Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3541yayın bozulmasıbk. bozulma
3542yayın eşlemiSinema/TV. Televizyonda film yayınında iyi bir sonuç elde edebilmek için, bu yayının özelliklerine uygun olarak hazırlanmış eşlem.
3543yayın kesilmesiTV. Yayının herhangi bir aksaklıktan dolayı kısa ya da uzun süre verilememesi durumu.
3544yayın merkeziTV. Bir ya da daha çok verici yayacı, bunlardan oluşan ağı besleyen merkez. (Yayın merkezi, televizyon ağı içinde yer alan öbür vericilerin tüm izlencesini ya da bu izlencenin en önemli bölümlerini yayar).
3545yayın ölçünleriTV. Televizyon yayınları ve çeşitli televizyon dizgeleri için ulusal ve uluslararası kuruluşlarca saptanmış ölçünler.
3546yayın öncesiTV. Herhangi bir izlencenin, herhangi bir gerecin (film, fotoğraf, saydam resim, vb.) yayına hazır bulundurulduğu süre.
3547yayın süresiTV. Herhangi bir televizyon izlencesinin başlaması ile sona ermesi arasındaki süre.
3548yayın tarihiTV. Bir izlencenin yayınlanacağı gün ve saat.
3549yayın uydusuTV. Yalnız yansıtıcılıkla yetinmeyerek, yeryüzünden aldığı elektromıknatıs dalgaları yükselttikten, taşıyıcı yinelenimi değiştirdikten sonra yeniden yeryüzündeki başka bir yayaca gönderebilen uydu. Yansıtıcı uydu karşıtı.
3550yayındaTV. Herhangi bir izlencenin yayınlanmakta olduğunu ya da herhangi bir televizyon yayın aracının yayın için çalışmakta olduğunu belirten deyim.
3551yayındırıcıSinema/TV. Işığın yayınımını sağlamak amacıyla ışık kaynağının önüne konan, ışığı yumuşatmakta kullanılan çeşitli yapıda yüzeyler.
3552yayındırıcı ışıldakSinema/TV. Işığı hem belirli bir noktaya yönelten hem de yayındıran ışıldak çeşidi.
3553yayındırıcı kanatSinema/TV. Işık kaynağının yanlarında bulunan, açılıp kapanarak ışığın biçimini düzenleyen yayındırıcı yüzey.
3554yayındırıcı örtüSinema/TV. Yarı saydam özdekten yapılan, böylelikle ışığın bir bölümünü kesip bir bölümünü yansıtan, yayındırıcı ile ışık örtüsü arasında ortalama bir etki yapan ışık örtüsü çeşidi.
3555yayınımSinema/TV. Bir ışık demetinin hava moleküllerine, toz parçacıklarına, pürüzlü yüzeylere çarparak gelişigüzel dağılması olayı.
3556yayınlamakTV. 1. Resim ve ses imlerini televizyon almaçlarının izleyebileceği biçimde, elektromıknatıs ışımayla yaymak. 2. Bir izlenceyi televizyonla yaymak.
3557yayınmış ışıkSinema/TV. Yayınıma uğramış ışık.
3558yaylı askıSinema/TV. Işık kaynaklarının tutturulduğu ve yalnızca çekip itmekle yüksekliği kolayca düzenlenebilen askı çeşidi.
3559yaymaçSinema Sıkıştırmacın iki yandan sıkıştırdığı resmi yeniden olağan boyuna geçirebilen mercek.
3560yaymaçlı gösterimSinema Göstericiye yaymaç takılarak, gösterim eşlemindeki sıkıştırılmış resmi olağan biçimine sokarak yapılan gösterim.
3561yazarSinema 1. Sinemanın herhangi bir dalında (oyunluk, eleştiri, tarih, vb.) yazarlık yapan kimse sinema yazarı. TV. 2. Televizyonun herhangi bir dalında (oyunluk, eleştiri, tarih, vb.) yazarlık yapan kimse televizyon yazarı.
3562yazıSinema/TV. Görüntüde yer alan, fakat görünçlüğün bir parçası olmayan her çeşit yazıyı anlatır terim.
3563yazı desteğiSinema/TV. Yazının düzgünce saptanması için alıcı önüne konan ve üzerine yazı yerleştirilen destek.
3564yazı görüntülemeTV. Yazılı bilgileri istenildiği anda televizyonda izlemeyi sağlayan yöntemlerin genel adı. (İzleyicinin almaca bağlı ve üzerinde düğmeler bulunan bir aygıtın düğmelerine basarak hava durumu, son haberler, borsa haberleri, spor karşılaşmaları ya da at yarışlarının sonuçları, uçak, vapur, tren tarifeleri, vb. bilgileri görüntülükte izleyebilmesini sağlayan bu yöntemler, değişik ülkelerde "Ceefax", "Oracle", "Prestel", "Viewdata", "Titan", "Captains", vb. gibi tecim adlarıyla da tanınmaktadır).
3565yazı kartonuSinema/TV. Üzerine yazı yazılan karton. (Televizyonda ölçün yazı kartonu 25,5 x 30,5 cm boyutundadır).
3566yazıcıSinema Bir filmin yazılarını hazırlayan, yazıcı aygıtı kullanan kimse.
3567yazıcı aygıtSinema Bir filmin yazılarının film üzerine basılmasını sağlayan aygıt.
3568yazılamaSinema Bir filmin yazılarını görüntü biçiminde gerçekleştirme işi.
3569yazılama masasıSinema Bir filmin yazılarının alıcıyla saptanmasında kullanılan özel yapıdaki masa.
3570yazın izlencesiTV. 1. Yazının çeşitli dallarını tanıtmak, yaymak amacıyla hazırlanan izlence. 2. Yazın ürünlerinin sergilendiği izlence.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir