Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1231kurumlaşmaBelirli bir kurumun kural ve yaşayış düzenine alışarak bağımlı duruma gelip dış dünyada bağımsız yaşama güç ve yeterliğini yitirme.
1232kurumsal davranışKişisel özelliklerin ya da durumun gereklerince yönetilmeyip kurumla ilgili düzen ve kurallara bağlı kalan davranış.
1233kuşdiliÇocuklar ya da akıl hastalarının sözcüklere hece ekleyerek ya da çıkararak konuştukları dil.
1234kuşkuBaşkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu.
1235küçük kafalıKafatası düzgülüden çok daha küçük olan (kişi).
1236küçük nöbetBilinçte kısa bir kararma ve anımsanmayan bir dizi tepki yapma biçiminde baş gösteren tutarık.
1237küçüklük sabuklamasıÇocuğun, gerçek ana babasının içinde bulunduğu durumu benimsemeyerek, yüksek ve seçkin bir ana babanın çocuğu olduğunu sabuklaması.
1238kültür çağları kuramıBirey olarak her çocuğun anlık gelişiminin eski kültür çağ ve düzeylerinden geçmesi ve eğitimin bu çağlar göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerektiği inancı.
1239kültür gerekirciliğiKişiliğin gelişim ve uyumunda söz konusu olan önemli kimi niteliklerin öncelikle içinde yetişilen kültürün etkisiyle belirlendiğini savunan görüş.
1240kültür koşutluğuTürlü toplumlarda benzer kültür ya da özelliklerin ilişkisiz olarak gelişebileceği görüşü.
1241kültür ruhbilimiRuhbilimi temel bir toplumsal bilim sayan, amaç ve yöntemlerinin doğa bilimlerinden ayrı olması gerektiğini benimseyen görüş. (Nedenlerin araştırılması yerine anlamayı amaç edinir.)
1242kültür-dışı ölçerGenel yeteneği ölçmek için geliştirilmiş ve daha çok belirli bir kültüre özgü olan konu ve sorulardan arınmış olan ölçer.
1243küme bilinciKümedeki bireylerin bilinç durumlarının toplamı olmayıp, kümenin tümüne özgü olan bilinç.
1244küme çözümlemesiKümenin düzen ve ilişkilerinde nelerin, hangi nedenlerle bozulmuş olduğunu kestirmek için yapılan çözümleme.
1245küme danışmasıOrtak sorunları olan bireylerin bir arada katıldığı danışma.
1246küme davranışı1. Bireyin, içinde bulunduğu kümenin etkisiyle yaptığı davranış. 2. Küme içindeki bireylerin ancak birlikte ortaya koyabildikleri davranış.
1247küme dirikliğiKümelerin kurulmasını, yapı ve işleyişini etkileyen, kümeleri sürekli etkin tutan diriklik.
1248küme havasıKümedeki bireylerin karşılıklı ilişkilerinde sezilen duygu ve tutumlarla bunların yarattığı etkinliklerin oluşturduğu ortam.
1249küme katılığıBir kümenin kendini etkileyen güçler karşısında değişmemek için gösterdiği direnç.
1250küme sağaltımıRuhsal sağaltım gerektiren kişileri aynı yer ve zamanda tek bir kişinin sağaltması.
1251küme saltlığıBir kümenin bireylerinin, davranışların en doğrusunun ancak kendi kümelerince yapılabildiği, öteki kümelerin davranışlarının yabansı, gülünç ya da ahlaksızca olduğu yolundaki inancı.
1252küme süreciKümenin, ortak sorununa karşı yaklaşım ve çözüm yolları geliştirmesi.
1253küme usuBir kümede bulunan bireylerin nitelik ve özelliklerinin toplamıyle açıklanamayan, kümenin tümüne ilişkin düşünce ve davranışlar.
1254küme üst benliğiÜst benliğin ilişkili bulunduğu yaş kümesinin kural ve amaçlarından oluşan yanı.
1255küme yapısıKüme içindeki bireylerin başatlık, uysallık, dostluk gibi ilişkilerini ve öteki kümelerle bağlantılarını etkileyen küme genişliği, küme erekleri, bağlılık, bizdenlik gibi özelliklerin tümü.
1256kümece benimsenmeKüme üyelerinden ya da üye adaylarından birinin, belirli bir yer, görev ve rol tanınarak kümeye alınması.
1257kütbeden tipi(Kretschmer) Karın boşluğu geniş, deri altı yağları kalın, belsiz, yuvarlağa yakın beden yapısı.
1258kütüksü beden(Sheldon) Endoderm dokusunun başatlığı sonucu gelişen, kare biçiminde tıknaz beden yapısı.
1259Kwint`in ruhdevim ölçeriBeyni özürlü çocuklarda devimsel gelişimin ne denli geri kaldığını saptamaya yarayan bir ölçer.
1260LamarckçılıkCanlı bir varlığın, yaşadığı sürece örgenlerinden birini kullanmasından ya da kullanmamasından doğan değişmelerin bir kuşaktan ötekine geçtiğini savunan bir evrim kuramı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir