Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
481birlikte çevirimSinema Ses ile resmin aynı anda, aynı kuşak üzerine alınması. Ayrı çevirimin karşıtı.
482bitişSinema Bir filmin sona erişini gösteren, filmin sonunda yer alan görüntüler bu görüntülerin ortaya koyduğu belirli durum.
483bitiş ayrımıSinema Bir filmde, bitişi oluşturan görünçlüklerin tümü bu görünçlüklerden oluşan ayrım.
484bitiş çekimiSinema Bir filmin sonunda yer alan çekim filmi sona erdiren çekim.
485BoÇbk. boy çekimi.
486borulu askıTV. İşlik tavan yüksekliğine göre tabandan 3-6 m yukarıda, birbirine koşut ya da çapraz olarak bağlanmış borulardan oluşan ve aydınlatma araçlarının tutturulduğu ızgara.
487boş filmSinema Alıcıda ya da basım aygıtında kullanılmamış, duyarkatı ışıkla etkilenmemiş film.
488boş ses kuşağıSinema Alıcıda kullanılmamış ses kuşağı ses yolu kullanılmamış kuşak. Dolu ses kuşağının karşıtı.
489boş ses yoluSinema Ses yolu kullanılmamış kuşak. Dolu ses yolu karşıtı.
490boşalmaSinema/TV. 1. Bir yoğunlaçta biriken elektrik yükünün bir dış devreye verilmesi. 2. Bir pilde biriken kimyasal erkenin elektrik erkesine dönüşmesi.
491boşluk düzeyiTV. Beyaz doruğunun yüzdesi olarak bazı yayın ölçünlerinde % 25-30, bazılarında da % 75'te yer alan düzey.
492boşluk imiTV. Birbirini izleyen iki satır ya da iki alan arasında verilen ve yararsız akımları ortadan kaldırarak boşluğu sağlayan im satır boşluğu imi ve alan boşluğu imi olarak iki çeşittir.
493boşluk süresiTV. Satır başı ya da alan başı yapılması için boşluğa verilen süre.
494boşlukta kesmeTV. Bir resim kaynağından öbürüne, alan boşluğu sırasında geçme.
495boySinema 1. Herhangi bir filmin, iki kenarı arasında kalan uzunlukla yani eniyle belirtilen büyüklüğü. (Belli başlı film boyları şunlardır: 8 mm, büyük 8, 9,5 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm. Film alıcı ve göstericileri de bu boylara göre belirlenir). TV. 2. Bir televizyon almacının, görüntülüğünün köşegen uzunluğuyla belirtilen büyüklüğü. (Bugüne değin ölçün bir televizyon boyu belirlenmemiştir. Çeşitli ülkelerde, genellikle en küçükten en büyüğe doğru sıralanan başlıca boylar (köşegen uzunlukları) şöyledir: 7,5 cm, 13 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 41 cm, 43 cm, 44 cm, 48 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm, 63 cm, 65 cm. Bu boylar, genellikle, cep televizyonu, el televizyonu, taşınabilir televizyon, salon televizyonu olarak kümelendirilir. En çok kullanılan boylar 44 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm'dir).
496boy çekimi, BoÇSinema/TV. Bir insanı boylu boyunca çerçeveleyen büyüklükte çekim.
497boyacıSinema/TV. Bezemleri boyayan kimse.
498boyalı tabanSinema Siyah-beyaz filmin basımında bazı görünçlüklerde renk etkisi sağlamak amacıyla kullanılan tabanı boyalı boş film.
499boyamaSinema Filmin herhangi bir renge elle boyanması işi. (Renkli film çıkmadan önce, seyirci üzerinde etki uyandırmak amacıyla bazı görünçlükler çeşitli renklere boyanırdı. Boyamada pozitif görüntü tek renge boyanır böylelikle görüntünün saydam bölümleri renkli olduğu halde saydamsız bölümleri değişmez. Renklendirmenin karşıtı).
500boyanmış filmSinema Elle boyanan filmin durumu.
501boyunTV. Almaç ışıtacının koni biçimindeki bölümünden sonra gelen ve tarayıcı demetin oluşmasını sağlayan artıuç, elektron topu, Wenhelt borusunun yer aldığı ince bir boruyu andıran bölümü.
502boyun sestoplarıSinema/TV. Bir askıyla boyna asılan ve gizlenen ufak sestoplar çeşidi.
503bozumSinema/TV. 1. Görüntüde belirli bir etki sağlamak amacıyla, biçimbozucu mercek ya da başka araçlarla nesnelerin gerçek görünüşlerini değiştirme. 2. Sesin, özel bir etki sağlamak amacıyla, gerçektekinden başka biçimde, nitelikte verilmesi.
504bölge yayacıTV. Ana yayın yayaçlarından ayrı olarak bölge gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulmuş ufak taşra yayacı.
505bölgesel izlenceTV. Belirli bir bölgenin özellikleri göz önünde tutularak bu bölge için hazırlanmış izlence çeşidi. Merkez izlencesinin karşıtı.
506bölüntülü filmSinema Konusu bir öncekinin devamı olan, aynı kişilerce oynanan, piyasaya aynı anda ya da çok kısa aralıklarla sürülen, birkaç uzun filmden oluşan sinema yapıtı.
507BSI duyarlığıSinema Film duyarlığını belirtmek amacıyla İngiliz Ölçünler Enstitüsü'nce uygulanan bir yöntem bu duyarlık, ASA duyarlığıyla aynıdır.
508BSI ölçünleriSinema/TV. İngiliz Ölçünler Enstitüsü'nce sinema ve televizyon alanında saptanan ölçünler.
509budamaSinema Yapıştırmaya başlangıç olarak filmin kesilmesi.
510bulamklaştırmaSinema/TV. Konunun odak dışı kılınmasıyla görüntüye bulanık bir görünüş sağlama.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir