Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
451çeteOrtak bir amaca ulaşmak için kendi kararlarıyle aralarında sıkı bir birlik kuran küme. (Toplumsal gelişimde on yaşlarında başlayarak yeni yetmelik ötesine değin sürer.)
452çevre gerekirciliğiKalıtıma, coğrafî özelliklere, bireysel güdülere pek az önem veren ve insan davranışının hemen hemen yalnız fiziksel ve toplumsal çevrenin etmenlerince belirlendiğini savunan bir kuram.
453çevre ruhbilimiNesnel ve toplumsal çevrenin hangi öğe ve parçalarının belirli bir dönem içinde bireyin yaşam alanını oluşturmak için amaçlara ve engellere dönüşebileceğini belirlemeğe çalışan ruhbilim türü.
454çevrecilikDavranışların gelişiminde, kalıtım yerine çevre etmenlerine öncelik ve ağırlık veren görüş.
455çıkarsamaBir ya da daha çok yargıdan başka bir yargıya varma süreci.
456çıldırıTürlü nedenlerle kişiliğin bütünlük ve uyum gücünü geniş ölçüde yıkan ruhsal bozukluklar.
457çiftleşme davranışıAynı türden erkek ve dişiyi birleşime değin götüren türlü aşamalardaki dikkat, ilgi çekme, beğendirme, elde etme gibi davranışlara verilen ad.
458çocuğa yönelik sapıklıkDaha çok ileri yaştaki yetişkinler arasında çocuklara karşı duyulan cinsel ilgi.
459çocuk felciPoliomelitis'in halk dilindeki deyimi.
460çocuk kılavuzluğu özeğiBelirli bir yaş kümesine giren çocukların davranış ve gelişme sorunlarını çözmek için kurulan ve ruhbilimcilerle sosyal yardımcıların çalıştıkları bir hizmet özeği.
461çocuk suçluluğuTüzece sorumluluk yaşına daha girmemiş olan çocuk ve gençlerin topluma zarar veren ve yasalarca yasaklanmış davranışlarda bulunmaları durumu.
462çocuk-ana baba saplantısıAna babaların çocuğa, çocukların ana babalarına aşırı derecede bağlı olmaları.
463çocukluk anısı yitimiYaşamın ilk yılları ve erken çocuklukla ilgili yaşantıların düzgülü olarak unutulması.
464çocukluk bunamasıBeyin hücrelerinin bir parçasının körleşmesine yol açan ve üç yaşlarında konuşma yeteneğinin hızla yitirilmesi biçiminde ortaya çıkan soysuzlaşma ile ilgili bir hastalık.
465çocukluk cinselliği(Freud) Bebeklik ve çocukluk döneminde olan canlıların bilinçli ya da bilinçsiz düzeydeki cinsel duygu ve davranışları.
466çocukluk erkliliği(Freud) Küçük çocukların bütün dilek ve isteklerinin doyurulmasını istemeleri ve beklemeleri.
467çocukluk karmaşasıKişinin duygu ve davranışlarının çocukluk çağındakilere benzemesi ve gelişimin cinsellik öncesi bir noktaya takılıp kalmasından ileri gelen, yetişkinlerle ilgili hastalıklı duygu durumu.
468çocuksu bunamaKişinin yaşına uygun düşmeyen ilkel davranışlara doğru gerilemesi biçiminde ortaya çıkan erken bunama türü.
469çocuksu davranışYetişkin kişide görülen çocuklara özgü davranış.
470çocuksulukÇocukluk ve yeni yetmelik dönemlerine özgü tutum ve davranışları, yetişkinlik döneminde de sürdürme durumu.
471çoğul danışmaSorunlarından en az birkaçı ortak olan, birden çok kişiyle aynı zamanda yapılan danışma.
472çoğul doğumBir batında birden çok çocuk dünyaya getirme.
473çoğul kişilikDüzgülü ruhsal örgütün çökmesi üzerine aynı kişide belirip gelişen karmaşık örgütlü ikincil kişilikler.
474çoğul küme yöntemi(Cattell) Etmenleri birbiri arkasına değil hep birlikte ortaya çıkarmaya yarayan etmen çözümü yöntemi.
475çok duyulu algıBirden çok duyunun katıldığı algı.
476çok renk kuramıGörme sinirleri dokusunda, her biri başka bir rengin ışık dalga uzunluğuna duyar olan çok sayıda sinir uçları bulunduğu görüşü.
477çok yetenekli anlak kuramıAnlağın, çok sayıda özel yeteneklerin bir birleşiği olduğu görüşü.
478çok yönlü gelişimDeğişmelerin türlü alan ve yönlerde birbirinden başka ölçülerle gerçekleştiği karmaşık büyüme.
479çöküntüUyaranlara karşı duyarlığın, işe girişme gücünün, kendine güvenin azalıp karamsarlığın güçlenmesi durumu.
480çözülmeKişilik ya da karakter gibi örgütlü herhangi bir bütünde birliğin bozulması durumu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir