Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1711İngiliz (belgesel) okuluSinema John Grierson'un önderliğinde kurulan, özellikle 1928-1951 arasında kendini gösteren belgesel film akımı. Çağının önemli sorunlarını insancıl bir yaklaşımla ele alan, bu sorunların günlük yaşamdaki yansımalarını işleyen, bunların kesinlikle çözülmesi gerektiğine izleyicileri inandırmağa çalışan okul. Doğal çevreyi ustalıkla yansıtmak, insanı bu doğal çevre içindeki günlük uğraşılarıyla ele almak, görüntü-ses uyuşumu denemelerine girişmek, kurguyu sesin olanaklarıyla yeniden değerlendirmek, etkileyici bir tartım sağlamak, belgesel filmle öykülü film arasında örgensel bir bağ kurmağa çalışmak bu okulun belli başlı özellikleridir.
1712İngiliz güldürüsüSinema Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonunda büyük bir gelişme gösteren film çeşidi: Hangi yönden bakılırsa bakılsın inanılmayacak, alışılmadık, saçma gibi görünen bir durumu, bir olayı çıkış noktası olarak almak, sonra bunun yol açtığı sonuçları büyük bir ağırbaşlılık, soğukkanlı bir gülmeceyle işlemeye dayanır. Ayrıca, gelenek ve göreneklerin eleştirilmesi, toplumsal yergi, kişilerin ruhbilimsel çözümlenmesi de büyük önem kazanır. Ölülerin, ölüm olaylarının gülmece öğesi olarak çokça kullanılması da bu filmlerin en büyük özelliklerindendir.
1713İngiliz Ölçünler EnstitüsüSinema/TV. İngiltere'de, sinema ve televizyonu da kapsayan ulusal ölçünleri saptamakla görevli kurum.
1714iniş kablosuTV. Verici dalgalığı ya da almacı, yüksek yinelenimli imle besleyen verici dalgalığı vericiye ya da alıcı dalgalığı almaca bağlayan kablo.
1715iri tanecikSinema Taneciğin iri yapılısı. (Bu çeşit tanecikleri olan filmlerin görüntülükteki görüntüleri beneklidir).
1716iri tanecikli görüntüSinema Duyarkatı iri tanecikli olduğundan görüntülükte bu tanecikleri kendini belli eden, benekli görüntü.
1717iriölçek sinemasıSinema Mikroskopla görülebilecek nesneler ile olağan odak uzunluğundaki merceklerin alabileceği nesneler arasında yer alan büyüklükteki varlıkların, başka bir deyişle, büyüteçle görülebilecek boydaki nesnelerin filmini çevirmekle uğraşan sinema kolu.
1718irisSinema Alıcının önünde yer alan, çember biçiminde büyüyüp küçülen, özellikle noktalı açılma-kararmayı gerçekleştirmekte kullanılan örtü çeşidi.
1719iskeleSinema/TV. Düzlüklerde, ışıkların yerleştirilmesi ve ışıkçıların dolaşabilmesi için tavana yakın yükselikte duvarı çepeçevre saran çıkıntı.
1720iş eşlemiSinema Bir filmin kurgusuna, seslendirilmesine hazırlık çalışmalarında kullanılan ve ayırma sonucu ortaya çıkan filmden alınan pozitif eşlem.
1721işitilebilirlik sınırıSinema/TV. İnsan kulağının algılıyabileceği ve değerlendirebileceği ses dalgaları yineleniminin 30 Hz'den başlayıp 20.000 Hz'de biten sınırları.
1722işitselSinema/TV. 1. İşitmeyle, işitme duyusuyla ilgili. 2. Genel olarak sesler ve kulakla algılanabilen her şeyin taşıdığı özellik. (Sinemayla televizyonda çoğunlukla, görüntü öğelerine karşılık ses öğelerini ve bölümünü belirtmekte kullanılır).
1723işitsel araçlarSinema/TV. Görsel-işitsel araçların işitsel olanları. (Bunların başlıcaları plak, ses kuşağı, radyodur).
1724işlemeSinema Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak amacıyla, duyarkatın işlemelikte çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi.
1725işlemelikSinema Alıcıda kullanılmış filmin gizli görüntülerini pozitif görüntü biçimine çevirmek için yapılan işlemlerin gerçekleştirildiği işlik bölümü ya da yalnız bu iş için kurulmuş özel yapı.
1726işletmebk. dağıtım
1727işletme bölgesibk. dağıtım bölgesi
1728işletme eşlemibk. dağıtım eşlemi
1729işletme hakkıbk. dağıtım hakkı
1730işletme sözleşmesibk. dağıtım sözleşmesi
1731işletme süresibk. dağıtım süresi
1732işletmecibk. dağıtımcı
1733işleyim filmiSinema İşleyimde herhangi bir kolun çalışmalarını gösteren ya da bu işleyim kolunun tanıtılmasını, tanıtısını, propagandasını amaçlayan film.
1734işleyim sinemasıSinema İşleyim filmi gerçekleştiren sinema kolu.
1735işlikSinema/TV. 1. Büyük işliklerde bezem, donatım, giysi, alçı işleri, vb. çeşitli çalışmaların yapıldığı özel bölümler. Sinema 2. (Geniş anlamda) Film çevirmek için gerekli tüm yapıları, kuruluşları kapsayan özel yapı. 3. (Dar anlamda) Film çeviriminde, içeride çalışmaların gerçekleştirilmesini, ayrıca seslendirme çalışmalarını sağlayan bölümler. (Bu anlamda, özellikle düzlükle anlamdaştır). TV. 4. Televizyon izlencelerinin hazırlanması, yayına verilmesi için gerekli bütün uygulayım kuruluşlarını, yönetim bölümlerini kapsayan özel yapı. 5. Bir izlencenin doğrudan doğruya alıcı önünde gerçekleştirildiği yer. (Bu anlamda düzlükle anlamdaştır).
1736işlik alıcısıSinema İşliklerdeki çalışmalarda kullanılan, her çeşit karışık çekimleri vinç ya da kaydırma arabaları yardımıyla gerçekleştirmeğe elverişli, büyük boy, ağır alıcı alıcıların en büyük boyu.
1737işlik arsasıSinema Dışarıda çevirimler için ayrılmış, geniş, boş, işliğe bitişik ya da başka bir yerde bu işte kullanılan arsa.
1738işlik aydınlatmasıSinema/TV. İşlik düzlüğünde yapılan kapalı yer aydınlatması.
1739işlik denetliğiTV. Çalışmaların işlikte izlenebilmesinde kullanılan denetlik.
1740işlik düzlüğübk. düzlük

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir