Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1261Lambert yasasıIşığın fiziksel gücü ile aydınlatılan ya da yansıtılan yüzeye dağılış açısı arasındaki ilişkiyi belirten yasa.
1262Lashley`in atlama tahtasıKobay ve benzeri deneklerde görsel ayrım gücünü denemek için geliştirilmiş bir araç.
1263Levy`nin devim ölçeğiBloklar üzerine yapılan resimlerden oluşma yansıtıcı bir kişilik ölçeği.
1264LewincilikAlan kuramını geliştiren Kurt Lewin'in görüşlerini benimsemek.
1265Luria yöntemiDeneğe serbest çağrışım ölçeri uygularken, bir elinin parmağını çok duyar bir eğri aracı üstüne bastırarak coşkusal gerilimi ölçmeye yarayan bir yöntem.
1266Machover ölçeriDeneğe, insan resmi çizdirterek onun kişiliğini yansıtan bir tür kişilik ölçeri.
1267makine kuramıAnlık ya da davranışın, belirli bir dizge içinde erkenin dağılımının değil, sinir yerselleşmesi gibi etmenlerin sonucu olduğunu belirleyen görüş.
1268manga atışı kuramıBelirli titreşim sıklıklarının belirli işitme siniri uçlarını uyararak arka arkaya işitme duyumları atışına yol açtığını savunan bir işitme kuramı.
1269mantıkçı yöntemÖğrenim konularını, mantıklı bir düzen içinde ve kendi aralarındaki ilişkileri ön planda tutarak düzenleyen ve öğrencilerin öğrenme gücüyle konuların göreli zorluklarını dikkate almadan sıraya koyan öğretme yolu.
1270Mashburn aracıEl, göz ve el ayak düzenleşimini ölçmeye yarayan bir araç.
1271maskeKişinin oynadığı rol ya da hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı maske.
1272maskeleme1. İşitme deneylerinde deneysel uyaranın, ayrı güçte başka bir sesle bozulması. 2. Belirli bir duyu örgenine uygulanan uyaranın, başka bir duyu örgenine uygulananla bozulması.
1273maskeli duygulanım(Stekel) Saldırganlık, nefret ve kırıcılık gibi duyguları sevgi, saygı gibi coşkularla gizlemek.
1274matematiksel örnek ruhbilim1. Ruhbilim veri ve bulgularının matematik, sayıbilim kavram ve örneklerine göre düzenlenmesi gerektiğini savunan ruhbilim türü. 2. Davranışı matematiksel örneklerle açıklamayı amaçlayan ruhbilim dalı.
1275mekanik yetenekNesne ve araçlarla iş başarabilme yeteneği.
1276mekanik yetenek ölçeriMekanik araçların ne işe yaradığı ve nasıl kullanılacağını anlamak ve öğrenmekte kişinin gösterdiği yeterliği ölçmeye yarayan araç.
1277mekanizmaBelirli sorunları çözmek ya da belirli sonuçları elde etmekte kullanılan, canlıda aşağı yukarı kökleşmiş davranış kalıpları.
1278mekanizma kuramıBütün canlı varlıkların etkinliklerinin fizik ve mekanik kavramlarına göre açıklanıp yorumlanabileceğini savunan görüş.
1279MendelcilikKalıtımsal niteliklerin genler yoluyla bir kuşaktan ötekine ne oranda ve ne biçimde geçtiğini belirten görüş, ya da bu görüşü benimseme eğilimi.
1280Merkel yasasıDuyumlar arasındaki ayrımların onları harekete geçiren uyaranlar arasındaki ayrımlara eşit olduğu varsayımı.
1281Merrill-Palmer ölçeği2-5,5 yaş arasındaki çocukların anhksal gelişimini değerlendirmekte kullanılan yapım ve sözlü sorunlardan oluşmuş 38 sorulu bir ölçek.
1282MesmercilikRuhsal sağaltımın uydurma yöntem ve araçlarla sağlandığı bir uygulama.
1283mızganmaUykuya dalmadan önceki ön uyku durumu. (Mızganma sanrı ya da imgelerden uykuya dalma ya da uyanma sırasında bilinçte canlanan düş benzeri renkli tablolardan oluşur.)
1284mimik bozukluğuMimiklerle el kol hareketlerinin konuşmada duyguları yansıtma ve belirtme yeterliğini yitirmesi.
1285Minnesota çok yönlü kişilik dökümüKişiliğin türlü özelliklerini değerlendirmek için geliştirilmiş 550 sorulu bir ölçek.
1286mitralyöz konuşmasıAşırı derecede hızlı konuşma.
1287MoğollukÇekik gözlü, yarık dilli, basık kafalı ve yumuşak kemikli bir yapıyla birlikte ortaya çıkan doğal bir geri anlaklılık türü.
1288molekülcü davranışçılıkDavranışı, kas devimleri, salgı bezi salgıları ve bunları ortaya çıkaran uyaranlarla açıklayan davranışçılık kolu.
1289Moro tepisiKarın üstü yatırılan bebeklerin el ve ayaklarında görülen tutunma tepisi.
1290mum esnekliğiErken bunamalıların bir türünde görülen ve gövdesine verilen duruş biçimini kendi çabasıyie değiştiremeden sürdüren bir hastalık belirtisi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir