Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3031taramakTV. Tarama eylemi.
3032tarayıcı benekTV. Eksiuç ışıtacında saydam bir özdek üzerindeki resmi, örneğin bir film ya da saydam resmi tarayan benek dolayısıyla, saydam özdekler üzerindeki resimlerin televizyonda yayınlanması amacıyla çözümlemesini sağlama yönteminin temeli.
3033tarayıcı demetTV. Alıcı ya da almaçta elektron topundan çıkan ve saptırma sarmaları yardımıyla ereği ya da görüntülüğü tarayan demet tarama işini gören elektron demeti.
3034tarayıcı film aygıtıTV. Film yayın aygıtının, tarayıcı benek temeline göre çalışan çeşidi.
3035tarihsel filmSinema Tarihsel bir olayı konu alan, bu olayın geçtiği çağı, çevreyi, kişileri yansıtan film türü. Tarihsel gerçeği doğruya en yakın biçimde yansıtmayı, bu gerçeği nesnel bir tutumla vermeyi amaçlayan film.
3036tartımSinema Bir filmde varlıkların, alıcının deviniminden, çekimlerin biribirini izlemesinden, anlatımın gerilim ve gevşeme noktalarının düzenlenişinden doğan yavaşlık, hızlılık, durgunluk, gerginlik, bekleme duygusunun yarattığı sonuç.
3037tartımlı kurguSinema Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi.
3038tas ışıldakSinema/TV. Işıtacı, tas biçiminde bir yuvaya yerleştirilmiş, 500-1.000 W'lık, yayındırıcı ve yansıtıcı ışık kaynağı.
3039taşınabilir göstericiSinema Bir yerden bir yere kolaylıkla taşınabilecek gösterici.
3040taşınabilir televizyonTV. El televizyonu ile salon televizyonu arasında yer alan, bir yerden bir yere kolaylıkla taşınabilen almaç.
3041taşıyıcı dalgaTV. Değişmez genlik ve yinelenimde, sürekli elektromıknatıs ışınım. (Taşıyıcı dalganın niteliklerinden biri, yani genliği, yinelenimi, bazen de evresi, televizyon iminin değerine uygun biçimde değiştirime uğratılarak yayılır, böylelikle televizyon iminin almaca ulaştırılması sağlanır).
3042taşıyıcı yinelenimTV. Televizyon yayınlarında resim ve ses taşıyıcı dalganın yinelenimi.
3043tavşan kulağı (dalgalık)TV. (V) biçiminde iki çubuktan oluşan, bir eksen üzerinde dönen, geçmeli olduğundan uzunluğu ayarlanabilen içeri dalgalığı.
3044tazelemeSinema Bir açındırma aygıtında kullanılan açındırmacın yerine yenisini koyma.
3045tazeleyiciSinema Tazelemede kullanılan açındırmaç eriyiği.
3046TÇ.bk. toplu çekim
3047TechnicolorSinema Özel yapılı bir alıcıda aynı zamanda kullanılan üç ayrı duyarkat üzerine aynı konunun üç ayrı renkteki görüntülerinin saptanmasına, bu üç negatiften birer kalıp oluşturulmasına, bu kalıplar yardımıyla üç ayrı rengin tek pozitifte birleştirilmesine dayanan renkli film işlemi. (1951'de tek kuşak renkli negatifler çıkınca bu özel yapılı alıcıya gerek kalmadı. Geniş görüntülük işlemleri gelişince Technicolor işlemi bunlarla birleşerek Technirama, Techniscope gibi renkli geniş görüntülük işlemleri ortaya sürüldü).
3048TechniramaSinema Technicolor renkli işlemi ile geniş görüntülük işleminin birleştirilmesinden oluşan renkli geniş görüntülük işlemi.
3049TechniscopeSinema Technicolor renkli işlemi ile geniş görüntülük işleminin birleştirilmesinden oluşan renkli geniş görüntülük işlemi.
3050tecimdışı dağıtımSinema Herhangi bir filmin tecimsel amaç dışında, sinema derneklerinde, okullarda, özel gösterimlerde oynatılmak amacıyla sürülmesi.
3051tecimdışı dağıtım hakkıSinema Bir dağıtımcıya herhangi bir filmin tecimdışı dağıtımını sağlayan hak.
3052tecimdışı filmfing, non-theatrical] [Alm. künstleriche Film] Sinema 1. Tecimsel sinemaların gerekleri, izleyicinin düzeyi gözetilmeksizin çevrilmiş film. 2. Tecim amacıyla değil salt sanat amacıyla çevrilmiş, deneysel nitelikte film. 3. Bu amaçla çevrilmediği halde bu özellikleri taşıyan film.
3053tecimsel filmSinema 1. Tecimsel sinemalarda oynatılmak üzere gerçekleştirilmiş, bu sinemaların gereklerini ve izleyicinin durumunu göz önünde bulunduran film. 2. (Kötü anlamda) Başarısız, kazançtan başka amaç gütmeyen kötü film.
3054tecimsel sinemaSinema Kazanç amacıyla kurulmuş, belli bir para karşılığı izleyiciye film gösteren sinema. Özel sinema karşıtı.
3055tecimsel sinema alıcısıSinema Uğraşman sinemacıların kullandığı, geliştirilmiş ve çapraşık yapılı alıcı çeşidi.
3056tecimsel televizyonTV. Kamu kuruluşu niteliği taşımayan, kazanç amacıyla çalışan, elden geldiğince geniş izleyici yığınına ulaşabilecek niteklikte izlenceler yayınlayan, genellikle tanıtı geliriyle beslenen özel girişim televizyonu.
3057tek 8Sinema Alıcıda doğrudan doğruya 8 mm olarak kullanılan 8 mm'lik film çeşidi.
3058tek 8 alıcıSinema Tek 8 filmi kullanabilen alıcı.
3059tek bezemSinema/TV. Bir film ya da televizyon izlencesi boyunca kullanılan, değişmez bezem.
3060tek delikli filmSinema Tek sıra deliği olan film çeşidi. (16 mm'lik filmin seslilerinde, 9,5 mm, 8 mm ve büyük 8 mm'lik filmlerde tek sıra delik bulunur).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir