Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
116 mm`lik alıcıSinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.
216 mm`lik eşlemSinema 16 mm'den daha büyük ya da daha küçük bir boydaki filmden çıkarılmış 16 mm'lik dağıtım eşlemi.
316 mm`lik filmSinema 1923'te piyasaya sürülen ve eni 16 mm olan film çeşidi. (Başlangıçta özenciler için hazırlanan bu film, sonradan tecimsel sinemada da kullanılmağa başlandı. Günümüzde belgesel filmde, eğitim, araştırma, işleyim alanında, 35 mm'lik filmlerin küçültülmüş eşlemlerinde ve televizyonda en çok kullanılan dar film boyudur. 16 mm'lik filmde 1 ayakta 40 resim, 1 m'de 131,5 resim vardır. Çerçevesi 10,36x7,5 mm'dir. Sessizlerde çift sıra delik, seslilerinde tek sıra delik bulunur. Her komşu resim arasına bir delik rastlar. Saniyede 16 resim (sessiz) ya da 24 resim (sesli) geçecek hızla çevrilir ve oynatılır. Optik ya da mıknatıslı ses yoluyla kullanılabilir).
416 mm`lik göstericiSinema 16 mm'lik filmlerin gösteriminde kullanılan gösterici çeşidi.
517`5 mm`lik filmSinema 35 mm'lik filmin ortadan, uzunlamasına bölünmesiyle elde edilen dar film çeşidi.
6180° kuralıSinema Açı-karşı açı ya da uç çekimlerinde, çekim değişirken, alıcının iki konu arasından geçtiği varsayılan çizginin öte yanına atlamaması, alıcının her vakit, çizginin bir yanındaki 180°lik açı içinde kalması kuralı. (Bu kurala uyulmadığı vakit ortaya bir uyuşumsuzluk çıkar, bir çekimde çerçevenin bir yanında görünen konu, öbür çekimde çerçevenin karşı yanına geçmiş görünür).
72-4 dalgalıkTV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış alıcı dalgalığı.
832 mm`lik filmSinema 32 mm genişliğinde bir film çeşidi. (Kendi başına kullanılmayan bu film, işlendikten ve basımdan sonra iki 16 mm'lik ya da dört 8 mm'lik kuşak oluşturacak biçimde delikler taşır).
935 mm`lik alıcıSinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.
1035 mm`lik eşlemSinema 35 mm'den daha küçük ya da daha büyük boydaki filmden çıkarılmış 35 mm'lik dağıtım eşlemi.
1135 mm`lik filmSinema 1889 yılında piyasaya sürülen, daha sonra ölçünleşen ve günümüze değin tecimsel sinemada en çok kullanılan film boyu. (35 mm'lik filmin iki yanında delikler sıralanır. Her resmin yüksekliğine dört delik düşer. 1 ayakta 16 resim, 1 m'de 52,6 resim vardır. Çerçevesi 3:4 oranında 15,60x20,80 mm, 1:1,65 oranında 12,75x21 mm'dir. Saniyede 16 resim (sessiz) ya da 24 resim (sesli) geçecek hızla oynatılır. Optik ya da mıknatıslı ses yoluyla kullanılabilir).
1235 mm`lik göstericiSinema 35 mm'lik filmlerin gösteriminde kullanılan gösterici çeşidi.
13405 satırTV. 1936'da İngiltere'de benimsenen satır ölçünü. (Bu ölçünde, her resim 405 satırdan oluşur, saniyede alan sayısı 50'dir. Bu satır ölçünü günümüzde yalnız İngiltere'de, 625 satırın yanı sıra kullanılmaktadır).
145-12 dalgalıkTV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırlanmış alıcı dalgalığı.
15525 satırTV. ABD'de Federal İletişim Kurulu'nca (FCC) konulan satır ölçünü. (Kuzey Amerika, Japonya ve Filipin'de kullanılan bu ölçünde her resim 525 satırdan oluşur, saniyede alan sayısı 60'tır).
1655 mm`lik filmSinema 20th Century Fox yapımevinin 1954'te CinemaScope 55 işlemi için kullandığı 55 mm enindeki negatif film.
17625 satırTV. Uluslararası Radyo Danışma Kurulu'nca (CCIR) Avrupa ülkeleri için saptanan satır ölçünü. (Bu ölçünde her resim 625 satırdan oluşur, saniyede alan sayısı 50'dir).
1865 mm`lik filmSinema Bazı geniş görüntülük işlemlerinde kullanılan 65 mm enindeki boş film.
1965 mm Todd-AOSinema Todd-AO işleminin 65 mm'lik filmle gerçekleştirileni.
2070 mm`lik filmSinema Geniş görüntülük işlemlerinde kullanılan filmlerin en büyük boyu. (Ölçün filmin bir katı enindeki bu filmin iki yanında delikler bulunur. Kenar ile delikler ve delikler ile çerçeve arasındaki genişçe boşluklara mıknatıslı ses yolları girer).
218`75 mm`lik filmTV. Electronic Video Recording'te optik ya da elektronik kaynaktan gelen resimlerin, elektronik film saptayıcı yardımıyla üzerine aktarıldığı, özel yapıda, 8,75 mm (yani 35 mm x 1/4) eninde deliksiz film.
228 mm`lik alıcıSinema 8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.
238 mm`lik filmSinema 1932'de piyasaya sürülen, eni 8 mm olan film çeşidi. (Özenci sinemasının daha önceki yaygın boyu olan 9,5 mm'lik filmin yerini kısa zamanda aldı. 1960'larda eğitim alanında da kullanılmaya başlandı. 1966'ya doğru büyük 8, bu boy filmin en büyük rakibi olarak ortaya çıktı. Büyük 8'den ayırmak için ölçün 8 mm'lik film de denir. 8 mm'lik filmin yalnız bir kenarı boyunca delikler sıralanır her iki resim arasına bir delik düşer. 1 ayakta 80 resim, 1 m'de 263 resim vardır. Çerçevesi 4,8x3,6 mm'dir. Mıknatıslı ses yolu da katılabilir. Dar filmlerin en ufağıdır).
248 mm`lik göstericiSinema 8 mm'lik filmlerin gösteriminde kullanılan gösterici çeşidi.
25819 satırTV. Fransa'nın 1948'de benimsediği, bugün dünyada kullanılan en yüksek satır ölçünü, dolayısıyla en seçik görüntü.
269`5 mm`lik alıcıSinema 9,5 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.
279`5 mm`lik filmSinema Eni 9,5 mm olan dar film çeşidi. (Özenci sinemasında kullanılan dar filmlerin en eskilerinden biri olan bu film 1922'de Fransa'da piyasaya sürüldü uzun yıllar, özellikle Avrupa'da çok yaygınlaştıktan sonra yerini yavaş yavaş 8 mm'lik filme bıraktı. Kuşağın tam ortasında, resim aralarındaki tek sıra delikleriyle öbür film çeşitlerinden kolaylıkla ayırt edilebilen 9,5 mm'lik filmlerde 1 ayakta 40 resim, 1 m'de 132 resim yer alır. Çerçevesi 8,5x6,5 mm'dir (seslide 7,1x6,2 mm).
289`5 mm`lik göstericiSinema 9,5 mm'lik filmlerin gösteriminde kullanılan gösterici çeşidi.
29A, B basımıSinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açılma, kararma, bindirme, yapıştırma gibi işlemler için ayrıca bir eşlem çıkarılmasına, dolayısıyla resim niteliğinin bozulmasına yol açmamak için kullanılır).
30A, B, C basımıSinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla, iki yerine üç kangala bölünmüş filmin basımı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir