Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
361boş levha kuramıİnsan doğduğu zaman anlığın, üstüne hiç bir şey yazılmamış bir kâğıt gibi boş olduğunu, ancak yaşantılar, deneyler ve gözlemler yoluyla bunun doldurulabileceğini savunan görüş.
362boş zaman etkinliğiKişinin boş zamanlarında isteyerek uğraştığı ve ruhça, bedence dinlenip gevşemesine yardım eden etkinlikler.
363boşalımBaskı altına alınmış düşünceleri, bilince çıkarmak yoluyla çözümleme olayı.
364boşalma sağaltımıSağaltımcının gözetimi altında, hastaya saldırgan ve kırıcı eğilimlerini kolaylıkla açığa vurma olanağı vererek, ona rahatlık ve uyum kazandırma.
365boşsözcülükGerçeklerin belirtilmesi ya da tanıtılmasında gereğinden çok söze dayanma.
366bozuk plak konuşmasıKonuşma içinde sözcük ve cümle parçalarını durmaksızın yineleme.
367bölgesel içgüdü(Ruhsal çözümleme) Belirli bir cinsel uyaran bölgesine bağlı sevgeç eğilimi.
368bölümlü öğrenmeKonunun, küçük parçalara ayrılarak bellendikten sonra birleştirildiği öğrenme.
369bölümlü öğrenme yöntemiKapsamlı bir öğrenme konusunu, parçalara ayırarak öğrendikten sonra birleştirme.
370budalaAnlıksal yetenekleri 20-40 Z. B. arasında bulunanlar. (Kimilerince bu sınır 35-55 Z.B. olarak da benimsenir.)
371budunsal ruhbilimÖzellikle ilkel durumda olan ırkları ve ulusları karşılaştırmalı bir yöntemle inceleyen ruhbilim dalı.
372Buhler bebek ölçerleriÇocuğun doğumundan okul çağına değin geçirdiği gelişme evrelerini ölçmekte kullanılan ölçer dizisi.
373bulanmaBilincin sislenmesi ve uyuşma durumuna girmesi.
374Bunsen-Roscoe yasasıİşık algısı eşiğinin, ışık gücü ile süresinin çarpımından oluştuğu görüşü.
375buyrukçulukÖteki insanlarla olan ilişkilerde onlara buyurma ya da yol gösterme eğilimi.
376bütüncü ahlak kuramıAnlağın, beyinden ayrılmaz bir işlev olduğunu ve beynin her noktasına yaygın olarak bağlı bulunduğunu savunan görüş.
377bütüncü davranışçılıkDavranışın kas devinimleri ve içsalgı bezlerinin çalışmaları ile açıklanamayacağına, bunun anlamlı bir bütün olarak kendini göstereceğine inanan davranışçılığın bir kolu. (Molekülcü davranışçılıkla karşıt anlamlıdır.)
378bütüncül öğrenmeKonunun, baştan sona yeterince yinelenerek bellendiği öğrenme.
379bütünleme yasaları(Biçim ruhbilimi) Davranış ve anlıksal süreçlerin olanaklar açısından bütünlüğe, durulmaya ve tamamlanmaya doğru bir eğilim göstermesi ilkesi.
380bütünlenmeBiçim ruhbiliminde biçimin tanımlanması, amacın sağlanması, gerginliğin giderilmesi ve dengenin elde edilmesi.
381bütünleşme çemberi(Jung) Benliğin tüm bütünlüğe erişme çabasını simgesel biçimde gösteren büyülü çember.
382bütünleyici benlik kuramıToplumsal etkileşimin, öncelikle kişinin kendi benliğine ilişkin inancı ile, karşıdaki kişiyi anlayışına göre yöneltildiğini savunan bir kuram.
383büyü dönemiÇocuk gelişiminde bir nesneyi düşlemenin, onu yaratmak sanıldığı dönem.
384büyük adam kuramıToplum ya da tarih olaylarının oluşumunu o dönemdeki büyük adamların etkileyip yarattığı görüşü.
385büyük nöbetTutarık hastalığının, bayılma, çırpınma, dışkılama, horultulu uyku ve yavaş yavaş kendini bulma gibi aşamalar gösteren ağır nöbeti.
386büyüklenmeKendi değer ve yetenekleri üzerinde aşırı inanç ve beğenisi bulunma.
387büyüklenme hastalığı(Horney) Kişisel özellikleri üzerinde, aşırı ve gerçeğe uymayan inançları olma.
388büyükler imgesiFreudçulara göre bir yetişkinin taşıdığı, çoğu zaman ana babadan birisine ilişkin olarak ilk çocukluk yıllarında bilinçaltında biçimlenen ve daha sonraki yaşantılarla düzeltilemeyen ülküleştirilmiş imge.
389büyüklük değişmezliğiTanınan bir nesneyi, izlenen uzaklıktaki değişkenliklere karşın aynı büyüklükte görme.
390büyüklük sabuklamasıRuh hastalıklarının bir bölümünde görülen, hastanın gerçeklere aykırı olarak kendini aşırı derecede zengin, güçlü, önemli ya da ünlü sayması durumu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir