Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1141eşleme sayısıSinema 1. Görüntü pozitifi ile ses kuşaklarının kenarına kurgu sırasında konan eş sayılar. (Böylelikle bir makaranın başından sonuna dek birer ayak aralıkla sıralanan eşleme imi ortaya çıkar). 2. 16 mm'lik filmlerde, kenar sayısı bulunmadığı ya da okunamadığı vakit basılan sayılar.
1142eşleme üreteciTV. Yatay ve düşey tarama başlatan imler ile eşleme imleri başta olmak üzere, alıcı ile almaçta eksiksiz bir eşlemeyi sağlayan bütün elektriksel komutları üreten araç.
1143eşlemeliSinema Eşlemesi yapılmış (kuşak, film).
1144eşlemeli çevirimSinema Görüntü ile sesin aynı zamanda saptanması durumu.
1145eşlemeli sesSinema 1. Alıcı ile seslendirme aygıtının birbirine bağlı olarak çalıştırılması sonucu ses ile görüntünün birlikte saptanması durumu. 2. Resimle eşlenmiş ses.
1146eşlemeli ses yoluSinema Çevirim sırasında görüntüyle aynı anda eşlemeli olarak saptanmış ses yolu.
1147eşlemeli uyduTV. Yörüngesi eşleğe koşut ve yörünge hızı, dünyanın kendi ekseni çevresindeki dolanmasına eşit olduğundan, yeryüzündeki belli bir noktaya göre hep aynı yerde, devinimsiz, değişmez gibi görünen yapma uydu. Eşlemesiz uydu karşıtı.
1148eşlemelikSinema Eşlemeli olma durumu.
1149eşlemesizSinema 1. Görüntü ve ses kuşakları ya da ses kuşakları arasında eşleme bulunmaması durumu. 2. Gerçekleştirilmiş olan böyle bir eşlemenin bozulmuş olması durumu. Eşlemeli karşıtı.
1150eşlemesiz motorSinema Ses aygıtıyla eşlemeli olarak çalışmayan motor.
1151eşlemesiz ses yoluSinema Eşlemesiz seslendirmeyle saptanmış ses yolu.
1152eşlemesiz seslendirmeSinema Sesin, görüntüden ayrı, tek başına, eşlemesiz alınması durumu.
1153eşlemesiz uyduTV. Eşlemeli uydudan daha az yükseltide bulunan, dolanma süresi daha kısa olan, bundan ötürü yer yayaçlarınca ancak belirli saatler içinde izlenebilen uydu. Eşlemeli uydunun karşıtı.
1154eşlemesizlikSinema Eşlemesiz olma durumu.
1155eşleyiciSinema Aynı eksene bağlı, birlikte dönen, dişli birkaç makaradan oluşan, film kuşakları arasında eşlemeyi sağlamakta kullanılan aygıt.
1156etkenlikSinema Bir ışığın bir duyarkatı etkileme yeteneği.
1157etki süzgeciSinema Alıcı merceğine takılarak, saptanacak görüntüde çeşitli optik etkiler, hileler oluşturan süzgeç çeşidi.
1158etkiciSinema/TV. Etkileri, hileleri gerçekleştiren kimse.
1159etkilerSinema 1. Bir filmin görüntülerinde, doğal kaynakların dışında elde edilmiş sonuçlar. 2. Optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmiş, görüntüyle ilgili ya da gürültü, doğa sesleri gibi sesle ilgili sonuçlar. TV. 3. Benzer sonuçların televizyonda elektronik yöntemlerle gerçekleştirilenleri.
1160etkiler kuşağıSinema Ses etkilerini, gürültüleri taşıyan kuşak.
1161etkiler ses yoluSinema Ses etkilerini taşıyan ses yolu.
1162etkin ışıma gücübk. verici dalgalık gücü
1163etkin satır sayısıTV. Alan boşluğunda yer alan ve resim bilgisi taşımayan satırlar çıktıktan sonra kalan satır sayısı.
1164etkin satır süresiTV. Satır süresinden, satır boşluğu süresi çıktıktan sonra kalan süre.
1165EurovisionTV. Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin televizyon örgütleri arasında kurulan Avrupa Televizyon Birliği. (Amacı, üyeleri arasında televizyon izlencesi alış verişini ve kıtalararası televizyon bağlantısını sağlamaktır. Türkiye bu bağlantıdan ilk kez 1972 Münih Olimpiyatları sırasında yararlanmaya başladı).
1166evirimSinema Bir filmin bazen uğradığı değişiklikler sonunda girdiği çeşitli biçimlerden herhangi birini belirtmek için kullanılan terim.
1167evre değiştirimiTV. 1. Yüksek yinelenimli bir dalganın evresinin, daha alçak yinelenimli bir dalganın gücüyle orantılı olarak değiştirilmesi. 2. Televizyonda, sinüsoidal bir taşıyıcı dalganın evre açısının değiştirilmesi.
1168evrilirSinema Evrilir nitelikteki duyarkatın özelliği.
1169evrilir boş filmSinema Henüz alıcıda kullanılmamış, evrilir duyarkatlı film.
1170evrilir duyarkatSinema Alıcıda kullanılıp işleme sonunda doğrudan doğruya pozitife dönebilen yapıda duyarkat. (İşleme sonunda, konunun, doğadaki görünüşüne uygun resmini verir. Dolayısıyla alıcıda, açındırma aygıtında ve gösterimde hep aynı film kullanılır, arada negatif yer almaz. İşleme sırasında bu duyarkat önce negatife, sonra pozitife döner. Hem siyah-beyaz hem de renkli çeşitleri olan evrilir duyarkat, özellikle özenci sinemasındaki dar filmlere özgüdür).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir