Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
871okul dizgesiBelli bir eğitim kurulu ya da özeksel bir yürütme organınca denetlenen ve yönetilen bütün okullardan oluşan örgüt.
872okul doktoruOkul içinde sağlık önlemlerinin alınması öğrenci, öğretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerin sağlık durumlarının denetimi, bu kimseler hastalandıklarında bakımlarıyle görevli doktor.
873okul eğitimiOkuma çağında bulunan kimselere öğretim kurumlarında verilen eğitim.
874okul filmiOkulun eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olup öğretimde ya da eğitsel çalışmalarda bir ders aracı olarak kullanılan film.
875okul gezisiBir okulun öğrencilerinin topluca yaptıkları eğitsel ya da eğlendirici gezilere verilen ad.
876okul kitaplığıOkulda derslerle ilgili ve genel kültürü arttırıcı her türlü yayının topluca saklandığı, özellikle öğretmen ve öğrenciler için yararlanmaya sunulduğu ya da ödünç verildiği yer.
877okul kooperatifiOkullarda öğrencilere bir arada çalışmanın yararını göstermek, birlikte iş görme zevkini tattırmak, kooperatifçiliği öğretmek gibi ahlaksal, toplumsal ve ekonomik amaçlarla kurulan kurum.
878okul mimarıOkul binalarının yapımı ve geliştirilmesi konularında uzman olan mimar.
879okul mimarlığıOkul binalarının büyüklüğü, eğitim ve öğretim bakımından görevselliği, ısıtma ve ışıklandırma durumu, güzelduyusal niteliği gibi sorunları inceleme ve uygulama konusu yapan mimarlık alanı.
880okul müzesiÇevreden derlenen değerli tarih ve sanat eserleri ile derslere ilişkin birtakım gereç ve örneklerin de saklandığı, başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere ilgililerin gezme ve incelemelerine açık tutulan yer.
881okul müziğiOkulun eğitim amaçları ile müzik dersinin öğretim amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunacak biçimde düzenlenen, okunması ya da çalınması öngörülen yapıtların genellikle eğitsel nitelikler taşımasına özen gösterilen müzik.
882okul ruhbilimcisiİlk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin ruhsal sorunlarını çözmek, okulda karşılaşılan önemli disiplin sorunlarında ilgililere yardım etmek ile görevli kimse.
883okul sergisiOkul etkinlikleri ile öğrenci çalışmaları sonucu elde edilen ve eğitsel değer taşıyan ürünleri öğrencilere, velilere ve çevre halkına göstermek amacıyla genellikle öğretim yılı sonunda düzenlenen sergi.
884okul sonrası eğitimiBelli bir çağda okuldan ayrılanlar ile okulu bitirenlerin kişisel yönden ya da meslek bakımından yeni durumlara uymalarını sağlamak için düzenlenen eğitim.
885okul sosyal yardım hizmetleriÖğrencilere daha verimli bir öğretim ortamı sağlamak onlara beslenme, giyim, sağlık yoklaması, diş bakımı vb. konularda doğrudan doğruya yardımda bulunmak için okulca yapılan her türlü çalışmaya verilen ad.
886okul sosyal yardımcısıSosyal hizmet yöntem ve teknikleri konusunda yetişmiş olup aileler, çevresel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak öğrencilerin kişisel uyum sorunlarının çözümüne yardım etmek üzere okulca görevlendirilen kimse bu gibi işlere bakmak için okul yönetimi
887okul şarkılarıEğitsel amaçla bestelenmiş ya da okul müziği özelliklerini taşıyan tek sesli, çok sesli, eşlikli ve eşliksiz şarkılar.
888okul uygulama bahçesibk. uygulama bahçesi.
889okul ücretiTürlü eğitim ve öğretim giderlerinin bir bölümünü karşılamak amacıyla okulca öğrencilerden alınan para. bk. öğrenim ücreti.
890okul ve öğrencileri koruma derneğiBir okula devam eden öğrencilerin daha iyi koşullar içinde eğitim görmelerini sağlamak için giyim, ders kitabı ve aracı gibi konularda yardımda bulunmak ve gerekirse yeni okul binası yapmak ya da yapılmış binaları onartmak gibi amaçlarla çalışan ve Dernek
891okul yaşıZihin ve beden gelişmesi bakımından durumları uygun bütün çocukların okula devam etmelerinin gerektiği ve yasayla saptanmış olan çağa rastlayan herhangi bir yaş.
892okul yönetimiÖğretim çalışmalarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, bütçenin hazırlanması, verilen ödeneğin harcanması, okul binasının bakımı vb. işlerin tümüne verilen ad.
893okul-aile birliğiİlkokullar ile orta dereceli okullarda aile ile okul arasındaki bağlan güçlendirmek ve öğrencilerin iyi bir ortamda yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan dernek (O.A.B.).
894okuldan çıkarmaDisiplin suçu işlemiş olan öğrencinin, başka bir okula yazılmasına yarayacak bir gerçekleme belgesi verilerek, bulunduğu okuldan çıkarılması.
895okuldaşAynı okulda okuyan öğrencilerden her biri.
896okullaşmaOkul çağındaki çocuklara okuma olanağının sağlanmış olması.
897okullaşma oranıOkul çağındaki çocuklardan okula gidenlerin sayısı (oranı).
898okulluOkul öğrencisi, okulda okuyan.
899okulöncesiÇocuğun, okula başlamasından önceki çağ ile ilgili bu çağa özgü.
900okulöncesi çağıGenellikle üç yaşından başlayarak çocukların, oyun çağını da kapsamak üzere, altı yaşına kadar süren gelişme dönemine verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir