Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
511deneysel kavramBilimsel gözlem ve karşılaştırmalar yoluyla en az iki nesnede varlığı görülen ve ancak deneysel bulgularla saptanabilen bir özelliği gösteren kavram.
512deneysel körelmeUyaranın uzun süre uygulanmaması ya da yinelenmemesi sonunda buna bağlı koşullu tepkinin yitmesi.
513deneysel ruhbilimRuhsal olayları deneysel yöntemlerle inceleyen ruhbilim dalı.
514deneysel sinirceDenek hayvanının ayırma gücü, cezalarla ya da başka yollarla işleyemez duruma getirildiğinde, hayvanın gösterdiği tutukluklar, zorunlu tepkeler vb. özelliklere verilen ad.
515deneyselcilikYaşantıların, ülküler, değerler ve bilgi yöntemlerinin yeterli bir kaynağı olduğuna inanan, gerçeğin insan yaşantılarından oluştuğunu benimseyen görüş.
516dengeleşimCanlının beliren istek ve gereksinmelerinin yarattığı dengesizlik durumunu ortadan kaldırarak dengeyi yeniden sağlaması.
517dengelilikKişinin duygusal durum ve tutumunda, birdenbire değişmeler göstermeme özelliği.
518dengesizDavranış ve duygulan beklenmedik zaman ve biçimlerde değişkenlik gösteren (kişi).
519dengesizlikDuygu ve coşkularla amaç ve davranışlarda sık sık beklenmedik değişmeler olması durumu.
520depreşmeİyiliğe doğru giden bir hastalık ya da bozukluğun yeniden başlaması.
521deri kösnüllüğüBeden yüzeyini kaşımak, okşamak, ovalamak yoluyla sağlanan cinsel doygunluk.
522derinlik algısıNesnelerin üç boyutlu olarak algılanabilmesi için gözleyenle nesne arasındaki ya da nesnenin ön yüzü ile arka yüzü arasındaki uzaklığın bilinçte canlandırılması.
523derinlik çözümüBaskıya alınıp bilinçaltına itilmiş olan anı, özlem ve yaşantıların incelenmesi.
524derinlik ruhbilimiDavranış ve uyumu yönelten ruhsal güçlerin bilinçaltında bulunduğunu savunan ruhbilim türü.
525dertGenellikle çok önem verilen bir varlığın yitimi sonucunda duyulan üzüntü ya da sorunun yarattığı sıkıntı.
526desibelİşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan, sesin gücü ile ilgili bir ölçüt.
527destekleyici kişiKüme olarak yapılan ruhsal sağaltımda üyelerden birinin kümedeki yerini bulmasına ve ortak sorunun çözümüne yardım eden kişi.
528devim duyum azalmasıKimi ruh hastalıklarında görüldüğü gibi devimsel ve kassal etkinliklerin azalması.
529devim duyusuBeden ve örgenlerinin yaptığı devimleri beyine ileten duyu.
530devim duyusu yöntemiDudak, dil vb. örgenlerin doğru ve bozuk konuşma durumlarındaki devimlerini ve sağladıkları duyumları karşılaştırarak konuşma özürlerini düzeltme yöntemi.
531devim ölçeğiDevim duyularının eşiğini ölçmeye yarayan herhangi bir araç.
532devim yitimiİstençti kas devimlerinde baş gösteren belirgin düzensizlik.
533devimlemeCanlının yer değiştirmesi sonucu çevresi ya da yaşam alanıyle olan ilişkilerinin değişmesi.
534devimli davranışErkenin uyarılması sonucu olan güdülendirici davranış.
535devimselKas devimleri ya da bunları sağlayan güçlerle ilgili olan.
536devimsel alanBedenin kas devinimlerini düzenleyip yöneten beyin bölgesi.
537devimsel alışkanlıkCanlının geliştirdiği tepkinin, algısal ayırım ya da uyum dışında, öncelikle devimsel yönünden oluşan alışkanlık.
538devimsel anlatımÖykünme, resim yapma gibi kas ve sinir etkinlikleri yoluyla duygu ve düşüncelerin belirtilmesi.
539devimsel bölge(Lewin) Kişinin dış görünüşü ve açık davranışlarında kendini ortaya koyan boyutu. (Bireyin kişisel iç yaşam alanıyle ruhsal çevresi arasındaki bölgedir.)
540devimsel dağınıklıkGelişimin doğumu izleyen basamağında beden devimlerinin belirli ve amaçlı olmaktan çok genel ve dağınık olması durumu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir