Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3661yukarıya kaydır!TV. Alıcı yönetmenine, yukarıya kaydırma için verilen komut.
3662yukarıya kaydırmaSinema/TV. Düşey kaydırmanın yukarıya doğru olanı.
3663yumuşakSinema/TV. Görüntünün karanlık bölümlerinden aydınlık bölümlerine geçişin keskin olmaması, sertlik ile yavanlık arası.
3664yumuşak aydınlatmaSinema 1. Sinema salonunda gösterim sırasındaki aydınlatma. TV. 2. Televizyon izlenirken göz sağlığı için gerekli oda aydınlatması.
3665yumuşak ışıkSinema/TV. Konunun dağınık ışık kaynaklarıyla aydınlatılmasından dolayı gölge ile ışığın birbirine karıştığı durum. Çiğ ışık karşıtı.
3666yumuşak odakSinema/TV. Merceği belli belirsiz odak dışına kaydırarak görüntüde tatlı bir bulanıklık sağlama.
3667yumuşak odaklı mercekSinema/TV. Yumuşak odağı sağlayabilen özel mercek.
3668yuvarsal sapınçSinema/TV. Bir konudan gelen ışınların, aynı odak noktasında kesişmemelerinden dolayı görüntünün kenarlarında seçikliğin bozulması biçiminde ortaya çıkan mercek kusuru.
3669yüksek gerilimSinema/TV. Yüzlerce volttan oluşan gerilim.
3670yüksek görüş noktasıSinema/TV. Bir alıcının, orta boyda bir insanın göz düzeyinden yukarıda bulunduğu durum. Alçak görüş noktasının karşıtı.
3671yüksek seçiklikTV. Satır sayısı, çok iyi bir seçiklik sağlayacak kadar çok olan yayın ölçünü.
3672yüksek yeğinlikli ışık yayıSinema İçinde çeşitli tuzlar bulunduğundan olağanın çok üstünde akım geçirebilen, dolayısıyla ışık yeğinliği artan ışık yayı.
3673yüksek yeğinlikli kömürSinema Yüksek yeğinlikli ışık yayında kullanılan kömür çeşidi.
3674yüksek yinelenim katıTV. 1. Almaçtan gelen imi yükselten kat dalgalığın aldığı imin ulaştığı ilk kat. 2. Verici yayaçta, kuvarslı salınım üretecinin oluşturduğu yüksek yinelenimli akımın gücünü yükselten kat.
3675yüksek yinelenim, YYTV. 3.000-30.000 kHz arasındaki radyo yinelenimi.
3676yükseklik ayarıTV. Almaç görüntülüğündeki resmin alt ve üstünde siyahlık gözükmemesi için yapılan, resmin tam görüntülük yüksekliğini kaplamasını sağlayan ayarlama.
3677yükseklik ayarı düğmesiTV. Yükseklik ayarını sağlayan düğme.
3678yükselteçSinema/TV. 1. Ayrı bir kaynaktan güç alan ve içinden geçen elektriksel imin gücünü artıran elektronik aygıt. 2. Bunun, ses imlerinin gücünü artırıcı çeşidi ses yükselteci.
3679yükseltmeSinema/TV. 1. Elektronik aygıtlarda yüksek erke gerektiren çeşitli örgenlere gönderilmek üzere, bir elektrik akımının gerilim ya da yeğinliğini artırma işlemi. 2. Yayın sırasında çok zayıflamış olan imin, varış noktasında güçlendirilmesi işlemi.
3680yürür köprüSinema/TV. Alıcıyla birlikte birkaç kişiyi de kaldıran ve çok çeşitli, çapraşık devinimleri gerçekleştirebilen en büyük işlik vinci.
3681yüzde yüz sözlü (film)Sinema Sesli sinemanın ilk yıllarında yalnız bazı bölümleri değil tümü sözlü olan filmleri anlatır terim.
3682YY.bk. yüksek yinelenim
3683zamandaş gelişimSinema Birbiriyle ilişkili iki ya da daha çok olgunun ve parçalarının aynı zamanda ortaya çıktıklarını belirtecek yolda anlatılması yöntemi.
3684zamandaş renk işlemiTV. Alt taşıyıcının her an iki ayrı renklilik bilgisi taşıyacak biçimde değiştirime uğramasıyla ortaya çıkan renkli televizyon işlemi. Almaşık renk işleminin karşıtı.
3685zamkSinema Filmin yapıştırılmasında kullanılan sıvı yapıştırıcı.
3686zarSinema/TV. Sestoplarda, sesyayarda üzerine gelen ses dalgaları ya da elektrik akımına uygun titreşimler yapan parça.
3687zarfSinema/TV. Değiştirime uğramış bir dalganın en uç bölümlerini yani genliğin üst bölümlerini gösteren eğri.
3688zemberekSinema Ekseni çevresinde döndürülüp sıkıştırıldıktan sonra eski durumuna gelirken bir iş, bir devinim sağlayan çelik yay.
3689zemberekli alıcıSinema Zemberekli motorla çalışan eski tür alıcı.
3690zemberekli motorSinema Zemberekle çalışan motor çeşidi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir