Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3301uyduTV. 1. İnsanlarca yapılarak bir gökcismi çevresinde yörüngeye yerleştirilen ve dolanması sağlanan uzay aracı, yapma uydu. 2. Yapma uydunun iletişimde, ırakiletişimde kullanılan çeşidi, iletişim uydusu. 3. İletişim uydusunun televizyon yayınlarında da kullanılabilen çeşidi, televizyon uydusu.
3302uydu iletişimiTV. Dünyamızın yapma uyduları yardımıyla sağlanan iletişim.
3303uydu televizyonuTV. Bir yer yayacının aracılığına gerek kalmaksızın doğrudan doğruya bir televizyon uydusundan izlencelerin alınabilmesini sağlayan yayın çeşidi.
3304uydu yörüngesibk. yörünge
3305uygulamanSinema 1. Film yapımının herhangi bir uygulayım kolunda çalışan usta işçi. TV. 2. Televizyonun herhangi bir uygulayım kolunda çalışan usta işçi.
3306uygulayım takımıSinema/TV. Bir filmin çevrilişinde, bir televizyon izlencesinin hazırlanışında çalışan uygulamanların oluşturduğu birlik.
3307uygulayımsal aksaklıkTV. Yayının gerçekleşmesini sağlayan aygıtlardaki bozukluktan dolayı yayının bozulması, niteliğinin düşmesi ya da kesilmesi durumu.
3308uygulayımsal aksaklık resmiTY. Uygulayımsal aksaklığı izleyicilere duyurmak için kullanılan saydam resim.
3309uygulayımsal onarımSinema Filmlerde dış etkilerden doğan fiziksel ya da kimyasal bozuklukları, eksiklikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan işlemler.
3310uygun çerçevelemeSinema/TV. Herhangi bir film görünçlüğünün, başka bir çerçeve oranında gösterildiğinde, önemli bölümleri yitirilmeyecek biçimde düzenlenmesi.
3311uyuşumSinema/TV. 1. İki çekim arasında anlam, devinim, ışık, bezem, donatım, oyun, yön, renk, vb. yönlerden aykırılık olmaması durumu. 2. İki çekimin, izleyicide, birbirinin tümleyicisi olduğu duygusunu uyandıran özellik. 3. İki çekimi birleştirirken gözetilen ortak öğelerin sağladığı sonuç. Uyuşumsuzluk karşıtı.
3312uyuşumsuzlukSinema/TV. Çekimler arasındaki uyuşumun sağlanamamasından ya da sonradan tamamlanmak üzere eksik bırakılmasından dolayı iki çekim arasında uyuşum eksikliğinden doğan durum.
3313uzak çekimSinema/TV. Bir yerin kule, tepe, uçak, vb. yüksek noktalardan ve çok uzaktan alınmış çekimi.
3314uzaklıkSinema/TV. 1. Alıcının merceği ile konu arasındaki uzaklık. Sinema 2. Göstericinin merceği ile görüntülük arasındaki uzaklık.
3315uzaklıkölçerSinema/TV. Bir konunun alıcı merceğine uzaklığını bulmakta kullanılan aygıt.
3316uzaktan yönetmeSinema 1. Bir alıcının uzaktan çalıştırılabilmesi durumu. TV. 2. Almaçların açılıp kapanmasının, oluk seçiminin, çeşitli ayarlamaların uzaktan yapılabilmesi durumu. 3. Bir alıcının uzaktan çalıştırılabilmesi durumu.
3317uzaktan yönetme aygıtıSinema 1. Bir alıcının uzaktan çalıştırılabilmesini sağlayan aygıt. TV. 2. Bir almacın uzaktan çalıştırılabilmesini sağlayan aygıt 3. Bir alıcının uzaktan yönetilmesini sağlayan aygıt.
3318uzaktan yönetme yuvasıSinema/TV. Alıcı ya da almaçta uzaktan yönetme aygıtının bağlandığı yuva.
3319uzatma ekiSinema Çok ufak konuların yakından ve büyük görüntülerini saptamak için, mercek yuvası ile mercek arasına yerleştirilen ve odak uzunluğunu artıran maden boru.
3320uzay yayacıTV. Uzayda yayaç işlevi yüklenen, yeryüzündeki bir yayaçtan aldığı televizyon imlerini yeryüzündeki bir başka yayaca aktaran uydu.
3321uzun çekimSinema/TV. Uzunluğu, süresi çok olan çekim.
3322uzun dalga, UDTV. Radyo yayınlarına ayrılan 2-12 km (150-250 kHz) arasındaki dalga uzunlukları.
3323uzun filmSinema 2.000-3.500 m arasındaki 35 mm'lik film tecimsel filmlerin olağan uzunluğu. (AET ölçülerine göre, uzunluğu en az 1.600 metre olan 35 mm'lik film).
3324uzun odaklı mercekSinema/TV. Uzaktaki konuların yakın görüntülerini elde etmekte kullanılan, odak uzunluğu olağanın üstünde mercek.
3325uzunlukSinema Bir filmin uzunluk birimiyle (metre ya da ayak) belirtilen boyu.
3326uzunluk sayacıbk. sayaç
3327üç elektron toplu ışıtaçTV. Üç elektron topu bulunan renkli almaç ışıtacı.
3328üç ışıtaçlı alıcıTV. Renkli televizyonda her biri birincil renklerden birini alan üç ayrı ışıtaçtan oluşmuş renkli televizyon alıcısı.
3329üç kuşakSinema Bazı renkli film işlemlerinde kullanılan, üç ayrı taban üzerindeki üç ayrı özellikte kuşaklar.
3330üç kuşak alıcısıSinema Üç kuşak kullanılan renkli işlemlerde bu üç kuşağı aynı anda kullanılabilecek yapıdaki alıcı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir