Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
781fizyolojik güdüBedenin su ya da besin gibi belirli bir fizyolojik gereksinmesine dayanan güdü.
782fizyolojik ruhbilimFizyoloji süreçleriyle davranışlar arasında ilişki kuran bir ruhbilim dalı.
783fizyolojik sınırEk alıştırma ve yinelemeler yoluyla daha ileri bir yeterlik düzeyinin sağlanamadığı sınır.
784fizyolojik yaşCinsel olgunluğa girişin ortalama yaşına göre, bireyin erinliğe girişinde, takvim yaşı açısından gösterebileceği değişkenlik.
785FreudçulukSigmund Freud'un geliştirdiği derinlik ruhbilimine verilen ad.
786G etmenibk. genel yetenek.
787gagalama düzeniBir arada bulunan canlı kümeleri içinde saldırganlık ve karşısındakini sindirme gücüne dayanılarak kurulan öncelik ve başatlık düzeni.
788Galile yöntemi(Alan kuramı) Bir nesneyi bağlı bulunduğu sınıfla değil, parçası olduğu güçler alanı yoluyla yorumlama yöntemi. (Sınıflama yöntemini benimseyen Aristocu görüşe karşıdır.)
789Galton yasasıKişinin kalıtımsal niteliklerinin 1/4'nün ana ya da babasından, 1/6'sının ise büyükbabasından geçtiğini belirleyen bir genelleme. (Genel olarak doğru sayılmakla birlikte yerini Mendel oranlarına bırakmıştır.)
790Galvanik deri tepkisiCoşku durumlarında deri üzerinde baş gösteren ve özel araçlarla ölçülebilen nem ve elektrik artışı.
791gama varsayımıBir tepkinin gösterilmesinin, aynı uyarım ya da benzerleri kullanıldığı zaman yinelenmesi olasılığının azalacağı kuramı.
792GEBAS(Guilford Martin) Genel etkinlik, erkeklik-dişilik, başatlık-uysallık, aşağılık duygusu, sinirlilik gibi kişilik niteliklerini ölçen bir araç.
793gece görmesiAydınlığın büyük ölçüde sınırlanması durumunda da canlının gösterdiği görme gücü.
794gece körlüğüDoğal ya da sonradan olma nedenlerle görme gücünün geceleri ya da ışığın az olduğu zamanlarda yetersiz oluşu. (Genel olarak retinsiz pigmentoza ve A vitamini yetersizliğinin yarattığı ciddî göz hastalıklarının belirtisi sayılır.)
795gece yılgısıDaha çok çocukların karabasandan uyandıktan sonra, gördükleri düşle ilgili olarak duydukları sürekli yılgı.
796gecikmiş içgüdüDoğumdan ya da kuluçka döneminden ancak bir süre sonra ortaya çıkan herhangi bir içgüdü.
797geçerlikHerhangi bir ölçerin, ölçmeyi amaç edindiği değişkeni ölçmedeki yeterliği.
798geçişimBelirli bir işi yapma yeterliğinin, ilişkili ya da bağlantılı başka bir işi yapmış olma sonucunda artması.
799gelişim ayrımlaşmasıBüyüme ve gelişmede hücre üremesi sonucunda canlıda örgen ve bedensel ayrıntıların belirmesi ve genel nitelikteki beden devinimlerinin ancak belirli kas kümelerinin katıldığı özel devinimlere dönüşmesi.
800gelişimsel hızlanmaGelişimin herhangi bir yönünde, ilişkili olduğu yaş kümesine özgü düzeyin üstüne çıkma.
801gelişmeCanlıların yaşamında yapı, işleyiş ve örgüt açılarından söz konusu olan nitelik ve nicelikle ilgili değişmeler.
802genel etmenAnlağın türlü boyutlarını yansıtan bütün davranışlara ortak olduğu ileri sürülen bir etmen. bk. özel etmen.
803genel felçFrenginin beyne yayılması sonucu olarak bilişsel süreçler ve devimsel becerilerde baş gösteren çöküntü.
804genel ruhbilimRuhbilimin, bireyler ve sınıfların özelliklerini değil, insan için gerçek ve geçer olan genel sorunları, yöntemleriyle birlikte inceleyen dalı.
805genel yetenekTürlü işlerin başarılmasında etkili olan ve bireylere göre ayrılık gösteren genel anlıksal güç.
806genellemeBelirli bir küme ya da sınıfın sınırlı bir parçasından edinilen yaşantılara dayanarak tümü üzerinde ileri sürülen yargı.
807genelleştirilmiş başkasıKişinin, kendi benliğinin karşıtı olarak gördüğü başkaları konusunda kurduğu kavram.
808genelleştirilmiş erek gerilimiDenek hayvanının belirli ve genel nitelikteki bir ereğe yönelmiş olması durumu.
809genelleştirilmiş ketleyici gizilgüç(Hull) Uyaran genellemesi sonucu ortaya çıkan koşullu ketlenme gizilgücü.
810gensel denge kuramıKalıtımsal olan herhangi bir niteliğin, tek bir genin sonucu olarak değil, genler arası etkileşimle geliştiğini savunan kuram.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir