Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1681tepke kemeriUyarılan almaç bir sinirle, uyaranı, aracı sinir yoluyla etkileyici sinire aktaran kemer.
1682tepke ketlenmesiBir tepke ya da tepkinin tümünün ya da bir parçasının, başka bir tepke ya da tepkinin harekete geçirilmesi yüzünden engellenmesi.
1683tepke zinciriBağlantılı ve düzenleştirilmiş olarak birbirinin peşi sıra gelen tepke dizisi.
1684tepkebilimBütün davranışların tepkeler, tepke zincirleri ve özellikle koşullu tepkeler yoluyla açıklanıp yorumlanabileceğini savunan görüş.
1685tepkiDış uyaranların canlıyı etkilediği anda canlıca yapılan yalın davranım.
1686tepki dolaşımıNöronların alıcı sinirlerden, iletici sinirlere doğru düzenlenişi.
1687tepki eşiğiBir karşılığın ortaya çıkabilmesi için gerekli olan en düşük uyaran gücü.
1688tepki geliştirme(Freud) Bilinçaltı duygu ve eğilimleri, onların karşıtı olan duygu ve davranışlarla açığa vurma özelliği. (Baskı altındaki korkunun saldırganlık, nefretin saygı ya da sevgi olarak gösterilmesi gibi.)
1689tepki genellemesiDenek hayvanı belirli bir uyaran karşısında belirli bir tepkiyi göstermeyi öğrendikten sonra, aynı uyaranın benzeri tepkileri de ortaya çıkarabildiği ilkesi.
1690tepki gizilgücü(Hull) Alışkanlık gücüyle, ilişkili dürtünün çarpımından oluşan, belirli bir tepkinin ortaya çıkabilme olasılığı.
1691tepki öğrenimiTepkinin yapıldığı nesnel ortamı değil, yalnızca tepkiyi yapabilmeyi öğrenme.
1692tepki tipiDeneylerde kullanılan uyaranlar karşısında deneğin, ya öncelikle kaslar ve devimlerle tepki yapması ya da uyaranı algılayıp yorumlama çabası göstermesi.
1693tepki yeğinliğiUyaranın ya da güdünün gücünde baş gösteren değişmelere uygun olarak, kaslar ve salgı bezlerinin etkinliklerinde görülen değişiklikler.
1694tepki yenilenmesi(Ruhsal çözümleme) Bir karmaşanın zayıflatılıp yok edilmesi, ya da çatışma ve baskının yarattığı coşkusal gerilimin, onu yaşatan temel yaşantının düşlenmesi ya da yeniden yaşanması yoluyla hafifletilmesi.
1695tepki yeterliğiCanlının, tepkiyi uyaran bir durumda, güdü ya da gereksinmelerine uygun değişiklikler yapabilmesi.
1696tepki zamanıUyaranın uygulandığı anla, deneğin karşılığını göstermeye başladığı an arasında geçen süre.
1697tepkisel çıldırıÖncelikle aşırı çevre baskıları nedeniyle gelişen bir çıldırı.
1698tepkisel davranışDış çevreden gelen bir uyarının etkisi ile ortaya çıkan bir davranış.
1699tepkisel pekiştirme(Freud) Bilinçteki bir sürecin, bilinçaltındaki bir süreci karşı yönde harekete geçirmesi.
1700tepkisel usyarılımKişide öncelikle çevre etkilerinin geliştirdiği, uygun koşullar altında iyileşme olanağı bulunabilen usyarılım türü.
1701tepkisizlikÖzellikle kişilik ölçerlerinde deneğin belirli soru ya da resimler karşısında tepki yapmaması. (Bu tepkisizliğin özel ruhbilimsel anlamı ve önemi olduğuna inanılır.)
1702ters devinim algısıDönen beyaz bir yel değirmeninin gerçekte döndüğü yönün tersine hareket ediyormuşçasına algılanması ve benzeri yanlış algılamalar.
1703ters yazıSatırı düzgülü olan yönün tersinden başlatma ya da sözcükleri son harfinden baş harfine doğru yazma yoluyla oluşan yazı.
1704Thurstone ölçeğiEşit aralık yöntemine göre düzenlenmiş olan bir tutum ölçeği.
1705tikHerhangi bir kas kümesinin istenç dışında hareket etmesi.
1706tin(Jung) Ruhun bilinçaltı ile haberleşen yönü.
1707tinselcilikEvrenin gerçeğinin tinsel nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların tümünün fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhsal yapısı bulunduğunu savunan görüş.
1708tipBenzerlerinin ana özelliklerini kendinde topladığı için örnek olarak ele alınan birey.
1709tip bilgisiİnsan tiplerini belirleme, ayırt etme ye sınıflandırma yöntemi.
1710titreşik sabuklamaGüçlü kaygı, sanrı ve kuruntularla kendini gösteren, içkinin etkisiyle ortaya çıkan şiddetli bir sabuklama.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir