Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3241TRTbk. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
3242Trucabk. optik basım aygıtı
3243TruecolorSinema 1948'de piyasaya sürülen, iki renkli, çıkarmalı renkli film işlemi.
3244tungsten halojen ışıtaçSinema/TV. İçine halojen (iyodin ya da bromin) konularak geliştirilmiş tungsten ışıtaç.
3245tungsten ışıtaçSinema/TV. İçi boşaltılmış ya da gaz doldurulmuş bir ışıtaç içinde tungsten telinden oluşan ışıtaç.
3246turizm filmiSinema Bir ülkenin turistik özelliklerini tanıtmak amacıyla çevrilmiş film.
3247tutmaSinema/TV. Bir resmi, kendinden önceki ya da sonraki resmin durumuna tıpatıp uygun duruma yerleştirme.
3248tutturma çubuğuSinema Canlandırma masasında saydam yaprakların tam çakışmasın sağlayacak biçimde yerleştirilmesinde kullanılan ve üzerinde ölçün dişler bulunan çubuk.
3249tutturmalıkSinema 1. İki filmin uç uca getirilerek yapıştırılmaksızın geçici olarak birleştirilmesini sağlayan, film eninde, iki yanında delikler bulunan mukavva, selüloit ya da madenden parça. 2. Film üzerindeki resim ya da ses yolunun yitime uğramaksızm birleşmesini sağlayan yapıştırıcı kuşak.
3250tutucu tırnakSinema Filmin çeşitli sinema aygıtlarındaki aralı devinimi sırasında, deliklerine girerek tutan ve pencereyle tam çakışmasını, düzgün durmasını sağlayan devinimli çıkıntı.
3251tüm haklarSinema Film dağıtımında, bir filmin bütün haklarıyla birlikte verilmesi durumu.
3252tüm kuşak dalgalığıTV. Bir kuşaktaki bütün olukları alabilecek yapıdaki dalgalık.
3253tümler maketSinema Tutumsal nedenlerden dolayı bütünü yapılmamış bir bezemin eksik kalan bölümünü gösteren, alıcıdan belirli bir uzaklığa yerleştirildiğinde, gerçek bezemin eksik bölümünü bütünleyen çok ufak maket.
3254tümler renklerSinema/TV. Eşit ölçüde üst üste bindirildiklerinde beyaz rengi veren iki renk.
3255tümleşik devreSinema/TV. Genellikle bir silikon kırılcacığından yarı iletkene katılmış pek ufak, çok dayanıklı ve kendi başına bir dizge oluşturabilen minielektronik devre.
3256tümselmeSinema Filmin alıcı penceresi önünde tümsek yapması, bunun sonucunda görüntünün bulanıklaşması.
3257türbk. sinema türleri
3258Türkiye Radyo-Televizyon KurumuTRT TV. Türkiye'de 1961 Anayasasına göre, 24.12.1963 gün, 359 sayılı yasayla kurulan, radyo ve televizyon yayınlarının tekelini elinde bulunduran, bu yayınları yürütmekle görevli, tüzel kişiliği olan, özerk, kamu iktisadi teşekkülü. (Ancak, kurumun özerkliği, 29.2.1972 gün, 1568 sayılı yasayla kaldırılmıştır. TRT'de televizyon çalışmaları, doğrudan doğruya Genel Müdüre bağlı olan TRT Televizyon Dairesi'nce yürütülür. Birinci Beş Yıllık Plan dönemi olan 1962-1967 arasında Türkiye'de televizyon kurulması öngörülmediği halde, televizyon çalışmaları Batı Almanya'nın uygulayımsal yardım çerçevesinde verdiği televizyon araç ve gereçleriyle 1966'da Ankara'da kurulan ufak bir televizyon işliğiyle başladı. 1968 yılı sonuna dek kapalı yayın biçiminde sürdürülen ve televizyoncu yetiştirmeyi amaçlayan çalışmalardan sonra, 31.12. 1968'de TRT Ankara Televizyonu'nun açık yayına geçmesiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyonu'nun dışında Türkiye'de ilk kez televizyon yayınları başladı).
3259TVbk. televizyon
3260U belgesiSinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, herkesin görebileceği filmlere verdiği belge. ("U", "universal": evrensel kısaltmasıdır).
3261ucaylamaSinema/TV. 1. Bir ışık demetini ucaylanmış duruma getirme. 2. Elektromıknatıs dalgaların ışınımına belirli bir yön verme.
3262ucaylama süzgeciSinema/TV. Parlak yüzeylerin yansımasından doğan etkiyi azaltmakta kullanılan süzgeç çeşidi.
3263ucaylanmaTV. Radyo ve televizyon yayınlarında, yayın gücünde yitime yol açmamak amacıyla, elektromıknatıs dalgaların ışınımına verilen yön.
3264ucaylanmış ışıkSinema Işık demetini yalnız bir ya da birkaç düzlemde bırakıp öbür düzlemlerde tutma niteliği taşıyan doğal özdeklerden (turmalin, kalsit) ya da sentetik araçlardan (ucaylayıcı gözlük) geçirmek yoluyla belirli bir düzlemde yol alması sağlanmış ışık.
3265ucaylayıcıSinema Ucaylayıcı özellik taşıyan özdek.
3266ucaylayıcı gözlükSinema Ucaylama temeline dayanan üçboyutlu sinema işlemlerinde izleyicinin taktığı, camları ucaylayıcılardan oluşan gözlük.
3267Sinema/TV. 1. Bir elektrik bağlantısının yapıldığı nokta. 2. Akımın bir aygıta giriş ve çıkış noktası.
3268UÇ.bk. uzak çekim
3269uç değiştirmeTV. Bir alıcı ya da film yayın aygıtından gelen televizyon iminin olağan elektriksel ucunun değiştirilerek, almaç görüntülüğünde negatif bir görüntü sağlayan elektronik televizyon hilesi. (Ayrıca, bundan yararlanarak, negatif bir film, film yayın aygıtında uç değiştirmeyle oynatılırsa, pozitif eşleme gerek kalmaksızın, pozitif görüntü verir).
3270uç uca yapıştırmaSinema Herhangi bir resmin yitirilmemesi için, iki film parçasını uç uca getirerek ek çizgisi boyunca bir yamayla birleştirme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir