Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
541canlandırıcı yardımcısıSinema Canlandırıcının çalışmalarında yardımcı olan kimse.
542canlandırmaSinema Tek tek resimleri ya da devinimsiz nesneleri gösterim sırasında devinim duygusu verebilecek biçimde düzenlemek ve filme aktarmak işi.
543canlandırma filmiSinema Canlandırma yöntemiyle gerçekleştirilmiş film.
544canlandırma hileleriSinema Sinema hilelerinin canlandırma yöntemiyle yapılanları.
545canlandırma masasıSinema Canlıresimlerin çevrilmesinde, tek tek resimlerin gerektiği biçimde saptanmasını sağlayan, düşey bir eksen üzerinde yukarıya aşağıya sürülebilen canlıresim alıcısıyla donatılmış, çeşitli devinimleri ve işlemleri gerçekleştirebilen masa.
546canlandırma sinemasıSinema Canlandırma filmleri gerçekleştiren sinema kolu.
547canlandırma yöntemleriSinema Canlandırmada çeşitli işlem ve gereçlere uygulanan, değişik canlandırma türlerinin, çeşitlerinin oluşmasını sağlayan yöntemler: Canlıresim, kukla filmi, gölge filmi, alıcısız film, iğneli yüzey, sarkaçlı film, vb.
548canlı çizemSinema Herhangi bir nesnenin yapısını, işleyişini göstermek amacıyla canlandırma yöntemine göre yapılmış, devinimli çizgi resim.
549canlı çizgilerTV. Canlandırmanın, televizyonda çizgilere, biçimlere, yazılara uygulanan özel yöntemi.
550canlı yayınTV. Daha önceden herhangi bir gereç üzerine saptanmamış, işlikte ya da işlik dışında gerçekleştirildiği, alıcıyla saptandığı anda yayına verilen izlenceler için kullanılan terim. Dolaylı yayının karşıtı.
551canlıresimSinema Bir devinimi parçalarına ayırıp bunların tek tek yapılan resimlerinin yine alıcıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve canlandırma sinemasının en önemli, en yaygın olan çeşidi.
552canlıresim alıcı yönetmeniSinema Canlıresim alıcısını kullanan kimse.
553canlıresim alıcısıSinema Canlıresim çeviriminde kullanılan özel yapıda alıcı.
554CCIR ölçünleriTV. Uluslararası Radyo İletişimi Danışma Kurulu'nun radyo-televizyon alanında saptadığı ölçünler.
555cep sinemasıSinema Genellikle 100-600 arası izleyici alabilecek boyda sinema.
556cep televizyonuTV. Boyu genellikle 7,5 cm olan, cepte taşınabilecek boyda almaç.
557CIE yöntemiSinema/TV. Uluslararası Aydınlatma Kurulu'nca renkölçümü alanında saptanan uluslararası ölçünler ve bu ölçünlere göre çeşitli renklerin sağlanmasında uygulanan yöntem.
558cılız ana ışıkSinema/TV. Ana ışığın, dar bir alanı aydınlatacak biçimdeki durumu. (Bu durumda görünçlüğün büyük bir bölümü karanlık ya da yarı aydınlık görünüş alır).
559cıva buğulu ışık yayıSinema Genellikle basım aygıtlarında, işlik aydınlatmasında, bazen de 35 mm'lik göstericilerde kullanılan, yüksek yeğinlikli ışık kaynağı.
560cıva buğulu ışıtaçSinema/TV. İçi cıva buğulu ve elektrik akımı geçirilince mavimtırak ışık veren cıva buğusuna kadmiyum eklenerek mavimtırak rengi giderilmek yoluyla sinema ve televizyonda ışık kaynağı olarak kullanılan ışıtaç.
561CinecolorSinema 1935-55 yılları arasında kullanılan, bir renkli film işlemi.
562CinemaScope 55Sinema CinemaScope'un 1964'te piyasaya sürülen ve 55 mm'lik negatif filme dayanan çeşidi.
563CinemaScope, CSSinema Bir geniş görüntülük ve üçboyutlu işlemi. (Sıkıştırmaç temeline dayanır. "Hypergonar" adı verilen bu mercek görüntüyü iki yandan 2:1 oranında basıklaştırır. Böylelikle geniş bir alanın 35 mm'lik film üzerindeki çerçeveye sığdırılmasından sonra, göstericiye takılan ikinci bir mercek (yaymaç), bu sıkıştırılmış görüntüyü gerçek boyuna çevirir. Çerçeve oranı 1:2,55'tir. Bu işlemin CinemaScope 55 adında bir çeşidi daha vardır).
564CinemaScope delikleriSinema Mıknatıslı dört ses yolu bulunan CinemaScope filmlerinin pozitif eşlemlerindeki diş delikleri CinemaScope işlemini geliştiren "20th Century Fox Co." adına dayanarak Fox deliği (foxhole) de denir.
565CinemaScope görüntülüğüSinema CinemaScope filmlerini göstermeye yarayan ve oranı 1:2,66 olan görüntülük (yurdumuzda genellikle bütün geniş görüntülük oranları için bu terim kullanılmaktadır).
566CinemiracleSinema Bir geniş görüntülük ve üçboyutlu işlemi. (Cinerama'nın geliştirilmişi olup, ondaki üç alıcı ve üç göstericiyi kullanır. Ancak göstericiler Cinerama'daki gibi ayrı ayrı üç gösterim odacığında değil, tek gösterim odacığındadır).
567Cinepanoramic, FranscopeSinema Sıkıştırmaca dayanan bir geniş görüntülük işlemi Fransa'da geliştirilen ve Franscope adını da alan bu işlem, 1:2, 33 oranındadır.
568CineramaSinema 1952'de ABD'de ortaya sürülen özel alıcı, özel gösterici ve özel sinema salonu gerektiren bir geniş görüntülük ve üçboyutlu işlemi. (Cinerama alıcısı, mercekleri 27 mm aralıklı üç ayrı alıcının yan yana getirilip eşlemeli çalışmalarına dayanır. Her alıcının merceği, çok geniş bir görünçlüğün belirli bir parçasını saptar. Böylelikle elde edilen üç ayrı film, üç ayrı göstericiyle, özel yapıdaki Cinerama görüntülüğüne yansıtılır. Cinerama'da 35 mm'lik film kullanılır. Ancak resim yüksekliği altı deliği kapladığından, resmin eni iki yandaki deliklere kadar uzanır bundan dolayı bu üç ayrı kuşak yan yana yansıtıldığında, genellikle olağan görüntülüğün altı katı büyüklüğünde görüntü verir. Ayrı bir 35 mm'lik film üzerine alınan mıknatıslı sekiz ses yolu, beşi görüntülük gerisinde, sekizi yanlarda ve salonun arkasında bulunan sesyayarlardan verilir. Böylelikle gerek görüntü gerekse ses yönünden büyük bir derinlik duygusu sağlanır. Bu üç kuşaklı Cinerama'dan ayrı olarak, 70 mm'lik filmi tek göstericide kullanan bir Cinerama çeşidi de geliştirilmiştir. Bundaki çerçeve oranı 1:2,33'tür).
569Cinerama görüntülüğüSinema Cinerama işlemine göre çevrilmiş filmlerin gösteriminde kullanılan 1:2,1 oranındaki özel yapıda görüntülük. (Derinliği 5 m'ye kadar uzanabilen bu içbükey görüntülük, bin kadar yoğruk telin yan yana düşey olarak sıralanmasından oluşur).
570cinsel sömürü filmiSinema Cinsel konuları, ilişkileri izleyicinin cinsel duygularını körüklemek, sömürmek amacıyla ve genellikle en kaba biçimde işleyen film.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir