. Eşit Ücret Sözleşmesi
4100 nolu ILO Sözleşmesibk. Eşit Ücret Sözleşmesi
5105 nolu ILO Sözleşmesibk. Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi
6105 nolu Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesibk. Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi
7111 nolu Ayrımcılık Sözleşmesibk. Ayrımcılık Sözleşmesi
8111 nolu ILO Sözleşmesibk. Ayrımcılık Sözleşmesi
9138 nolu Asgari Yaş Sözleşmesibk. Asgari Yaş Sözleşmesi
10138 nolu ILO Sözleşmesibk. Asgari Yaş Sözleşmesi
11182 nolu Çocuk İşçiliğinin En kötü Biçimleri Sözleşmesibk. Çocuk İşçiliğinin En kötü Biçimleri Sözleşmesi
12182 nolu ILO Sözleşmesibk. Çocuk İşçiliğinin En kötü Biçimleri Sözleşmesi
131929 bunalımıbk. büyük bunalım
1429 nolu ILO Sözleşmesibk. Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
1529 nolu Zorla Çalıştırma Sözleşmesibk. Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
1632 Sayılı KararKambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu çerçevesinde çıkarılan karar.
174 Ağustos 1958 İstikrar KararlarıTürkiye ekonomisinde 1950'li yılların ikinci yarısından itibaren enflasyon oranının giderek yükselmesi ve döviz darboğazı yaşanması yüzünden hükümetin 4. Ağustos 1958 tarihinde TL'de devalüasyon kararıyla birlikte, TCMB tarafından kamu kesimine verilen kr
185 Nisan İstikrar Kararlarıbk. 5 Nisan Kararları
195 Nisan KararlarıYüksek oranlı süreğen enflasyonu düşürmek ve iktisadi istikrarı sağlamak amacıyla kamu harcamalarının kontrol altına alınması, kamu gelirlerinin arttırılması ve ücret/maaşların dondurulması gibi önlemler içeren program.
20500 nolu broşürbk. 500 sayılı broşür
21500 sayılı broşürMilletlerarası Ticaret Odası tarafından akreditiflerle ilgili uluslararası uygulamaları biçimlendirmek ve ortak bir temel oluşturmak amacıyla 1993 yılında yenilenerek yayımlanmış belge.
22522 nolu broşürbk. 522 sayılı broşür
23522 sayılı broşürMilletlerarası Ticaret Odası tarafından tahsil belgeleri ile ilgili uluslararası uygulamaları biçimlendirmek ve ortak bir temel oluşturmak amacıyla 1995 yılında yenilenerek yayımlanmış belge.
245K kuralıKarakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğinin belirlenmesinde kullanılan ölçütler.
2587 nolu ILO Sözleşmesibk. Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi
2687 nolu Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesibk. Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi
279-10 Ağustos 1970 İstikrar Kararları1960'ların sonunda yeniden ortaya çıkan döviz darboğazı yüzünden hükümetin aldığı kararla uygulamaya konulan sıkı para, vergi gelirlerini artırıcı maliye politikası, dışalım güvencelerinin düşürülmesi ve liberalizasyon listelerinin genişletilmesi, dışsatı
2898 nolu ILO Sözleşmesibk. Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi
2998 nolu Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesibk. Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi
30A cetveliBütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir