Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
481çözüm öğrenimi(Mowrer) Pekiştirme yoluyla sınama-yanılma öğrenimi.
482çözümsel ruhbilimRuhsal yaşantımızın temel görevlerini bulmak, önem sırasına göre dizmek, bunları oluşturan parçalara ayırmak ve sonra birbiriyle ve ruhbilim alanıyle ilişkilerini bulmaya çalışarak insan davranışını dizgeli olarak inceleyen ruhbilim dalı.
483çözümsel sinirceRuhsal çözümlemenin uzaması sonucu olarak hastanın çözümcüye aşırı derecede bağlanmasından doğan hastalık.
484çözümsel yöntemBir bütünü parçalarına ayırma yolu ile anlamaya önem veren araştırma yöntemi.
485dağınık tepkiCanlının, dışarıdan gelen bir uyarıma karşı, bütün örgenlerinde gösterdiği yaygın tepki.
486dal bedenDölütün dış dokusuna bağlı olarak gelişen dar omuzlu, basık göğüslü, ince ve uzun kemikli, boru biçimli bir beden yapısı.
487dalımsı tipKretchmer'in içe kapanık huyla bağıntılı olduğunu ileri sürdüğü ince uzun beden yapısı.
488damar kuramı(Nape) Soğukluk ve sıcaklık duyularının, damarların genişleyip daralması sonucu olarak algılandığını benimseyen görüş.
489danışanHerhangi bir güçlük ya da sorunun çözümü için ruhbilim uzmanlarından yardım isteyen (kişi).
490danışmaEğitim, öğretim ya da uyum sorunlarının çözümü için ilgili uzmanla yapılan konuşma.
491danışmanİnsanlara yaşantılarını düzenlemede, toplum, öğretim ve eğitimle ilgili sorunlarının çözülmesinde yol gösterip yardım eden kişi.
492Darwin tepkesiBebeklerin, avuçlarına sokulan nesneyi tutarak kendilerini yukarı çekme tepkesi.
493davranışOrganizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin tümü.
494davranış birleştirimiBirden çok davranış birimini daha büyük bir bütünde kaynaştırma.
495davranış değerlemesiGözlenen bir davranış ya da davranış kümesine sayısal bir değer ya da sıra sayısı verme.
496davranış kayıt fişiÖğrencilerin okul içi ve dışında gözlenen davranışlarının öykü gibi yazıldığı fiş.
497davranış örneklemesiDeneğin yaşamı ile ilgili özellik ve koşulları örnek olarak belirtmek için belirli ve sınırlı zaman süreleri içindeki davranış ve yaşantılarını gözleyip saptama işi.
498davranışçılıkRuhbilimin inceleme konusunun davranış olduğuna inanan, bilincin ruhbilimin araştırma alanına girdiğini yadsıyan görüş.
499davranışlararası ruhbilimi(Kantor) Ruhbilimde karşılıklı davranış durumlarında etmenlerden birinin canlı olması gerektiğini savunan görüş.
500davranışsal dalgalanma(Hull) Belirli bir uyaran karşısında deneğin davranışlarında baş gösteren değişmeler.
501davranışsal örüntüAynı ya da ayrı zamanlarda ortaya çıkmakla birlikte kimi açılardan görevsel bir bütünlük gösteren karmaşık davranışlar bütünü.
502değer dizgesiÇoğu zaman bilinçsiz düzeyde kişinin davranışlarını yönelten ölçüt ve düzgü dizisi.
503değer durumu(Lewin) Yaşam alanında bulunan bölge ya da nesnenin istenip aranılmasına neden olan özellikler.
504değer yargısıHerhangi bir kişi, olay ya da duruma karşı, nesnel özellikleri yerine taşıdıkları değer açısından tepkide bulunma.
505değerleme ölçeğiHerhangi bir özellik ya da niteliğin değerlenmesinde kullanılan ölçek.
506değişkenlikKişi ya da bir türün değişebilmekte gösterdiği güç ve esneklik.
507değişmezlikTürlü durumlarda algılanan herhangi bir nesnenin, temel özelliklerinin sürekli olma durumu.
508değişmezlik varsayımıBelirli bir uyaran, bir durumda belirli bir duyumla sonuçlanırsa, canlının durumu değişmediği sürece bir denemede aynı uyaranın aynı duyumla sonuçlanacağını öngören varsayım.
509delilikKişinin anlıksal dengesinin sürekli bakım altında tutulmayı gerektirecek biçimde bozulması durumu.
510denetleme sorusuBir soruşturmada daha önemli bir soruya verilen karşılığın doğru olup olmadığını denetlemek için sorulan sorularla ilişkili bir soru.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir