Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2341özdenetlemeSinema 1. Denetlemenin bulunmadığı bazı ülkelerde, sinema işleyiminin kendiliğinden oluşturduğu denetleme kuralları, denetleme kurulu ve denetlemenin uygulanması işi. 2. Filminin ileride denetleme kurulunca herhangi bir yönden sakıncalı görülebileceğini düşünen sinemacının kendi filmine kendisinin uyguladığı denetleme.
2342özdeşleşmeSinema Seyircinin kendini bir yıldızla, bir film kahramanıyla bir tutup, onun başından geçenleri kendi yaşıyormuş sanısına kapılması.
2343özdevinimliSinema/TV. Sinema ve televizyon araç ve gereçlerinde, çalışmalarının büyük bir bölümünün el değmeden ya da ayar, düzenleme gibi işler yapılmadan, kendiliğinden gerçekleşme durumunu belirten nitelik.
2344özdevinimli alıcıSinema Bazı düzenekleri kendiliğinden çalışan, bir kez ayarlandı mı çevirim sırasında bazı işleri kendiliğinden yapabilen alıcı.
2345özdevinimli düzenekSinema Bir aygıtın çeşitli parçalarının belirli koşullarda kendi kendine çalışmasını sağlayan mekanik, elektrik, elektronik düzen.
2346özdevinimli geçmeSinem.Geçmenin, gösterimcinin eli değmeksizin kendiliğinden gerçekleşmesi.
2347özdevinimli gürlük ayarı, ÖGASinema/TV. 1. Ses aygıtlarında, kaynaktan gelen sesin gürlüğü ne olursa olsun bunu aygıta belirli bir düzeyde veren düzenek. TV. 2. Televizyonun çalıştığı dalga uzunluklarındaki düzensizliklerden dolayı ses düzeyinde ortaya çıkan dalgalanmaları azaltmak için almaçlarda yer alan ve gürlüğü belirli bir düzeyde kendiliğinden tutan düzenek. 3. Almaçlarda, resmin sertliği bir kez ayarlandıktan sonra, giriş iminin düzeyindeki değişikliklere karşın, aynı kalmasını sağlayan düzenek.
2348özdevinimli ışık düzengeciSinema İçteki bir ışıkölçere bağlı olarak kendi kendine ayarlanabilen ışık düzengeci.
2349özdevinimli kaydırmaSinema Motorla çalışan değişir odaklı mercekle yapılan kaydırma.
2350özdevinimli odaklamaSinema 1. Bazı alıcılarda, mercek konuya yöneltildiğinde odaklamanın kendiliğinden gerçekleşmesi. 2. Özellikle optik kaydırmada kendiliğinden gerçekleşen odaklama.
2351özdevinimli takmaSinema Filmin göstericiye kolaylıkla takılmasını sağlayan düzen.
2352özdevinimli yinelenim ayarı, ÖYATV. İstenilen oluk üzerine uyuşum devrelerinin elle kabaca ayarlanmasından sonra, bunların tam ayarını kendi kendine gerçekleştirerek sürekli bu ayarda tutan düzenek.
2353özel oynatımSinema Herhangi bir filmin belirli bir çağrılı topluluğuna gösterilmesi. Kamuya oynatımın karşıtı.
2354özel sinemaSinema Kazanç amacı gütmeyen, sinema sanatının tanıtılması, yayılması için çalışan sinema. Tecimsel sinema karşıtı.
2355özenci alıcısıSinema Dar filmleri kullanan, ufak, hafif, kolayca çalıştırılabilen alıcı çeşidi.
2356özenci filmiSinema 1. Özencilerce çevrilmiş, dar filmlerden biri üzerine saptanmış film. 2. Özenci niteliği taşıyan film.
2357özenci göstericisiSinema Dar filmlerin gösteriminde, özellikle evlerde kullanılan gösterici çeşidi.
2358özenci oyuncuSinema 1. Meslekten olmayan, oyunculuk eğitiminden geçmemiş oyuncu. 2. Alıcı önüne ilk kez çıkan oyuncu.
2359özenci sinemacıSinema Özenci sinemasıyla uğraşan kimse.
2360özenci sinemasıSinema Kazanç amacı gütmeyen, kişisel beğeni için film çevirmekle uğraşan ve dar filmlerle çalışan sinemacılık dalı.
2361özetSinema 1. Bir oyunluk çalışmasının ilk aşamasını oluşturan, filmin konusunu en kısa yoldan beş altı sayfa içinde anlatan, filmin konusu üzerinde ilgilileri aydınlatan metin. 2. Tamamlanmış bir filmin, çeşitli amaçlarla hazırlanmış kısa öyküsü.
2362özgün adSinema Bir filmin, çevrildiği ülkede o ülkenin diliyle taşıdığı ad.
2363özgün evirimSinema Yabancı bir filmin başka bir dilde sözlendirilmemiş eşlemi çevrildiği dildeki eşlemi. Sözlendirilmiş evirimin karşıtı.
2364özgün görüntü negatifiSinema Alıcıda kullanıldıktan sonra, asıl görüntü negatifini oluşturmak üzere işlemelikte işlenmiş negatif ana negatifin görüntü negatifi çeşidi.
2365özgün oyunlukSinema Herhangi bir metinden uyarlanmamış, doğrudan doğruya film için hazırlanmış oyunluk.
2366özgün ses negatifiSinema Sesli alıcıda kullanıldıktan sonra film üzerinde negatif ses imi veren kuşak ses negatifinin alıcıdan çıkanı.
2367özgün televizyon oyunuTV. Herhangi bir metinden uyarlanmamış, doğrudan doğruya televizyon için hazırlanmış oyun.
2368özgün uzunlukSinema 1. Bir filmin yönetmen ya da yapımcısı tarafından gerçekleştirildiği, piyasaya sürülmeğe hazır durumdaki uzunluğu. 2. Filmin, denetleme ya da başka nedenlerle kesilmeden önceki uzunluğu.
2369Özgür SinemaSinema İngiltere'de 1956'ya doğru ortaya çıkan bir sinema akımı. Televizyonun ve Yeni Gerçekçiliğin etkisiyle oluşan bu akımda bağımsız, ufak çevirim takımlarının, taşınabilir ufak alıcılar, ses aygıtlarıyla, çevirim koşullarının elverişsizliğine aldırmaksızın evlerde, sokaklarda, okullarda, işyerlerinde, dans salonlarında, meyhanelerde, vb. yerlerde günlük yaşamı kendi doğal akışı içinde saptamak başlıca özellikti.
2370öznel anlatışSinema Alıcının, konuyu kişilerden birinin görüş noktasından, onun ağzından anlatmasıyla ortaya çıkan durum. Nesnel anlatışın karşıtı. (Öznel anlatışta alıcının merceği bu kişinin yerini alır dolayısıyla izleyici de olayları, varlıkları, durumları bu kişinin görüş noktasından izler izleyicinin görüşü bu kişinin görüşüyle birleşir. Bundan dolayı, öznel anlatış, tekil birinci kişinin anlatışı özelliğini taşır).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir