Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3211tetikli sapSinema Elde sıkıca tuttuktan sonra işaret parmağının yetişebileceği yerde tetik biçiminde düğmesi bulunan sap çeşidi.
3212TheataramaSinema 1964 New York Dünya Sergisi'nde sunulan bir çember görüntülük işlemi.
3213ThrillaramaSinema Bir geniş görüntülük işlemi.
3214tınıSinema/TV. Bir sesin, kendisini oluşturan çalgıdan ya da araçtan aldığı ve öbürlerinden ayırt ettiren özellik.
3215tıp sinemasıSinema Tıp konusunda araştırma ve uygulama filmleri gerçekleştirmekle uğraşan sinema kolu.
3216tıp televizyonuTV. Tıp çalışmalarını, özellikle ameliyatları ilgililere aktaran televizyon kolu.
3217tıpkılıkSinema/TV. Bir ses okuma dizgesinin yinelenim duyarlığının ölçüsü. (12.000 Hz'e kadarki yinelenimleri bozulmaya uğratmadan verebilen ses okuma dizgeleri bu nitelikte sayılır).
3218tırnakSinema Alıcı ve göstericide filmin aralı devinimine bağlı olarak çalışan, filmdeki deliklere girerek ya filmin pencere önünde düzgün durmasını ya da aralı devinim düzeneğine bağlı olarak bir resim boyu ilerlemesini sağlayan madenden çıkıntılar. (Buna göre tutucu ve yürütücü tırnak çeşitleri vardır.)
3219tipSinema/TV. Bir topluluktaki belirli özellikleri taşıyan bir kimseyi, bilinen kalıplar içinde yansıtan oyun kişisi.
3220tiplemeSinema/TV. Belirli bir tipin tüm çapraşık özelliklerini, bunu en iyi, en rahat, en inandırıcı yoldan yansıtabilecek kişiyle canlandırma.
3221titremSinema/TV. 1. Bir sesin diklikle belirlenen özelliği. 2. İki ses arasındaki aralığı ölçmede kullanılan birim.
3222titrem ayarıSinema/TV. Ses aygıtlarında, seslendirme aygıtlarında ve almaçlarda titremin düzenlenmesi için yapılan ayar.
3223titremeSinema/TV. 1. Sinema ya da almaç görüntülüğünde resmin sürekli olarak hafifçe kıpırdaması biçiminde ortaya çıkan durum. 2. Bir filmin ya da mıknatıslı ses kuşağının seslendirme ya da okuma aygıtındaki geçişinde düzensizlikten dolayı sesin bozulması.
3224tiyatro filmiSinema 1. Görünçlüklenen bir oyunu olduğu gibi ya da bu düzene çok yakın biçimde aktaran film. 2. Sinema özelliklerinden çok tiyatro özellikleri taşıyan, tiyatro uygulayımıyla gerçekleştirilen film.
3225Todd-AOSinema Cinerama'nın üç ayrı alıcı, film ve göstericisi yerine tek alıcı, film ve gösterici kullanan çevirimde 65 mm'lik negatif, gösterimde 70 mm'lik pozitif eşleme dayanan bir geniş görüntülük ve ruhsal üçboyutlu işlemi. (Todd, yapımcı Michael Todd'un soyadı, "AO" da Todd'la ortaklık kuran "American Optical"ın kısaltmasıdır).
3226ton kertelenmesiTV. Siyah-beyaz televizyonda resmi oluşturan ve siyahtan beyaza dek uzanan tonların durumu.
3227toplaçTV. Bir ikonoskopun mozağinden çıkan ikincil elektronları toplayan artı uç.
3228toplayıcı ışıldakSinema/TV. Dar bir alana çok güçlü ışık yöneltebilen işlik ışıldağı 200 W'lık- 10kW'lık ışıldak çeşidi.
3229toplu çekimSinema/TV. Bir yerin uzaktan çevrilmiş görüntüsünü veren çekim.
3230toplu ışıkSinema/TV. Belirli bir alanı aydınlatmak üzere kullanılan ışık. Dağınık ışık karşıtı.
3231toplumsal filmSinema Konu olarak toplumsal bir sorunu ele alıp işleyen, aydınlatan, çözüme ulaştırmaya çalışan film çeşidi.
3232topraklamaSinema/TV. Bir iletken ile toprak (yerkabuğu) arasında elektriksel bağlantı kurma.
3233toptan kiralamaSinema Belli filmleri kiralamak isteyen kimsenin, bunlarla birlikte kendi seçmediği ya da nitelikçe öbürlerinden düşük başka filmleri de kiralamak zorunda bırakılmasına dayanan, iyi filmlerle birlikte kötülerini de sürmek için başvurulan yasadışı bir kiralama yöntemi.
3234Totalscopefjng. Totalscope] [Alm. Totalscope] Sinema İtalya'da geliştirilmiş, sıkıştırmaca dayanan bir geniş görüntülük işlemi.
3235TotalvisionSinema Fransa'da geliştirilmiş, sıkıştırmaca dayanan bir geniş görüntülük işlemi.
3236törel bölümlemeSinema Uluslararası Katolik Sinema Kurumu'nun her film için yaptığı ve katoliklerin uymasını istediği bölümleme.
3237transistorSinema/TV. Yarı iletken özdekler arasındaki bağlantıların sağladığı özellikler yardımıyla, elektrik imlerini tıpkı radyo ışıtacı gibi yükseltebilen yarı iletken aygıt.
3238transistorlu almaçTV. Radyo ışıtacı yerine transistorla çalışan almaç.
3239triasetat tabanSinema Selüloz triasetattan yapılma, sıcağa en dayanıklı yanmaz taban çeşidi.
3240TrinitronTV. Japonya'daki Sony ortaklığının geliştirdiği renkli televizyon almaç ışıtacı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir