Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
391duygusalRuhu duygulandıran, mantıktan çok duygulara dayanan ve bireyin duygu yönüyle yakından ilişkili olan.
392duyuİnsan ve hayvanlarda dış dünyanın etkisini duyma yeteneği.
393duyum1. Bir kimsenin, yalınç bir uyaranın sinir hücrelerinde oluşturduğu itmeyi duyması. 2. Bir duyusal sinirle beyne ulaşan uyaran.
394duyum yitimiDuyu sinirlerinin ya da beyindeki duyu merkezlerinin herhangi bir nedenle duyum alamaması.
395duyumculukBilginin duyumlar yoluyla elde edileceğini ve gerçekte de her bilginin temelinde duyumların bulunduğunu ileri süren öğreti.
396duyumsalGöz, kulak, burun ya da dille alınan duyumla ilgili.
397duyumsamazlıkDış etkilere, özellikle duyusal izlenimlere karşı ilgisizlik biçiminde beliren ve geri zekâlılarda çok görülen bir durum.
398duyuru levhasıOkullarda resim, fotoğraf, kitap gömleği, gazete kesiği vb. gereçlerin ya da öğrencileri ilgilendiren bildirilerin asıldığı yer.
399dürtü1. Kaynağı duygulanım olan ve bilinçle herhangi bir ilişkisi bulunmayan güçlü neden ya da güdü. 2. İnsanı eyleme iten eğilim, ilgi ya da herhangi bir duygu.
400düşsel arkadaşÇocukların imgelemlerinde kendilerine arkadaş olarak yarattıkları ve değişmez, belirli özellikler yükledikleri kişi.
401düşünce1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey. 2. Bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol. 3. Düşünce sonucu bilincine varılan herhangi bir şey.
402düşünme1. Zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karşılaştırarak, aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir yargıya ya da karara varma etkinliği. 2. Zihinden geçirme ya da zihin yoluyla arayıp bulma. 3. Tasarlama, anımsama.
403düşünsel olgunlukTüm zihinsel güçlerin gelişme bakımından en yüksek dereceye erişmesi durumu.
404düzenli oyun1. Önceden planlanan ve bütün çocukların katılmasını sağlamak üzere gözetim altına alınan, belli kurallara bağlı her türlü oyun etkinliği. 2-Saptanmış kurallara göre yönetilen küme oyunu.
405düzey kümesiÖğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmaksızın, özellikle anlatım ve beceri derslerinde, öğrenmeye hazır oluş ya da başarıları yönünden oluşturdukları tek tür ve kısa süreli çalışma kümesi.
406düzgü1. Sayılamsal ortalama ya da tipik değer. 2. Yaş kümeleri ya da sınıf kümeleri gibi belli kümelerin ölçünlendirilmiş bir test uygulaması sonucu gösterdikleri ortalama başarı.
407düzgülü dağılımPuan ya da ölçülerin düzgülü olasılık eğrisine uygunluk göstererek ortalamanın çevresinde bakışımlı olarak dağılımı.
408düzgülü eğriKuramsal olarak evren içinden rasgele seçilmiş çok sayıda denekten elde edilen verilerin dağılımını gösteren eğri.
409edi yitimibk. işlev yitimi.
410edilgin öğrenmeGerekli ve kimi zaman yeterli güdülenme ya da pekiştirmenin bulunmadığı durumlarda oluşan öğrenme.
411edinselBir zihin ya da beden çabasıyle sonradan edinilen, kazanılan (bilgi, beceri vb).
412eğitbilim1. Eğitimin amaçlarını, ilkelerini, yöntem ve düzgülerini inceleyen ve eğitim çalışmalarını kurallara bağlayan bilim. 2. Öğretmenlik sanatı, uygulaması ya da mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı.
413eğitbilimselEğitbilimle ilgili.
414eğiticiEğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli ya da eğitsel değerleri bulunan.
415eğitilebilir geri zekâlılarZekâ bölümü türlü ölçeklerde sürekli olarak 45-50 ile 70-75 arasında olan geri zekâlı kimseler.
416eğitilebilirlikBir kimsenin öğretimden, deneylerden yararlanabilme, yeniden karşılaştığı koşullara uyabilmesi durumu.
417eğitim1. Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği. 2. Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gel
418eğitim araştırmasıEğitim alanında ya da eğitim sorunlarıyle ilişkili olarak ve bilimsel yöntemlere baş vurularak yapılan araştırma, a. bk. belgesel araştırma, alan incelemesi.
419eğitim biyolojisiİnsanın özellikle çocukluk ve gençlik çağlarındaki gelişmesini yalnızca eğitim yönünden inceleyen biyoloji dalı.
420eğitim bölümüEğitim yaşının takvim yaşına olan oranı E.Y. ÷ T.Y. bir öğrencinin, yaşıtlarına oranla başarı göstergesi. (E.B.)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir