Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
541devimsel öncelik kuramıBedenin devimle ilgili mekanizmalarının duyularla ilgili olanlardan önce işleyebilir duruma geldiğini ileri süren bir kuram.
542devimsel uyumKasların birbirlerini engellemeden etkili bir işbirliği yapabilmesi durumu.
543devimsel yanılsamaBeden örgenlerinden herhangi birisinin devinmediği halde deviniyormuş gibi algılanması.
544devimsel yetenek yaşıÇocukların devimsel gelişimlerinde eriştiği düzeyi ay ve yıl olarak gösteren yaş.
545devleşmeKalkan bezinin aşırı etkinliği yüzünden boyda ya da kafatası, el, ayak ve kimi iç örgenlerde görülen aşırı gelişme ve büyüme.
546dış çevreCanlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli ya da bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların tümü.
547dış kaynaklı anlak geriliğiDöllenmeden başlayarak doğumdan sonraki çocukluk yıllarını da içine alan etkilerin yarattığı anlak geriliği türü. (Kan uyuşmazlığı, frengi, röntgen ışınları, beyin zedelenmesi türünden etkilerle oluşur.)
548dış kümeBireyin bağlı ve ilişkili olduğu kümenin dışında kalan kişiler ya da küme.
549dış ödülDeneğin başararak ödüllendiği eylemle ilişkisi olmayan herhangi bir ödül.
550dışa yansıtma(Freüd) Kişinin kendine özgü anlıksal nitelikleri ya da ruhsal süreçlerini başka bir kişiyle ilişkiliymiş gibi görmesi ya da bunları kâğıt üzerindeki çizimlerde olduğu gibi simgeleştirmesi.
551dışadönükGüçlü olarak dışadönüklük davranışları gösteren (kişi).
552dışadönüklükKişinin ilgisinin kendi duygu ve düşünceleri yerine dıştaki nesnel ve toplumsal çevreye yönelmesi durumu.
553dışarıkCanlının bedeni ya da sinir dizgesi dışında geçen (bir durum ya da olay).
554dışarık duyularYalnız dış dünyadan gelen uyaranların etkileyebildiği duyular.
555dışınlı güdüDıştan gelen ödül ya da ceza gibi değişkenlerle sağlanan davranış.
556dışkıl aşama(Ruhsal çözümleme) Çocukluğun ilk yıllarında büyük aptes yapmaya ve ilişkili örgenlerin sağladığı kösnül duyumlara bağlılık gösterilen aşama.
557dışkıl kişilikÇocuğun büyük ya da küçük aptesini tutmayı öğrendiği süre içinde kazandığı alışkanlık, tutum ya da değerlerle ilgili olarak geliştirdiği kişilik özelliklerinin bütünü.
558dışkıl kösnüllük(Ruhsal çözümleme) Kıç bölgesinin uyarılması ya da büyük aptesini yapmakla ilgili olan karmaşık etkinlikler yolu ile cinsel doygunluk elde etme eğilimi.
559dışkıl sadistlik aşaması(Ruhsal çözümleme) Sevgeç gelişiminde ilk çocukluğun kız, erkek ayırımı döneminde, acı veren dışkılama içgüdülerinin güçlü olduğu basamak.
560dışkıl üçlü(Freud) Çocukluğun ilk yıllarında dışkılama eğitiminin uygunsuzluğu nedeniyle geliştiği ileri sürülen Uç karakter özelliği (inatçılık, cimrilik, aşırı düzenlilik).
561dışkılama öğretimiBüyük ve küçük aptesini yapma konusunda çocuğa çevresinin uygun ve gerekli bulduğu beceri ve alışkanlıkları kazandırma.
562dışlak ketleme(Pavlov) Koşullu uyaranla birlikte başka bir dış uyaran uygulandığında kimi zaman deneğin gösterdiği koşullu tepkenin güçsüzleşmesi.
563dışlaklama1. (Deneysel ruhbilim) Herhangi bir dürtünün iç uyaranlar yerine dış uyaranlarca kamçılanma süreci. 2. (Gelişim ruhbilimi) Çocuğun bedensel çevresiyle dış çevreyi ayıramadığı dönemden, dış çevreyi kendinden ayrı bir varlık olarak algılayabilme olgunluğuna
564dışsal gereksinmeCanlının, biyolojik ya da ruhbilimsel doygunluk ve yeterliğini artıracak, dış çevreye ilişkin bir nesne.
565dikey kümeÜyelerini birden çok toplumsal sınıftan alan küme.
566dikey yöntemBelirli bir denek kümesinin belirli bir yaş süresinde çoğu zaman gelişimsel açıdan izlenip incelenmesi yöntemi.
567dikkatİstençli ya da istençsiz olarak bir olayı daha canlı duruma getirmek için tümü ya da bir parçası üzerinde anlık gücünün toplanması durumu.
568dikkat genişliği1. Kısa bir süre içinde gösterilen çok sayıdaki nesneyi doğru olarak algılayabilme ve anımsayabilme niteliği. 2. Kişinin bir nesne ya da konu üzerine dikkatini yöneltebildiği süre.
569dikkat toplaşımıDikkatin sürekli olarak bir nesne ya da konunun belirli bir yönü üzerinde toplanması.
570dikkat uzamıGözü kaydırmadan kısa bir süre içinde doğru olarak algılanabilen nesnelerin sayısını ya da tümünü kapsayan alan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir