Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
631duyguBelirli nesne, olay ya da kişilerin, bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenimler.
632duygu dönüşümü(Ruh hekimliği) Ruhsal çatışmaların sonucu olarak kötürümlük, örgen uyuşması ve benzeri beden belirtilerinin gelişmesi.
633duygu durumuSevinçli, dertli ya da coşkusal bir tepki göstermek için kişinin içsel hazırlığı.
634duygu sezgisiBaşkalarının içinde bulunduğu coşkusal durumu sezinleyerek ona karşı anlayışlı bir tutum takınma.
635duygu yatırımı(Ruhsal çözümleme) Kişi, cansız varlık, toplumsal küme ya da bir amaç gibi konular üzerine yatırılan sevgeç ya da ruhsal erke.
636duygudaşlıkBaşka bir kişinin duygularını onunla paylaşma
637duygulanımİstenç ve anlıktan ayrı görülen, duygusal tepkiler gösterme durumu.
638duygulanım uygunluğuCoşkusal tepkilerin, durumun gerektirdiğine uygun düşmesi.
639duygulanmaİç salgı bezlerini de kapsayan türlü etkiler altında duygusal tepkiler gösterme.
640duygululukTepkilerin öncelikle duygulara dayanması durumu.
641duygusal çıldırıDuyma, düşünme ve davranış alanlarında, sanrı, sabuklama, duygu kütlüğü gibi belirtiler gösteren ve kişinin gerçeklerle olan ilişkisinin büyük ölçüde azaldığı ruh hastalığı.
642duygusal evriklik(Freud) Sevgiden nefrete ya da nefretten sevgiye birdenbire dönme durumu.
643duygusal tıkanmaİç çatışmalar yüzünden sinir ve kas tepkilerinin durması ya da düşünce zincirinin kopması durumu.
644duyu örgeniİçten ve dıştan gelen duyumları alıp beyine ileten örgen.
645duyudışı algılamaDuyu örgenleri yoluyla algılanamayan bir olay ya da görüngüyü, belirlenmemiş kimi etmenler yoluyla algılama.
646duyumDuyu örgenlerimiz yoluyla beden alanı ya da dış çevreden toplanan uyarıcı.
647duyum alanıBeyin kabuğunda, duyu örgenlerinin iletici sinirlerinin sona erdiği bölge.
648duyum boyutuNitelik açısından, öteki duyumlardan çok birbirine benzeyen duyum verilerinin tümü.
649duyum gecikmesiUyaranın, başladığı ve bittiği kısa süre içinde algılanamaması durumu.
650duyum ruhbilimiUyaranların fiziksel özellikleriyle uyardıkları tepkilerin fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi nicelik açısından inceleyen ruhbilim dalı.
651duyum verisiBir duyu örgeni uyarıldığında elde edilen, çözümlenemeyen, yorumlanamayan temel ruhbilim birimi.
652duyum yitimiİlâçlar, sinir bozuklukları ya da görevsel düzensizlikler nedeniyle uyaranlara karşı duyarlığın tüm ya da bölgesel olarak yitirilmesi durumu.
653duyumculukBütün bilgilerin duyumlardan sağlandığını savunan ruhbilim akımı.
654duyumsal ayırımDuyum verileri ya da uyaranlar arasındaki ayrılıklara tepki yapabilme.
655duyumsamazlıkDüzgülü olarak türlü durumların harekete getirdiği ilgi ve duygulardan yoksun olma durumu.
656dünya görüşüKişinin, yaşamın tümü, toplumun bütün kurumları ve evrenle ilgili görüşü.
657dürtüFizyolojik ya da ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içsel bir gerilim.
658düşküRuhsal sağaltım amacıyla kişinin yöneldiği spor, el işleri ya da güzel sanatlar gibi etkinlikler.
659düşkünlükBelirli durumlar ya da kişilere coşkusal rengi yoğun olan katı ve değişmez bir tutumla bağlanma.
660düşlemGerçeklerden koparak içte kalan dilekleri, imgelem etkinlikleri ile doyurmakta kullanılan tasarımların tümü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir