Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1381öngörüGelecekteki olayları önceden sezinleme.
1382önkıvançGerginliğin azalması ile bir arada giden kıvanç. (Özellikle cinsel etkinliklerde, cinsel uyarım bölgelerinin uyarılmasından elde edilen kıvanç.)
1383önselHiç bir deneye dayanmadan ve salt us yardımıyla elde edilen (bilgi).
1384örgen eksikliği karmaşası(Adler) Bedenin herhangi bir örgeninde gerçekten var olan, ya da varsayılan bir eksiklik ve yetersizliğin, aşağılık duygusuna yol açması ve kişinin bunu ödünlemek için gösterdiği çaba.
1385örgensel çıldırıYaşlılık bunaması, tutarık gibi beyinde baş gösteren bir çöküntü ya da özür sonucu olarak gelişen çıldırı.
1386örgensel ruhbilimBeden-ruh ayırımını benimseyen ve ruhbilimin, organizmanın görevlerinden oluştuğuna inanan birbirinden oldukça değişik türlü ruhbilim akımlarına verilen ad.
1387örgüt ilkesiBir biçimin öğelerinin, örüntüyü aynı derecede etkilemedikleri ilkesi.
1388örüntü çözümlemesi1. Ölçek soruları topluluğu içinde belirli ve önemli bir ilke çevresinde salkımlanabilecek soruları bulma. 2. Birçok öğeden ya da bileşenden oluşan bir dizgeyi, bir bütünü, her biri kendi içinde benzeşik (homojen) alt bölümlere ayırma bütünü oluşturan öğe
1389övmeBir kişinin başarısının, yapıtlarının ya da herhangi bir iyi yönünün değerini belirtme.
1390öykü yöntemiDeneğin, yaşamıyle ilgili gerçekleri ve olayları, araya kimse girmeden ya da başka bir etki yapmadan, özgürce anlatmasını öngören yöntem.
1391öykületme ölçeriDeneğe, bir sahne ve burada oynatacağı karton adamlar seçtirdikten sonra, oyunu anlatmasını istemekten oluşan yansıtıcı bir ölçer.
1392öykünmeBaşka birinin davranışlarını benimseme amacı ile olduğu gibi yineleme, (Çocuklar çoğu şeyi büyüklere öykünerek öğrenirler.)
1393özBireyi oluşturan tüm özelliklerin karmaşık örgütü.
1394öz ruhbilimiKişiyi kendiliği açısından tanımlayan, anlıksal etkinlikler ve davranışları kendimizle ilişkili tavır ve tutum değişmeleriyle açıklayıp yorumlayan ruhbilim türü.
1395özaldatıKişinin kendini ilgilendiren bir durumun gerek ve gerçeklerini algılamakta başarısız kalması.
1396özanlatımBireyin kişilik özelliklerini geliştirmeye ya da yansıtmaya yarayan etkinlikler.
1397özbenimseyişKişinin suçluluk, yetersizlik, beğenme ya da övünme duygularına kapılmadan kendini bütün olumlu ve olumsuz yönleriyle kabul etmesi.
1398özbilinçlilikKişinin kendi varlığı üzerine olan bilinci.
1399özbilişKişinin kendi davranış ve güdülerine karşı sezgi ve anlayış kazanması.
1400özdenetimDaha önemli bir ereğe erişebilmek için kişinin tepisel davranışlarını ya da başka amaçlara yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması.
1401özdeş ikizDöllenen tek yumurtanın kromozomlarının eşit iki parçaya bölünmesi sonucu olarak gelişen ikizlerden her biri. (Cinsleri birdir, görünüşleri, yetenekleri açısından benzerlikleri çoktur.)
1402özdeş ikizle deney yöntemiÖzdeş ikizlerden birine deneysel bir etki uygulanarak ötekinin doğal çevresi içinde bırakılmasına dayanan bir deney yöntemi.
1403özdeş öğeler kuramıYeni öğrenilecek bir şeyin öğeleri arasında, eskiden öğrenilmiş olanınkine benzeyen ne denli çok öğe varsa yeni öğrenileceğin o denli kolaylıkla öğrenilebileceği görüşü.
1404özdeşim kümesiBireyin güçlü olarak bağlandığı, düşünce, inanç ve davranışlarını benimsediği küme.
1405özdeşlemeGelişmekte olan çocuk ya da ergenin benliğine örnek olarak babasını ya da başka bir kişiyi seçip ona benzemeye çalışması.
1406özdevimli yazıKişinin başkası tarafından uyutulması ya da kendi bilincini uyuşturması sırasında bilinçsiz olarak yazdığı yazı.
1407özdüzenceKişinin benimsemiş olduğu ülkülerine uygun olarak davranışlarını denetleyip yöneltmesi.
1408öze yabancılaşmaKişinin, kendi varlığının gerçek olmadığı duygusuna kapılması.
1409özek kişiKümedekilerce en sık seçilen kişi.
1410özekten çevreye gelişim kuramıÖrgenlerin belirmesi ve devimsel yeterliklerin gelişmesinde içten dışa doğru bir öncelik sırası olduğu görüşü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir