Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1111ruh düşümüBedensel ve ruhsal gücü yitirme, umutsuzluk duygusuna kapılma durumu.
1112ruh hastalığıBenlikteki çatışmalar nedeniyle görülen ruhsal düzensizlik.
1113ruh hastalıkları bilimiHer türlü ruh ve kişilik bozukluklarının tanılanması ve iyileştirilmesiyle uğraşan, ortaya koyduğu bulgu ve yöntemler ile davranış sorunları olan çocukların eğitimine katkıda bulunan hekimlik dalı.
1114ruh hastası1. Yalnızca karakter yönünden olağandışı kararsızlık içinde bulunan kimse. 2-Topluma karşı olumsuz bir tutum içinde bulunan ve başkalarına düşmanlık duyguları besleyen kimselere verilen genel ad.
1115ruh hekimliğiUssal bozuklukların, kişisel uyum sorunlarının ve örgensel hastalıkların ruhsal yönlerinin tanınması ve iyileştirilmesi ile uğraşan ve bu konularda incelemelere girişen hekimlik dalı.
1116ruh ölçümcüsüRuhbilim testlerini uygulayan, puanlayan ve yorumlayan ölçme uzmanı.
1117ruh ölçümü1. Ruhbilim testlerinin ruh ölçümcüsünce uygulanması ve değerlendirilmesi işi. 2. Ruhsal verilerin çözümlenmesinde kullanılan matematik ve sayılama yöntemlerinin geliştirilmesi ile uğraşan bilim dalı. 3. Ruhbilim çalışmalarında yapılan herhangi bir ölçme
1118ruh sağlığı1. Beden sağlığına koşut ve onunla yakından ilişkili olarak ruh ve zihin etkinliklerinin sağlıklı oluşu. 2. Bireyin ruhsal ve zihinsel yönden çevresine uyumuyla ilgili konu ve sorunları inceleyen eğitim alanı.
1119ruh yazımıYetenek, başarı ve kişisel nitelikler gibi ölçülebilen ruhsal özelliklerin çizgesel olarak belirtilmesi.
1120ruhbilim1. Organizmanın, özellikle insan organizmasının çevreye uyması ile ilgili sorunları inceleyen bilim. 2. İnsanların duyum, heyecan, usavurma, algılama vb. özellikleri üzerinde araştırmalar yapan bilim. 3. İnsanın ruhsal yaşamını etkileyen koşulları, etkenl
1121ruhbilim kliniğiKişilik ya da davranım bozukluklarının tanımlanması ve giderilmesi için kurulan, içinde ruhbilimcilerin türlü testler, ölçme ve tanıma gereçleri ile özel eğitim gereksindiren çocukları da inceledikleri bakımevi.
1122ruhbilimciRuhbilim alanında araştırmalar yapan ve ruhbilim yöntemlerini uygulayan kimse.
1123ruhbilimcilik1. Ruhbilimini, felsefenin ve insan bilimlerinin temeli ve başlıca konusu sayan görüş. 2. Toplum olaylarını, ruhsal yönlerden açıklamak eğilimi gösteren akım. 3. Ruhbilimin ileri sürdüğü görüşleri eleştirel, toplumbilimsel ve mantıksal görüşlerden üstün t
1124ruhbilimsel gerekircilik1. Hiç bir davranımın rasgele olmayacağını, her eylemin bilinçli ya da bilinçsiz bir nedene dayandığını ileri süren ruhbilim öğretisi. 2. Zihinsel yeteneklerin tümüyle doğuştan geldiğini ve çevresel etkilerin altında bulunmadığını ileri süren görüş.
1125ruhsal engelBir kimsenin, öğrenme karşısındaki ruhsal tutumunu olumsuz yönden etkileyen duygusal yaşantı ya da durum.
1126ruhsal oyunRuhsal sorunları bulunan birtakım kimselerin tanılanması ve iyileştirilmesinde baş vurulan bireyin, tiyatro özelliği taşıyan kimi kısa oyunlarda oynayarak iç dünyasını açığa vurması ve anlatması ilkesine dayanan bir önlem ya da yol.
1127ruhsal testlerBir kimsenin doğal yeteneklerini ya da yaşantılar sonucu oluşan kişiliğini ölçmek amacıyla hazırlanan ve uygulanan testler.
1128ruhsal yaşam alanıBelli bir anda bireyin davranımına yön veren olguların tümü, bütün ruhsal çevre.
1129ruhsal-cinselCinsliğin ruhsal ve duygusal yönleriyle ilişkili olan.
1130ruhsal-cinsel gelişmezlikYetişkin bir kimsenin cinsel tutumlar, davranımlar ve duygular bakımından çocukluk ya da gençlik döneminin özelliklerini sürdürmesi durumu.
1131ruhsallıkRuhsal durumların tümüne verilen ad.
1132sağırBütün düzeltmelere karşın işitme yitimi 70 desibelden daha çok olan, eğitim-öğretim çalışmalarında işitme gücünden yararlanamayan (kimse).
1133sağır-körGerek işitme gerek görme örgenleri değişik derecelerde özürlü bulunan ve bu nedenle özel eğitim önlemi gereksindiren kimse.
1134sağırlar okuluYedi ile dokuz yaşları arasında bulunan ve çoğunlukla yoksul, dar gelirli ailelerden gelen sağır çocukları özel eğitimle yetiştiren okul.
1135sağlam bilgiİleri sürülen nedenler geçerli olduğu için yanlışlığa düşme korkusu olmaksızın, doğruluğu ya da kesinliği kabul edilen bilgi.
1136sağlamlık katsayısıbk. kararlılık katsayısı.
1137sağlık bilgisi1. Bireysel ve toplumsal açıdan beden sağlığının önemi üzerinde duran, okulda, çevrede ve ülkede beden sağlığına ilişkin olumlu ve olumsuz etmenleri inceleyen bilgi alanı. 2. Sağlıklı öğrenim ve öğretim koşullarıyla ilişkili olan bilgi ve ilkelerin tümü.
1138sağlık eğitimi1. Genel sağlık konularının, sağlıkla ilgili davranış ve uygulamaların incelendiği eğitim alanı. 2. Öğrencilere, öğretim programları çerçevesinde verilen bilgiler yanında, önemli sağlık alışkanlık ve becerilerinin kazandırılması için düzenlenen okul içi v
1139sağlık kolejiOrtaokulu bitirmiş kız ve erkek öğrencileri hemşirelik, ebelik, çevre sağlığı, sağlık memurluğu ve radyoloji uzmanlığı dallarından birinde yetiştiren, genellikle yatılı, dört yıllık meslek okulu.
1140sağlık okuluİlkokulu bitiren kız öğrencileri köy ebeliği ve sağlık bakımı alanlarında yetiştirmek amacıyla açılan üç yıllık parasız yatılı meslek okulu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir