Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1351gezinekSinema İzleyicilerin gösterim başlarında ya da aralarında dinlendiği, sigara içtiği, büfesinden yararlandığı sinema bölümü.
1352giderSinema 1. Bir filmin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü. TV. 2. Biz izlencenin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü.
1353girimlikSinema Bir sinemaya girmek için ödenen para bilet parası.
1354giriş çekimiSinema Sonradan daha yakın çekimler yardımıyla ayrıntıları gösterilecek olan bir yerin çeşitli bölümleriyle bağlantıyı kurmak üzere, bir görünçlüğün başında kullanılan toplu çekim.
1355girişlikSinema Sinemalarda salondan önce yer alan, genellikle gişelerin, tanıtıların bulunduğu genişçe bölüm.
1356gişeSinema Sinema biletlerinin satıldığı yer.
1357gişe birincisiSinema Belirli bir süre içinde en çok gelir sağlayan film.
1358giydiriciSinema İşliklerde baş kadın oyuncuların giyinmesine yardımcı olan kimse.
1359giyinme odasıSinema Oyuncuların soyunup giyindikleri, makyaj yaptıkları oda.
1360giysiSinema/TV. Bir filmde, izlencede kullanılan giyeceklerin tümü.
1361giysi çizelgesiSinema/TV. Bir film, bir yayın boyunca hangi oyuncuların, ne vakit, hangi giysileri giyeceklerini gösteren çizelge.
1362giysi korunağıSinema/TV. İşliklerde giysilerin korunduğu yer.
1363giysi yaratıcısıSinema/TV. Giysi örnekleri çizen, yeni giysi örnekleri yaratan kimse.
1364giysiciSinema/TV. Giysiler üzerinde giysi yaratıcısıyla birlikte çalışan giysi örneklerinin çizimine, bunların gerçekleştirilmesine, denenmesine yardımcı olan belirli bir film, bir yayın için gerekli giysilerin sağlanması, seçilmesi, kullanılmasına bakan kimse.
1365giysili filmSinema Oyuncuların tarihsel giysileri kullandıkları ağırlık noktası, belirli bir çağı giysilerle canlandırmağa dayanan film türü.
1366giysilikSinema Sinemalarda salona girmeden önce palto, manto gibi üstlüklerin bırakıldığı yer.
1367gizli görüntüSinema Alıcıda kullanılan bir duyarkatta ışığın etkisiyle oluşan, fakat gözle görünmesi olanağı bulunmayan, ancak duyarkatın işlemelikte kimyasal işlemlerden geçmesi sonunda görülebilir duruma geçen resim.
1368gizli görüntü yeğinlemesiSinema Bir filmdeki gizli görüntüyü güçlendirmek amacıyla, bu görüntüyü taşıyan filmi, ışıklamadan sonra fakat işlemeden önce özel bir işlemden geçirme.
1369gizli sestoplarSinema/TV. Bir filmin çevrilişinde, bir izlencenin yayınında, başkalarınca görülmeyecek biçimde yerleştirilen, kullanılan sestoplar.
1370gonkSinema/TV. Sinemalarda filmin başlayacağını, televizyonda saat ayarını belirtmede kullanılan, madenden tepsi biçiminde, tokmakla vurulunca ses veren araç.
1371GöÇ.bk. göğüs çekimi
1372göğüs ayağıSinema/TV. Alıcıya destek sağlamak amacıyla ucu göğse dayanarak kullanılan bir tekayak çeşidi.
1373göğüs çekimi, GöÇSinema/TV. Bir insanı göğsünden başının üstüne kadar çerçeveleyen çekim çeşidi.
1374gök görüntülüğüSinema/TV. İşliği çember biçiminde saran ve uygun yolda aydınlatıldığında gökyüzü görünümü sağlayan çok geniş dip bezemi.
1375gök süzgeciSinema Siyah-beyaz filmde, görünçlüğün geri kalan bölümünü etkilemeksizin, göğün mavi bölümlerini koyulaştıran süzgeç.
1376gölgeTV. Almaç görüntülüğünde resmin temel konusunun hem bulunması gereken yerde hem de onun biraz yanında daha soluk olarak çift görünmesi durumu.
1377gölge filmiSinema Varlıkların karaltılarından oluşan gölgelerin canlandırılmasıyla gerçekleştirilen canlıresim çeşidi.
1378gölgeler ve ışıklarSinema/TV. Bir görüntünün aydınlık ve loş bölümlerini, bunların görüntü içinde dağılışını anlatan terim.
1379gölgeli yazıTV. Kenarında asıl yazının gölgesini andıran uzantılar bulunan, üçboyutlu görünüş taşıyan yazı çeşidi.
1380görme keskinliğiSinema/TV. Gözün seçme gücü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir