Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
571dil bozukluğuKonuşmada, konuşmanın algılanmasında ve kimi kez de yazı ve çalımlarda görülen sürekli özür ve yetersizlik.
572dil özürüSözlü ya da yazılı dilin öğreniminde ya da kullanımında baş gösteren bozukluk.
573dil sürçmesiSöz ya da yazıyle belirtilmek istenen bir düşüncede, kimi sözcüklerin istenmeden araya girmesi ve anlamı kökünden değiştirmesi. (Ruhsal çözümcülere göre bu sözde yanılgı, bilinçaltında tutulmaya uğraşılan bir duygu, dilek ya da düşüncenin ortaya çıkışıdır
574dil uydurmaÇocuklar ve kimi ruh hastalarında görülen, yeni dil simgeleri uydurma ya da eskilerini değiştirerek kullanma durumu.
575dil yeteneğiKişinin dil öğreniminde gösterdiği yetenek.
576dilek doyurma(Ruhsal çözümleme) İstek ve özlemlerini düşleme yolu ile doyurma.
577dilek düzeyiBelli bir işi başarmakta kişinin kendinden umup beklediği düzey.
578dilsizlikKonuşma becerilerini doğal sağırlık yüzünden geliştirememe ya da ruh hastalıklarının etkisiyle becerileri kullanmaktan kaçınma durumu.
579dingdong kuramıDilin, doğada var olan sesleri ve devimleri örnekseyerek doğup geliştiğini savunan bir görüş.
580direnç dönemiSinir ya da kasların bir bölümüne uygulanan bir uyarandan sonra bu bölümün kısa bir süre ikinci bir uyarana karşı duyarsız kalması.
581direnilmez tepiKişinin yanlış ya da çetin olduğunu bildiği bir davranışı yapma itilimi duyması.
582direnmeHerhangi bir uyaran söz konusu olmadığı halde belirli birtakım etkinlikleri sürdürmede ayak direme.
583diriklikGeçici bir zaman içinde de olsa, doygunluk elde etmek ya da gerginlikten kurtulmak için, bir davranış yolunu izlemede gösterilen direnç.
584diriklik ruhbilimiDürtü ve güdüleri temel kavram olarak kullanan ya da neden-sonuç bağlarına önem veren ruhbilim türü.
585diz tepkesiDiz kapağının aşağısına vurulunca bacağın ileriye doğru fırlaması.
586dizge çözümlemeBir dizgede söz konusu olabilecek yanılgı ve düzensizlikleri saptayarak düzeltme ve böylece verimi arttırma.
587dizgeli değiştirmeAnıları sürekli ve dizgeli olarak belirli bir yönde değiştirme.
588dizgeli sabuklamaGerçeğe uygun olmamakla birlikte kendi aralarında mantıklı bağlar kurulmuş olan düşünü ve inançlar dizgesi.
589dizisel konum etkisiBir dizi sözcüğün öğrenilmesinde, herhangi bir sözcüğün dizinin başında, ortasında ya da sonunda oluşunun, öğrenme ve anımsama üzerindeki etkisi.
590dizisel öğrenmeSözcükleri ya da devimsel davranışları verilen dizilere uygun olarak öğrenme ve anımsama.
591doğa-bakım sorunuCanlının gelişiminde, soyaçekimsel özelliklerle çevrenin ve bakımın göreli etkilerini belirleme sorunu.
592doğal anlakSoyaçekimle kuşaktan kuşağa geçtiği düşünülen anlak türü.
593doğal cezaSuç işleyen kişinin davranışlarının doğal sonucu olan ceza.
594doğal davranışCanlının doğduğu andan beri var ve etkili olan etmenlerin yarattığı davranış.
595doğal dürtüAçlık, susuzluk gibi bir kuşaktan ötekine geçen ve öğrenme yolu ile köklü olarak değiştirilemeyen dürtülere verilen ad.
596doğum ağlamasıÇoğunlukla doğumun hemen ardından, bebeğin solumaya başladığını bildiren sesi. (Bu tepkiye özel anlam veren ruhbilim akımları vardır.)
597doğum yaralanması1. Zor doğum nedeniyle beynin zedelenmesi durumu. 2. (Ruhsal çözümleme) Çocuğun ana rahminden atılıp çevrenin gerçekleri ile yüz yüze gelişinin yarattığı ruhsal sarsıntı.
598doğuştanBireyin doğduğu andan beri var olan, bununla birlikte kalıtımla ilişkisi olmayan (özellik).
599doğuştan körlükDoğumdan önce ya da doğum sırasında başlayan körlük.
600doğuştan sağırlıkDoğum öncesi nedenlerden ileri gelen sağırlık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir