Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü - XML
Medeni Hukuk terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1a`şâr(Öşr'ün çoğulu) ondalık.
2a`zâ(uzv'un çoğulu) üye.
3a`zamîen yüksek, en büyük, en çok.
4acizödeme güçsüzlüğü. ~ hâli: ödeyemezlik. ~ vesikası: ödeme güçsüzlüğü belgesi.
5âcizödeme güçsüzlüğü. ~ hâli: ödeyemezlik. ~ vesikası: ödeme güçsüzlüğü belgesi.
6açığa vurmaızhâr.
7açımşerh.
8açımlamakşerhetmek.
9âdâbaktöre.
10âdâb-ı muaşeretbk. muaşeret âdabı.
11adalettüze.
12addetmeksaymak.
13ademyokluk.
14adem i..1)...sizlik: adem i mes'ûliyyet =sorumsuzluk. 2) ...mezlik: adem i ifâ = ödemezlik.
15âdetgörenek.
16âdîbayağı. ~ kefalet : bayağı boyunluluk. ~ şirket : bayağı ortaklık.
17adlîtüzel.
18Adliyye VekâletiTüze Bakanlığı.
19af (afiv)yarlıgama, bağışlama.
20âharbaşka, başkası.
21ahfâdtorunlar (hafîd'in çoğulu).
22ahkâmhükm’ün çoğulu.
23ahlâfhalef’in çoğulu. bk. halef
24ahlaksağtöre.
25ahvâl-i şahsiyyekişisel durumlar, kişi durumları. ~ sicilli: kişiler kütüğü, kişisel durumlar kütüğü, kişi durumları kütüğü
26ahz ü i`tâalışveriş, alavere.
27ahz ü kabzalış.
28âidâtödenti.
29âile malları ortaklığıâile şirket -i emvâli.
30âile şirket-i emvâliâile malları ortaklığı. hisse-i temettü' şartiyle ~ : kazanç paylı âile malları ortaklığı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir