Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Ruhbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1711titreşim duyarlığıHızla titreşen bir varlığın çıkardığı uyaranlara karşı duyarlık.
1712tohumsu dönemİnsanlarda doğum öncesi gelişimin ilk iki haftalık süresini kapsayan dönem.
1713ton sağırlığıİnsanın, işitme gücü sınırı içinde olan ses perdelerinden kimilerini algılama gücünden yoksun oluşu.
1714toplu dosyaÖğrenci ya da denekler üzerinde uzunca bir süre içinde toplanan türlü bilgi ve belgelerin bir arada tutulduğu dosya.
1715toplum ilişkileri çizelgesiBelirli bir kümenin bireyleri arasında var olan ya da varlığı istenen toplumsal ilişki ve etkileşmeleri gösteren çizelge.
1716topluma karşıToplumun kurallarına ya da törel değerlerine uymayan, bunları bozucu davranışlar gösteren (kişi).
1717toplumsal alan(Lewin) Toplumsal dizgeleri kapsayan ve geometrik nitelikleri bulunan bir bölge.
1718toplumsal alışkanlıkToplumsal durumlara uyumu kolaylaştıran ve sonradan öğrenilerek alışkanlık biçimini alan herhangi bir davranış.
1719toplumsal büyümeBireyin, toplumsal etkileşimi kolaylaştıran nitelik ve özelliklerinin gelişmesi.
1720toplumsal çevreToplumun bireye etki yapan kurum, kalıp ve süreçlerinin tümü.
1721toplumsal davranışBaşka kişilerin ya da öteki toplumsal uyarıcıların uyardığı davranış.
1722toplumsal denetimBireyin davranışlarının, üyesi olduğu küme, içinde yaşadığı toplum ya da kurumlarca denetlenip yöneltilmesi.
1723toplumsal durum ölçeri(Moreno) Bireyin, kümesindeki kişileri türlü özellik ve niteliklere göre değerlendirdiği bir ölçer.
1724toplumsal dürtüToplumsal gereksinmeleri doyurmaya yarayan dürtü.
1725toplumsal düzgüToplumun uygun görüp beğendiği ve kişilerin nasıl davranacaklarını belirleyen davranış ölçüleri.
1726toplumsal gelişmeBireyin yıllar boyunca öbür insanlar, toplumsal kurumlar, gelenekler, örgütler vb. kuruluşlarla geçirdiği yaşantılar sonucunda baş gösteren değişmeler.
1727toplumsal ketlemeBireyin davranışları üzerinde, üyesi bulunduğu toplumun ya da kümenin düzgülerinin kısıtlayıcı bir etkide bulunması.
1728toplumsal kolaylaştırmaKişinin belirli işleri yapmak için duyduğu istek ve güdünün toplumsal uyaranlar yoluyla güçlendirilmesi.
1729toplumsal oyunKişilere, rol yaptırma ve onları sahnede etkin kılma yoluyla, toplumsal açıdan uygun ve gerekli görülen davranışları öğretmek için düzenlenen oyun.
1730toplumsal ruhbilimBireyin toplumsal uyarıcılar karşısındaki davranışını inceleyen ruhbilim dalı.
1731toplumsal uyumBireyin durmadan değişen toplumsal koşullar ve baskılar karşısında güvenliğini, rahatını, yerini ve yaratıcı eğilimlerini sürdürmeğe, geliştirmeğe uğraşması ya da bu gibi çabalarla erişilen durum.
1732toplumsal uyumlulukKişinin çevresindeki insanlarla geçimli olmasını sağlayan türlü ve karmaşık kişilik özellikleri.
1733toplumsal yansızKüme etkinlikleri üzerinde, herhangi bir nedenle katkısı ve etkisi önemsiz olan (kişi).
1734toplumsal yönelmeBir toplum ya da kümenin kurum, gelenek ve düşüncelerine karşı bireyin takındığı tutum.
1735toplumsallaşmaKişinin, kendi kümesi ya da kültürü içinde yaşayanlar gibi davranmayı öğrenmesi.
1736toplumsallaşmış dürtüÖğretim ve öbür toplumsal yaşantıların sonucu olarak benimsenebilecek yollardan ortaya konan dürtü.
1737toplumsallaştırmaKişinin, toplumsal uyaranlara karşı duyarlık geliştirmesini sağlama.
1738toplumseverlikBaşkalarıyla birlikte bulunmaktan hoşlanma ve onlarla iyi ilişkiler kurmaya çabalama.
1739topografya(Alan kuramı) İçinde ya da aralarında ruhsal süreçlerin işlediği bölgeler ya da dizgeler.
1740topoloji ruhbilimiDavranışın topoloji adı verilen geometri dizgesine göre tanımlanması, açıklanması ve sınıflanmasını öngören ruhbilim dalı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir