Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1165kişilik bozuklukları(Ruh hastalıkları biliminde) Çıldırı ve sinirce gibi önemli bozuklukların dışında kalan, kişilik ve karaktere ilişkin uyum güçlükleri ve davranış yetersizlikleri.
1166kişilik dökümüKişiliğin türlü boyutları ve kişisel özellikler üzerinde düzenlenmiş olan bir dizi soru. (Denek bunları okuyarak kendinde bulunup bulunmayışına göre yanıt yerlerini imler.)
1167kişilik ölçeriKişiliği türlü açılardan ve değişik yöntemlerle değerlendirmeye yarayan ölçer.
1168kişilik örüntüsü bozukluklarıKişiliğin bütünlüğünde ve davranışlarda görülen, güç yaşam koşulları altında ruh hastalıklarına dönüşebilen sürekli bozukluklar.
1169kişilik özelliğiKişiler arasındaki değişiklikleri oluşturan, anlık, coşku ve alışkı yönünden bütünlük ve süreklilik gösteren tutum ve davranışlar.
1170kişilik tipiKişinin nitelik ve davranış eğilimlerine göre sokulduğu kalıp. (Kişilik ruhbiliminde türlü tip kuramları söz konusudur.)
1141kekemelikSesli konuşmada sözcüklerin akışının, yineleme, takılma, solunum tutuklukları, kas gerilimi gibi nedenlerle engellenip, kesintiye uğraması.
1142kemikleşme oranıİskeletin gelişim durumunu saptamak için, röntgen aracıyle bilek kemiklerinin filmini alarak bulunan büyüme ölçüsü.
1143kemikten iletimİşitme yetersizliğinin orta kulakla ilgili olup olmadığını anlamak için, ses titreşimlerini kafatası ya da öteki kemikler yolu ile işitme özeğine iletme.
1144kendiliğinden canlanmaKörelme yüzünden ortadan kalkan koşullu bir tepkinin birkaç günlük dinlenme sonunda pekiştirme olmadan yeniden ortaya çıkması.
1145kendiliğinden davranışBelirli bir uyaran olmaksızın ortaya çıkan davranış.
1146kendinden geçmeUyaranlara karşı duyarlığın yok olduğu, çevrede olup bitenlerin algılanamadığı bir tür uyku durumu.
1147Kent EGY ölçeriDeneklerin güç ve yetenekleri üzerinde hızla bilgi edinmek gerektiği zamanlarda kullanılan kısaltılmış bir anlak ölçeri.
1148kerpeten tutuşuİki yaşından küçük çocukların nesneleri baş parmaklarıyle avuçları arasına sıkıştırarak tutmalarına verilen ad.
1149kesinlik yasası(Biçim ruhbilimi) Yaşantı ya da davranışların örgütlenmesiyle ilgili gene! bir yasa.
1150keskinlikÖzellikle görme ve dokunma duyularıyle elde edilen algıların, yer ve yönünü ayırt edebilme yeteneği.
1151ketlemeUyaran var olduğu halde başlayan bir süreci durdurma ya da başlamasını önleme. (Bunun nedeninin, çekingenliğe yol açan sinirsel bir durum olduğu sanılmaktadır.)
1152ketleyici gizilgüçCanlının yaptığı bir tepkinin yeniden ortaya çıkması olanağını azaltan etki.
1153keyifBireyin, koşullar elverişsiz de olsa kendini sağlık, güç ve rahatlık açılarından doyurucu ve kıvançlı bir durumda sayması.
1154kılavuzlukKişiye, özellikle okul çalışmalarında ya da işinde kendisine en çok yarar, olanak sağlayabilecek etkinlikleri seçmesinde yardımcı olup yol gösterme.
1155kılık özentisiKarşı cinse özgü giysileri giymeye karşı tutkusu olma ya da bunları giymekten cinsel doygunluk duyma.
1156kırmızı-yeşil körlüğüKırmızı ve yeşil renklerin, sarı, mavi ya da boz olarak algılandığı bir renk körlüğü türü.
1157kısıtsızlıkBaşkalarına, görüşlerini belirtme ve seçim yapmalarında olanak sağlayan tutum.
1158kıskançlıkBaşka bir kişinin bize göre bir üstünlük gösterdiği ya da sevilen birisinin başkası ile ilgilendiği kanısına varılınca takınılan tutum ve duyulan duygu.
1159kim olduğunu kestir yöntemiKişinin, açık ve kesin kişilik özellikler yansıtan sözcükler altına, ilişkisi bulunduğu kendi yakınlarından birinin adını yazması istenilen kişilik değerlendirme yöntemi.
1160kiriş duyumuKirişlerdeki alıcıların uyarılması sonucu olan duyum.
1161kirlenme yılgısıÇoğu zaman aşırı el yıkama ile kendini belli eden, kirlenmeye ya da bulaşıcı hastalıklara karşı duyulan korku hastalığı.
1162kişilikKişinin, işler durumdaki ruhsal, bedensel ve fizyolojik özelliklerinin kendine özgü olan az çok durağan bütünlüğü.
1163kişilik aşama sırasıKişiliği yöneten güdülerin, temel ve kaynak güdülerden başlayarak, birbirlerini belli bir düzen içerisinde izlemesi.
1164kişilik birleştirimiBir kişinin güdülerinin, dirik eğilimlerinin, iç çatışmaları azaltacak biçimde örgütlenip kaynaşması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir